Powiadomienia Podglądacz Tak • Nie Głosy Czat Online Kamerki TV Szukaj Ranking Forum Gry Klub Gwiazd
FotkaTeam
Posty: 1 (po ~13084 znaków)
Reputacja: 1 | BluzgometrTM: 74
FotkaTeam
  16 stycznia 2014 (pierwszy post)

1. Podstawowe Zasady:
1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania: regulaminu serwisu, zasad ogólnych korzystania z serwisu,regulaminów: kamerek, czata oraz każdego forum.
2. Naruszenie zasad oraz regulaminów skutkuje nadaniem czasowej blokady funkcjonalności (banem) przez moderatora.
3. Moderatorzy traktują wszystkich użytkowników jednakowo.
4. Moderatorzy - Fotka Team, Fotka Przyjaciele, Przyjaciele czata, forum oraz kamerek są rónież zobowiązani do przestrzegania regulaminu, zasad, regulaminów forum. naruszenie zasad oraz regulaminów skutkuje, prócz nadaniem czasowej blokady, czasowym lub stałym odebraniem uprawnień.
5. Dodane przez Użytkownika treści nie mogą łamać Regulaminu, zasad i polskiego prawa*
6. Każdy Użytkownik może posiadać maksymalnie 3 konta w serwisie. Nie wolno zakładać kont fikcyjnych.
7. Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwie dane odnośnie płci i wieku na swoim profilu.
8. Nie wolno zakładać kont z wulgarnymi (polskie,łacińskie, angielskie), obraźliwymi loginami. Login, nie może zawierać ani dosadnych wulgaryzmów, ani ich ukrytych wersji nie może również obrażać uczuć religijnych.
9. Fotka.Team zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych postanowień.
* Wyjątki stanowią profile specjalne i na zgodę FT wybrane konta znanych osób.
Na tych kontach mogą być dodane zdjęcia, opisy, które mogą odbiegać od zasad Regulaminu i zasad, jednak nie mogą łamać polskiego prawa.

2. Zdjęcia
Co można mieć na swoim profilu:
1.Własne zdjęcia (warunek - posiadanie praw na ich wgranie);
Regulamin - V. Materiały Użytkownika – Art. 22
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Materiały umieszczane w Serwisie, w szczególności zdjęcia, filmy, teksty jak i wypowiedzi w Grupach, na forum oraz przesyłane Prywatne Wiadomości.
2. Pierwsze zdjęcie na profilu ma przedstawiać Użytkownika (aktualne zdjęcie z dobrze widoczną twarzą).
3. Jeśli Użytkownik umieścił na swoim profilu w pierwszej klejności zdjęcia z dobrze widoczną twarzą pozwalamy na dodanie w dalszej kolejności takich fotek jak:
a) fotka odwróconego Użytkownika /np użytkownik chce pokazać swój tatuaż na plecach/;
b) fotka części ciała, jakiegoś szczególnego elementu (pod warunkiem, że zdjęcie nie pochodzi z internetu), lub z przysłoniętą twarzą, itp;
c) fotka z przyjaciółmi/rodziną/znajomymi:
Regulamin - V. Materiały Użytkownika – Art. 25
Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie Materiałów oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku, gdy osoby trzecie występują w Materiałach.
d) fotka przedstawiająca rzeczy użytkownika: rower, samochód, mieszkanie itp. Zdjęcia rzeczy nie mogą być główną zawartością profilu.
4. Moderatorzy mają prawo skasować zdjęcie, jeśli zdjęcie nie spełnia w/w wymagań, lub też są wątpliwości co do źródła jego pochodzenia (np kradzież zdjęcia), bądź została umieszczona w nim pornografia, lub też erotyka.
5. Moderaotrzy mają prawo ustawić jako pierwsze na profilu zdjęcie, które spełnia w/w wymagania, a także może obrócić zdjęcie jeżeli jego orientacja nie jest odpowiednia.
6. Możliwość dodawania zdjęć rzeczy i otoczenia nie obejmuje dodawania demotywatorów, grafik ściągniętych z internetu - takie zdjęcia są zabronione.
7. W przypadku użytkowników posiadających albumy obowiązek dodania zdjęcia przedstawiającego dobrze widoczną twarz dotyczy tylko głównego albumu profilowego (album "ja")

