Netykieta czatu

I. Wstęp


Niniejsza Netykieta określa zasady korzystania i funkcjonowania czatu na Fotka.com. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Netykietą i Regulaminem serwisu oraz przestrzegania ich postanowień. Nieznajomość zasad nie zwalnia z ich przestrzegania.

II. Kto jest kim ?


Czat Przyjaciel - Moderator czatu Fotka.com, który pełni obowiązki opiekuna we wszystkich pokojach. Swoją postawą daje innym przykład do naśladowania. Stara się wprowadzać miłą atmosferę. Upomina bądź nakłada blokady tym, którzy łamią zasady i Regulamin portalu.
Lista Czat Przyjaciół: https://fotka.com/przyjaciele#czat_przyjaciele


Moderator Globalny - opiekun i nadzorca Czat Przyjaciół. Posiada status Fotka Przyjaciela, dzięki czemu może dokładnie zweryfikować działania swoich podopiecznych. Rozpatruje skargi, słuszność blokady, a także dokonuje zmian w kadrze Czat Przyjaciół. Jego zdanie jest ostateczne, a podjęta decyzja nie podlega dyskusji.
Lista Moderatorów Globalnych: https://fotka.com/profil/Ariel https://fotka.com/profil/NerV


Administrator- pracownik serwisu Fotka.com (Fotka Team), który nadzoruje pracę wszystkich moderatorów. Zajmuje się też sprawami technicznymi czatu. Zatwierdza lub odwołuje wszystkie decyzje podwładnych. Jego zdanie jest ostateczne, a podjęta decyzja nie podlega dyskusji.
Administrator: https://fotka.com/profil/mark


Pozostali Fotka Przyjaciele (FP) oraz Fotka Team (FT) nie są zobowiązani do uczestniczenia w życiu czatu oraz reagowania na prośby userów dotyczące czatowych spraw. Interweniują dobrowolnie w przypadku naruszania Regulaminu oraz Netykiety.
Ewentualne uwagi co do Ich pracy przyjmuje Helpdesk: https://fotka.com/kontakt

III. Definicje


 1. Kick - jest to rodzaj upomnienia, który polega na wyproszeniu Użytkownika z czatu. Kick jest ostrzeżeniem przed nadaniem blokady czasowej (ban) lub gaga. Zanim wrócisz z powrotem do pokoju zastanów się nad swoim zachowaniem.
 2. Gag - wycisza Użytkownika w oknie głównym w danym pokoju. W czasie blokady Użytkownik może prowadzić tylko rozmowy prywatne. Blokada trwa do czasu restartu serwera lub do zdjęcia go przez Moderatora, który nadał gaga.
 3. Ban - czasowa blokada dostępu do czatu. W czasie jej trwania Użytkownik nie posiada dostępu do żadnego pokoju na czacie. Długość kary zależy od przewinienia oraz historii wcześniejszych blokad. Może być jednocześnie zastosowana do wszystkich kont Użytkownika. Moderator ma prawo zbanować każde następne konto, na którym użytkownik wejdzie na czat w trakcie trwania blokady. Wymienione upomnienia oraz blokady nie muszą następować w powyższej kolejności. W przypadku poważniejszych przewinień, Moderator może nałożyć bana bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ma również prawo wymierzania kar jeśli uzna, że wpłyną one z korzyścią dla dobra atmosfery na czacie.

  Uwaga! W przypadku nagminnego łamania Regulaminu przez Użytkownika oraz powtarzających się blokad kont, MG ma prawo nałożyć na niego zakaz uczestniczenia w życiu czatu (tzw. permban). Osoba ma zakaz wstępu na czat przez określony czas. Łamanie zakazu lub powtórne naruszenia Regulaminu po warunkowym uchyleniu permbana mogą skutkować jego przedłużeniem lub nałożeniem bezterminowego zakazu wejścia na czat. Ważne! Osoby, którym warunkowo został uchylony permban, mają prawo do posiadania tylko jednego konta na portalu Fotka.com przez okres 6. miesięcy od wydania decyzji. Konto te musi zostać zgłoszone MG.
 4. flood – wysyłanie nadmiernej ilości znaków w jednej linii lub w krótkich odstępach czasowych
 5. spam – uporczywe wpisywanie w okno główne czatu takich samych bądź podobnych zdań, linków, emotek itp.

