TheReallJen
TheReallJen
  30 listopada 2009 (pierwszy post)

Witajcie.

Chciałabym uzyskać waszą pomoc.
Przyznam - jestem tępa z fizyki ;)
jeżeli ktoś by mógł ..
moje zadanie to :

Samochód o masie 1 tony w ciągu 1 minuty zwiększył swoją prędkość z 72km/h do 144km/h. Oblicz wartość siły, która to spowodowała.

Czerek5
Czerek5
  30 listopada 2009

Z drugiej zasady dynamiki Netwona:Wektor siły jest iloczynem masy i wektora przyspieszenia, który ma taki sam kierunek i zwrot co wektor działającej siły na ciało o masie m

iloczyn a*m możemy zapisać inaczej:

Przyspieszenia nazywany zmianę prędkości V po czasie t :


więc jeżeli mamy m*a = m * dV/dt => m*a = d(m*V)/dt
a wiemy, że i

To otrzymujemy zależność :Siłą nazywamy więc zmianą wartości pędu p w czasie t

1
Aby zrobić te zadanie to musisz najpierw zamienić Prędkość z km/h na m/s ( pomnóż prędkość przez 10/36 i wynik podaj w m/s) . A czas T- z minut na sekundy ( 1 minuta = 60 sekund : P )

2
Potem policz wartość pędu przy prędkości V1 a potem przy prędkości V2.

3
Wylicz o ile się różnią od siebie obie wartości pędu i podstaw je do wzoru za dp, a za dt wstaw czas, który masz podany w treści ( pamiętaj o zamienię minut na sekundy ! )

MyChA191288
MyChA191288
  1 grudnia 2009

Krążkek hokejowy o masie 170 g porusza się z prędkościa po lodzie bez tarcia o wartosci 36km/h i uderza w bande lodowiska od której się odbija spreżyście. Z jaką siła uderzył krążek w bandę jęsli uderzenie trwało 0.2 s??

Proszę o pomoc

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.