Moderacje zdjęć

1. Na profil dodajemy własne zdjęcia, niedopuszczalne są:
a) obrazki/rysunki/fotki z Internetu;
b) zdjęcia znanych osób chyba, że użytkownik jest także widoczny na zdjęciu.
c) kradzione fotki z Internetu, z kont innych Userów.
d) pornografia i erotyka
e) zdjęcia, na których nie widać twarzy, o ile nie ma innych, pokazujących twarz zdjęć na profilu.
2. Zdjęcia łamiące w/w punkty "1 (a-e)" :
a) Są kasowane;
b) Jeśli tylko takie zdjęcia - konto uznajemy za fałszywe/fikcyjne i zdjęcia są kasowane, a konto blokowane.
3. Zgodnie z Regulaminem usuwamy zdjęcia pornograficzne. Więcej informacji opisuje rozdział: III. Erotyka i pornografia.
Regulamin - III. Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu: Art. 11 Niedozwolone jest: pkt. b. umieszczanie materiałów pornograficznych,
4. Nie wolno dodawać zdjęć:
a) które mogą obrazić czyjąś godność,
b) przedstawiające przemoc);
5. Moderator ma prawo usunąć zdjęcia przedstawiające obraźliwe gesty (zdjęcie np. ze środkowym palcem), wulgarne napisy (JP, HWDP itp., treści przyjęte jako drastyczne (broń, narkotyki) jeżeli są główną lub wyeksponowaną zawartością profilu.
6. Moderator ma prawo usunąć także podpis zdjęcia jeżeli jest wulgarny.
7. Jeśli moderator ma wątpliwości co do autentyczności zdjęć, ma prawo do skasowania ich oraz nałożenia stosownej blokady. Następnie występuje z prośbą do użytkownika o przesłanie zdjęcia weryfikacyjnego lub o rozpoczęcie transmisji na kamerkach pozwalającej na potwierdzenie tożsamości.

3 Erotyka i pornografia:
1. Zdjęcia pornograficzne są usuwane z serwisu Fotka.pl:
Regulamin - III. Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu: Art. 11 Niedozwolone jest: pkt. b. umieszczanie materiałów pornograficznych,
Pornografia jest to przedstawienie ludzkich zachowań seksualnych i nagości w sposób rozpustny lub perwersyjny, którego celem jest wywołanie u odbiorcy pobudzenia seksualnego (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pornografia)

Wielu Użytkowników nie zdaje sobie sprawy, że wgrane przez niego zdjęcie to nie erotyka, ale podchodzi już pod pornografię, dlatego chcemy uczulić, o tym, co mówi kodeks karny:
Art. 202. § 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Osoby powyżej 18 roku życia mogą umieszczać w albumach prywatnych (gdy posiadają takie albumy) te zdjęcia, które mogą kojarzyć się z erotyką (zgodnie z Regulaminem serwisu, nie wolno dodawać tylko pornografii, jednak erotyka, również nie powinna się znaleźć w albumie publicznym). Ze względu na młodych użytkowników w znajomych u takiej osoby, nie powinno być nieletnich Użytkowników.

a) Do zdjęć o podtekście erotycznym zaliczamy fotki:
- o dwuznacznych pozycjach i skąpej bieliźnie,
- w skąpej (np stringi), lub prześwitującej bieliźnie,
- zdjęcia bez bielizny, ale z zakrytymi intymnymi częściami ciała,
- zdjęcia artystyczne, które odkrywają częściowo intymne miejsca (zwykła naga fotka - to nie zdjęcie artystyczne!).
W/w fotki powinny znaleźć się w albumie prywatnym.

b) Zdjęcia dodawane są na odpowiedzialność Użytkownika: Regulamin - V. Materiały Użytkownika:

Art. 22
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Materiały umieszczane w Serwisie, w szczególności zdjęcia, filmy, teksty jak i wypowiedzi w Grupach, na forum oraz przesyłane Prywatne Wiadomości.

Art. 23
Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Materiałów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Art. 24
Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z Regulaminem.

c) Osobom poniżej 18 roku życia NIE WOLNO dodawać takich zdjęć na profil ani do żadnego albumu.

3. Jakie zdjęcia nie są pornograficzne/erotyczne:
a) normalne fotki (w ubraniach);
b) w nieprześwitującej bieliźnie, lub bikini ;
c) w krótkich spódniczkach (pod warunkiem, że nie widać intymnych części ciała);

IV Potwierdzenie wiarygodności.
1. Zgodnie z Regulaminem serwisu Fotka.pl moderator może zażądać potwierdzenia wiarygodności.
Regulamin: V. Materiały Użytkownika

Art. 27
Moderatorzy mają prawo do weryfikacji autentyczności Materiałów w dowolnym czasie poprzez wezwania Użytkownika do przesłania aktualnego zdjęcia z kartką w ręku (spisany login i data) na tle monitora z widoczną stroną serwisu.

2. Forma potwierdzenia wiarygodności:
Regulamin: V. Materiały Użytkownika:

Art. 27
Administrator ma prawo do weryfikacji autentyczności Materiałów w dowolnym czasie poprzez wezwania Użytkownika do przesłania aktualnego zdjęcia z kartką w ręku (spisany login i data) na tle monitora z widoczną stroną serwisu.

Art. 28
Zdjęcia zebrane w trybie art. 27 zostaną użyte wyłącznie do celów weryfikacji.

Informujemy, że: Wysłane przez Użytkownika zdjęcia nie będą użyte do innych celów, jak tylko do ustalenia wiarygodności. Procedura taka jest stosowana wobec wszystkich naszych Użytkowników, wobec, których mamy wątpliwości co do zdjęć na profilu.