IV. Za co możesz otrzymać karę


 1. Prowokowanie do kłótni.
 2. Przeklinanie/ubliżanie. Zabronione jest również celowe cenzurowanie przekleństw, niedokończenie ich czy ukrywanie poprzez wstawianie różnych znaków, przestawianie liter, pisanie w innym języku itp.
 3. Wulgarny/obraźliwy login (brak jego zmiany w ciągu 24h oznacza blokadę konta).
 4. Wprowadzanie niemiłej atmosfery.
 5. Używanie nieczytelnych tekstów i form wypowiedzi, np. PoKePiSmO; Używanie generatorów pisma; pisanie jaskrawym kolorem; celowe popełnianie błędów ortograficznych; rozbijanie wypowiedzi na kilka odrębnych linijek (linia).
 6. Pisanie wyłącznie WIELKIMI LITERAMI (uważane jest za krzyk).
 7. Floodowanie oraz spamowanie.
 8. Reklamowanie stron WWW oraz linkowanie cudzych (bądź uporczywe swoich) profili i transmisji na Fotka.com.
 9. Działania sprzeczne z obowiązującym prawem (w szczególności używanie zwrotów faszystowskich; propagowanie nazizmu, antysemityzmu; kibolenie; znieważanie z uwagi na płeć, orientację seksualną, wyznanie oraz niepełnosprawność; obrażanie mniejszości narodowych czy też uczuć religijnych).
 10. Szerzenie pornografii; oferowanie bądź proszenie o doładowania; wyłudzanie pieniędzy; seks oferty i sponsoring. Rozmowy dotyczące seksu dozwolone są tylko w pokojach o takiej tematyce (dostępne dla osób pełnoletnich), jednak składanie w/w ofert jest w nich zabronione.
 11. Przesiadywanie na dwóch kontach w tym samym bądź w kilku pokojach.
 12. Podawanie swoich oraz osób postronnych danych personalnych, kontaktowych.
 13. Przerabianie screen shootów oraz rozpowszechnienie rozmów z FT/FP, Moderatorami i Użytkownikami.
 14. Rozpowszechnianie profili oraz zdjęć innych Użytkowników.
 15. Udostępnianie swojego konta osobom trzecim (zagrożone dodatkowo blokadą konta).
 16. Zaniżanie/zawyżanie wieku w celu przebywania w różnych pokojach; przebywanie osób nieletnich w pokojach przeznaczonych dla osób pełnoletnich.
 17. Podszywanie się pod Moderatora/FP/FT.
 18. Avatar przedstawiający pornografię lub wykorzystujący wizerunek innego Użytkownika.
 19. Celowe wstawienie nieregulaminowych zdjęć w celu pisania na czacie oraz ustawianie avataru bez posiadania prawidłowego zdjęcia profilowego. Brak zdjęć na profilu uniemożliwia pisanie na czacie (nałożony ban min. 24h, w skrajnych przypadkach blokada konta).
 20. Publikowanie linków do stron/grup/forów itp. służących w głównej mierze do m.in. rozpowszechniania obraźliwych i nieprawdziwych treści godzących w dobre imię Moderatorów oraz Użytkowników portalu (zagrożone blokadą konta). Zabronione jest również rozpowszechnianie treści wspomnianych stron.


Czat Fotka.com jest czatem polskim, więc rozmawiamy tutaj po polsku. Obcokrajowcy, którzy nie znają naszego języka bądź mają problem z posługiwaniem się nim, mogą prowadzić rozmowy z języku obcym (wymagamy posługiwania się alfabetem łacińskim). Polscy Użytkownicy mogą prowadzić rozmowy z nimi w języku, którym się posługują. Rodacy są proszeni o porozumiewanie się między sobą w języku polskim (pod groźbą wyciszenia w oknie głównym).

Ważne! Rozmowy prywatne na czacie nie są moderowane. W razie potrzeby Użytkownik ma możliwość zablokowania niepożądanego rozmówcy, poprzez dodanie go do Czarnej Listy.

Wyjątkami, gdzie Moderator ma prawo nałożenia bana za treść rozmów prywatnych są:

 • seks oferty skierowane osobom nieletnim,
 • masowo rozsyłany spam,
 • ubliżanie pod adresem Moderatora.
 • wulgarne/obraźliwe podważanie kompetencji oraz decyzji Moderatora

Każda próba obrażania FT/FP czy Moderatora a także publiczne podważanie jego kompetencji bądź słuszności nadawanych kar, będzie skutkowała bezwzględnym oraz długoterminowym banem.

Udokumentowane rozpowszechnianie (także poza portalem Fotka.com) informacji poufnych, przeznaczonych tylko dla FT/FP oraz Moderatorów będzie skutkowało zablokowaniem wszystkich kont Użytkownika oraz otrzymaniem permbana na czat (dotyczy również FP i Moderatorów).

V. Zasady dotyczące poszczególnych pokoi


Pokój Główny: Przeznaczony jest dla osób od 16 roku życia.


Pokój Seks: Przeznaczony jest dla osób od 18 roku życia.


Pokój Flirt: Przeznaczony jest dla osób od 16 roku życia.


Pokój Zagranica: Przeznaczony jest dla osób przebywających poza terenami Polski.


Pokój Blisko Mnie: Czat dla osób z regionu użytkownika.


VI. Długość blokady


 • Blokady czasowe: 1 godzina, 3 godziny, 6 godzin, 1 dzień, 36 godzin, 3 dni, 7 dni, 14 dni, 1 miesiąc.
 • Permban nadawany jest na okres co najmniej 3. miesięcy, a w skrajnych wypadkach bezterminowo.
 • Stała blokada konta nadawana jest za nagminne lub rażące łamanie Regulaminu.

VII. Reklamacje i skargi


Jeśli nie zgadzasz się z nadaną blokadą lub chcesz złożyć skargę, napisz wiadomość prywatną do https://fotka.com/profil/ModeratorGlobalny. W wiadomości podaj: nazwę pokoju, dzień i dokładną godzinę zdarzenia; opisz w skrócie zaistniałą sytuację, swoje zgłoszenie/skargę możesz poprzeć dowodami w postaci zrzutów ekranu. Poprawny zrzut ekranu jest pełnoekranowy i wyraźny, posiada datę i godzinę oraz nazwę pokoju, w jakim miało miejsce zdarzenie. Screen shot'a wykonasz naciskając przycisk PrintScreen na klawiaturze. Następnie uruchom program graficzny, np. Paint i naciśnij kombinację klawiszy Crtl+V. Możesz skorzystać też z programów do wykonywania zrzutów ekranu, np. Screen SHU, Gadwin. Na zgłoszenie zażalenia/skargi masz 48 godzin. Po upływie tego czasu, Moderator nie ma obowiązku weryfikować słuszności blokady czy skargi.Powrót do regulaminu