Paluina
Posty: 147 (po ~415 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 552
Paluina
  22 June 2020 (pierwszy post)
§ 1
Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Fotka.com.
Każdy Użytkownik posiadający konto w serwisie Fotka.com zobowiązany jest, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 2
Definicje

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami.
Administrator - podmiot prowadzący Serwis Fotka.com.
Moderator - Użytkownik posiadający dostęp do narzędzi technicznych, zarządzania treścią, zdjęciami i innymi treściami udostępnianymi w Serwisie przez Użytkowników np. usuwanie zdjęć, komentarzy, blokowanie kont. Do zadań Moderatora zalicza się także pomoc Użytkownikom w lepszym poznaniu funkcjonowania Serwisu.
Serwis - serwis internetowy działający pod adresem internetowym www.fotka.com, świadczący usługi na rzecz Użytkowników, (w tym usługi premium).
Użytkownik - osoba, która ukończyła 16 rok życia i posiada konto w Serwisie.
Profil - informacje, dane i inne elementy prezentujących osobę Użytkownika. Wyróżniamy:
1. profil podstawowy - funkcjonalności dostępne dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników (m.in.: korzystanie z wyszukiwarki, przeglądanie Profili, dodawanie wybranych osób do Znajomych/Ulubionych/Czarnej Listy, oddawanie decyzji Tak/nie, rozpoczęcie jednej nowej konwersacji dziennie).
2. profil premium - funkcjonalności dostępne dla Użytkowników, którzy dokonali zakupu Gwiazdy (m.in.: rozpoczęcie 200 nowych konwersacji dziennie, sprawdzenie listy osób odwiedzających profil Użytkownika, zmiana loginu).
Kontakt - formularz umożliwiający Kontakt z Administratorem Serwisu celem uzyskania pomocy np. w sprawach funkcjonowania serwisu. (https://fotka.com/kontakt ).
Spam - wiadomości o charakterze reklamowym.
Materiały - teksty, zdjęcia i wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika.
§ 3
Materiały

Zasady dodawania materiałów na Profil określa Załącznik do Regulaminu: https://fotka.com/regulamin/zasadydodawaniazdjec
§ 4
Forum

Zasady obowiązujące na Forum określa Załącznik do Regulaminu: https://fotka.com/regulamin/regulaminforum
§ 5
Czat

Zasady obowiązujące na Czacie określa Załącznik do Regulaminu: https://fotka.com/regulamin/netykietaczat
§ 6
Kamerki

Zasady obowiązujące na Kamerkach określa Załącznik do Regulaminu: https://fotka.com/regulamin/netykietakamerki
§ 7
Postanowienia końcowe

Niestosowanie się do zasad niniejszego Regulaminu może skutkować usunięciem zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie treści, zdjęć i innych materiałów, a w konsekwencji banem lub całkowitą blokadą konta.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem należy stosować się do zaleceń Administratora i Moderatorów.
Administracja zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu.