mysza662
mysza662
  9 czerwca 2011 (pierwszy post)

prosze o pomoc, bylabym wdzięczna za rozwiązanie w exelu
Producenci A i B sprzedają pewien towar po 12,00 zł za sztukę. Producent A daje odbiorcom
15% upustu przy zakupie do 500 sztuk oraz 25% upustu przy zakupie powyżej 500 sztuk.
Natomiast producent B dla odbiorców przygotował 10% upustu przy zakupie do 300 sztuk,
10% upustu przy zakupie do 300 sztuk oraz 25% upustu od każdej sztuki powyżej 300 – do
600 sztuk, natomiast przy zakupie powyżej 600 sztuk oferuje upust 35% od każdej zakupionej
sztuki.
Dokładne reguły wyznaczania kwoty do zapłacenia, w zależności od liczby sztuk towaru,
są następujące:
x – liczba sztuk, k – koszt zakupu.
Producent A:
x ≤ 500 k = x ∗ (1− 0,15) ∗12
x > 500 k = x ∗ (1− 0,25) ∗12
Producent B:
x ≤ 300 k = x ∗ (1− 0,1) ∗12
300 600 k = x ∗ (1− 0,35) ∗12
Towar pakowany jest po 10 sztuk, dlatego wartości x w powyższym opisie
i w odpowiedziach na poniższe pytania mogą być tylko wielokrotnościami liczby 10.
W obliczeniach przyjmij, że x jest liczbą z przedziału [10, 1000].
Wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne, wykonaj potrzebne obliczenia i odpowiedz
na poniższe pytania. Odpowiedzi umieść w pliku tekstowym zadanie5.txt, każdą
odpowiedź poprzedź literą oznaczającą stosowny podpunkt.
a) W jakich przedziałach wartości koszt zakupu x sztuk towaru jest niższy u producenta A?
b) Przy jakiej liczbie sztuk towaru nie ma znaczenia, u którego producenta hurtownia zrobi
zakupy?
c) Jaka jest największa liczba sztuk, dla której koszt zakupu u producenta A jest mniejszy niż
koszt zakupu 500 sztuk u producenta B?
d) Jaka jest największa liczba sztuk, dla której koszt zakupu u producenta B jest mniejszy niż
koszt zakupu 600 sztuk u producenta A?

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.