Netykieta Kamerek

I. Kicki, bany i inne blokady:


Łamiąc zasady wymienione w pkt III Użytkownik może otrzymać:


KICKa – wyproszenie z pokoju przez moderatora – jest to rodzaj ostrzeżenia przed nadaniem blokady czasowej (ban). Zanim Użytkownik wróci z powrotem do pokoju powinien zmienić swoje zachowanie. W przypadku poważniejszych przewinień, Moderator może nałożyć bana bez wcześniejszego ostrzeżenia w postaci kicka.


BANa – czasowe ograniczenie dostępu do Kamerek zarówno w roli nadającego jak i widza – długość blokady jest stopniowana i rośnie wraz z każdym złamaniem zasad opisanych w Netykiecie (możliwe długości banów – 1h, 3h, 6h, 24h, 36h, 3 dni, 7 dni, 14 dni, 30 dni). W czasie jej trwania Użytkownik nie posiada dostępu do żadnego pokoju na Kamerkach.


STAŁĄ BLOKADĘ – w przypadku szczególnie poważnych naruszeń netykiety – całkowita blokada konta w serwisie.


PERMBANa – wielokrotne i uporczywe łamanie netykiety lub działania na szkodę serwisu mogą skutkować zakazem korzystania z kamerek w taki sposób, że każde wejście na kamerki skutkuje blokadą konta.


Każda z wymienionych blokad może zostać nałożona bezpośrednio po złamaniu zasad netykiety oraz do 48 godzin od jego wystąpienia na podstawie przesłanego moderatorowi prawidłowego zrzutu ekranowego opisanego w pkt. IV.1


Zgodnie z postanowieniem art. 18 Regulaminu bany i blokady mogą zostać jednocześnie zastosowane do wszystkich kont Użytkownika.

II. Kto jest kim ?


Moderator Globalny – dba o kontakt Moderatorów z Fotka Team'em, przyjmuje skargi dotyczące Moderatorów oraz zażalenia dotyczące blokad czasowych na Kamerkach.
Kontakt: woland, zua, nimrodel


Moderator – pełni funkcje stróża porządkowego, dba o porządek i ład w serwisie oraz przestrzeganie zasad obowiązujących na kamerkach w serwisie Fotka.com. Aktualna lista moderatorów wraz z ich dostępnością znajduje się pod adresem:

https://fotka.com/przyjaciele#fotkatv_przyjaciele


HelpDesk – przyjmuje skargi dotyczące Moderatorów oraz zażalenia dotyczące blokad czasowych na Kamerkach oraz związane z działaniem serwisu.
Kontakt: https://fotka.com/team


Moderatorzy wybierani są przez Administratora na podstawie zgłoszeń i subiektywnej oceny. Ogłoszenia o naborach moderatorów znajdują się na Forum w podwieszonych tematach.

III. Za co można otrzymać kicka/czasową blokadę/stałą blokadę:


 1. Działania sprzeczne z obowiązującym prawem, w szczególności używanie zwrotów faszystowskich; propagowanie: nazizmu, systemów totalitarnych, antysemityzmu, rasizmu; znieważanie z uwagi na płeć, kolor skóry, rasę, narodowość, orientację seksualną, wyznanie oraz niepełnosprawność; obrażanie mniejszości narodowych, czy też uczuć religijnych; namawianie do samobójstwa lub przestępstwa – (ban/stała blokada konta)
 2. Obnażanie się przed kamerką i pokazywanie/dotykanie intymnych części ciała (krocza, piersi etc.), akty seksualne, masturbacja – (ban min 7 dni/stała blokada konta – w przypadku gdy Użytkownik jest nieletni lub jego konto zostało założone do 7 dni wcześniej następuje blokada konta), kierowanie kamery wyłącznie na krocze, obnażony tors, dekolt – (kick/ban).
 3. Odtwarzanie lub prezentowanie treści pornograficznych (ban min. 7 dni/stała blokada konta)
 4. Odtwarzanie filmów oraz programów telewizyjnych (Użytkownikowi nie wolno odtwarzać filmów jeżeli nie posiada on praw do ich publikacji i rozpowszechniania) – (ban)
 5. Odgrywanie scen o charakterze przejawiającym przemoc (w tym samookaleczenie) – (ban)
 6. Obrażanie/ubliżanie innym Użytkownikom (w tym obelgi zawoalowane, obraźliwe presupozycje, obelgi pod adresem rodziny, osób bliskich) – (kick/ban)
 7. Floodowanie – czyli wysyłanie nadmiernej ilości znaków w jednej linii lub w krótkich odstępach czasowych (ban min 7 dni) oraz spamowanie czyli uporczywe wpisywanie w okno czatu takich samych bądź podobnych zdań, linków, emotek itp. – (kick/ban)
 8. Namawianie właściciela pokoju do obnażania się/aktów pornograficznych – (ban)
 9. Prowokowanie do kłótni, wprowadzanie niemiłej atmosfery; namawianie innych użytkowników do łamania regulaminu, netykiety lub działania na szkodę innych użytkowników lub serwisu – (kick/ban)
 10. Podawanie danych kontaktowych (adresy, numery telefonów, loginy/numery komunikatorów internetowych etc., własnych i cudzych) – (kick/ban)
 11. Umieszczanie wulgarnego/prowokującego statusu transmisji (np. sugestie obnażania się przez nadającego) – (kick/ban)
 12. Wyłudzanie oraz oferowanie jakichkolwiek korzyści, w zamian za określone zachowanie – (ban)
 13. Reklamowanie innych serwisów/portali, w tym prezentowanie ich treści na transmisji (nie dotyczy własnego konta w serwisach społecznościowych typu Facebook, Instagram), prośby o głosy w konkursach – (kick/ban)
 14. Udostępnianie swojego konta osobom trzecim w celu nadania programu (w tym uczestniczenie w transmisji osoby posiadającej blokadę tzw. „permban”– (ban)
 15. Używanie wyłącznie „WIELKICH LITER” (CAPS-LOCK/SHIFT) uważane jest za krzyk – (kick/ban)
 16. Zaniżanie/zawyżanie wieku w celu przebywania na transmisjach nieletnich/pełnoletnich – (ban)
 17. Prezentacja rozmów z innymi Użytkownikami, moderatorami, FP i FT – nawet z zasłoniętymi awatarami/loginami rozmówców (ban), prezentacja profili Użytkowników, retransmisja audycji innych Użytkowników/sesji skype/rozmów telefonicznych etc. (kick/ban)
 18. Nieuprawnione podawanie się za moderatora/używanie avatarów/oznaczeń moderatorów – (ban)
 19. Celowe wstawienie nieregulaminowych zdjęć w celu pisania na czacie kamerek (brak zdjęć na profilu uniemożliwia pisanie na czacie kamerek) - (ban min 24 godziny). W przypadku powtarzającego się takiego działania stała blokada konta.