3. Avatar
1. Avatarem może być każde dowolne zdjęcie (np fotka osoby, pieska, kotka, obrazku, itp) pod warunkiem, że:
- nie narusza praw autorskich;
- spełnia zasady dotyczące zdjęć (punkt 2)

4. Prywatne Wiadomości, Komentarze

1. Blokujemy komentarze za:
a) Reklamę, spam;
b) Wulgaryzmy, obraźliwe treści;
c) Rozsyłanie pornografii, zdjęć o podtekście erotycznym, oferty sponsoringu, itp
2. Czas blokady jest uzależniony od przewinienia. Blokada może być czasowa, lub stała na całe konto.
3. Konta, które rozsyłają oferty sponsoringu, pornografię, lub są to profile reklamowe (nie otrzymali od nas zgody na rozsyłanie reklamy) otrzymują stała blokadę.
4. Czasowe blokady są nadawane stopniowe, efektem końcowym może być stała blokada konta.
5. Za spam uznajemy, masowe rozsyłanie:
- linków do innych stron;
- ofert, zaproszeń na inne serwisy;
W niektórych przypadkach za spam możemy również uznać masowe ilości linków do grup/kont/konkursów/itp w fotka.pl.
6. Obraźliwą treścią nie jest zdanie typu: Jesteś brzydka, Wyglądasz okropnie, obrzydliwie, Nie podobasz mi się, itp - to po prostu czyjeś zdanie.
7. Moderatorzy i obsługa serwisu nie ingerują w treść przesyłanych wiadomości prywatnych. Jedynym wyjątkiem są automatyczne systemy sprawdzające treść wiadomości pod kątem spamu.

5. Forum
1. Każde forum posiada swój Regulamin i każdy Użytkownik musi go przestrzegać.
2. Osoby nie stosujące się do zasad otrzymują czasowe blokady na konto. Czasowe blokady są stopniowe.
3. Jeżeli czasowe blokady niczego nie nauczą Użytkownika, konto może zostać zablokowane na stałe.
4. Jeśli na Forum dochodzi do starcia pomiędzy Użytkownikami, blokada zostaje nadana na wszystkie osoby, które chociaż raz obraziły innego Usera. Ban ma być dla każdej, która dokonała złamania regulaminu.
5. Jeżeli uważasz, że otrzymałeś blokadę niesłusznie, napisz do opiekuna forum (fotka.przyjaciela, lub moderatora). Jeśli nie dojdziesz do porozumienia napisz na Kontakt, do Fotka.Team.

7. Grupy
1. Blokowane są grupy, które:
a) zawierają wulgaryzmy lub obrażają czyjąś godność;
b) są reklamą serwisów/radio/ofert handlowych, itp.;
c) zawierają pornografię, lub ostrą erotykę;
d) łamią prawa autorskie (wstawienie materiałów bez zgody).

8. Czat
1. Regulamin/Zasady czata ustalają wybrane do tego osoby.
2. Każdy Użytkownik musi przestrzegać zasady Czatu.
3. Niesprawiedliwe bany/skargi na moderatorów z czata - prosimy napisać do Użytkownika: http://www.fotka.pl/profil/moderatorglobalny. Jeśli nie dojdziesz do porozumienia napisz na Kontakt, do Fotka.Team.

9. Oszustwa, wyłudzenia
Zasady
1. Zgodnie z Regulaminem serwisu Fotka.pl używanie automatów (programów), które sztucznie zwiększają aktywność na koncie (głosowanie, przeglądanie, wysyłanie treści, itp) jest zabronione.
Regulamin: III. Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu: Art. 11 Niedozwolone jest : e. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Fotka.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service). Wyjątek stanowią programy używające oficjalnego API Serwisu,
2. Blokady za automaty są nadawane stopniowo lub od razu konto jest blokowane na stałe. Czas tymczasowej blokady może wynieść od 1 dnia do 1 mc.
3. Na serwisie Fotka.pl nie wolno wyłudzać od Użytkowników kodów: na doładowania, gwiazdę, pieniędzy, itp.
4. Konta oszustów/naciągaczy/ itp są blokowane na stałe.
5. Konta powiązane adresami ip/ danymi osobowymi (np: nr tel, e-mail) mogą zostać zablokowane przez FT na stałe.

10. Ważne informacje
1. Jeśli trafisz na Użytkownika, który będzie chciał wyłudzić od Ciebie doładowanie/kod/pieniądze, itp zgłoś sprawę na Kontakt do Fotka.Team.
3. Fotka.Team nigdy nie pisze do Użytkowników poza serwisem. Jeśli ktoś (np na gg) poda się za Fotka.Team zignoruj tą wiadomość. Nikomu nie podawaj hasła do swojego konta.
4. Legalne kody na zakup gwiazdy, wyróżnienia kupisz TYLKO na fotka.pl.
5. Nigdy nie wpisuj swojego loginu i hasła z fotki, na innej stronie niż fotka.pl.
6. Jeśli już podałeś/aś swoje dane, zaloguj się na koncie i zmień hasło!
7. W razie włamania napisz szybko do Obsługi Serwisu. Pamiętaj czas ma duże znaczenie!

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.