Dodatkowe uwagi:


Użytkownik powinien stosować się do każdej uwagi moderatora, która jest poparta regulaminem i netykietą. (niestosowanie się kick – ban). W przypadku nadawania transmisji przez kilka osób za zachowanie na kamerce odpowiada właściciel pokoju (konta). Nagminne łamanie regulaminu/netykiety i ignorowanie poleceń FT/FP/Moderatorów na fotka.com/kamerki w konsekwencji może skutkować stałą blokadą konta.


Moderator nie ma obowiązku tłumaczenia Użytkownikowi, czy dał karę, za co itd. Powód i długość czasowej blokady widnieje w powiadomieniach zaraz po nadaniu blokady. Jeśli masz wątpliwości, co do słuszności postępowania moderatora, skieruj uwagę/skargę do jednego z Moderatorów Globalnych lub bezpośrednio do FotkaTeam: https://fotka.com/team

IV. Reklamacje i zgłoszenia


 1. Zgłoszenia łamania regulaminu/netykiety należy zgłaszać za pomocą przycisku „Zgłoś nadużycie”. Można też wykonać zrzut ekranowy i przesłać jednemu z moderatorów (sposób wykonania zrzutu ekranowego jest opisany poniżej) – aktualna lista moderatorów wraz z ich dostępnością znajduje się pod adresem https://fotka.com/przyjaciele#fotkatv_przyjaciele
 2. Reklamacje można składać do HelpDesku lub Moderatorów globalnych. Dział HelpDesk i Moderatorzy globalni odpowiadają zainteresowanym Użytkownikom na zażalenia blokad czasowych, przed upływem 48 godzin od ich nadania. Do zażalenia/reklamacji Użytkownik może dołączyć zrzut ekranu, należy jednak upewnić się, że nie jest on w żaden sposób edytowany. Nie uwzględniamy: fragmentów ekranu, ramek, strzałek etc., uwzględniamy tylko i wyłącznie pełnoekranowe zrzuty z widoczną datą i godziną. Zrzut ekranu można wykonać klikając klawisz 'PrintScreen'/'PrtSc', następnie otwierając edytor graficzny np. paint, i wklejając skopiowaną zawartość schowka - Ctrl-v. Następnie należy zapisać plik na dysku. Pod tym adresem znajduje się poradnik jak prawidłowo wykonać zrzut ekranowy https://fotka.com/kontakt/#help_268 W przypadku wykonywania zrzutów ekranowych z urządzenia mobilnego należy zadbać by widoczne były takie dane jak login transmitującego oraz godzina i data
 3. Zażalenie/reklamację dotyczy działań innego Użytkownika (w tym moderatora), który Twoim zdaniem naruszył/złamał jakikolwiek punkt regulaminu/netykiety.
 4. Bezpodstawne/fałszywe/złośliwe zgłoszenia łamania regulaminu na kamerkach skutkować będą nałożeniem bana.


Powrót do regulaminu