| Fotka.com
Jojovsky
Jojovsky
  4 September 2014 (pierwszy post)

"Osoby, które podążają za tłumem zazwyczaj nie dochodzą nigdzie dalej, niż sam tłum. Osoba, która idzie samotnie ma większe szansę żeby odkryć miejsca, w których nie był nikt inny." Albert Einstein

Jojovsky
Jojovsky
  4 September 2014

Paulo Coelho "Co jest najśmieszniejsze w ludziach? Zawsze myślą na odwrót: spieszy im się do dorosłości, a potem wzdychają za ut­ raconym dzieciństwem. Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze by odzyskać zdrowie. [...] Żyją jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli."

Jojovsky
Jojovsky
  4 September 2014

"Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, za­ borczości, jest skierowaniem się ku dru­ giej osobie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu." Vincent Van Gogh

Jojovsky
Jojovsky
  4 September 2014

"Mądrość ludzi jest szaleństwem w oczach Boga. Jeśli posłuchamy głosu dziecka,które mieszka w naszej duszy, oczy nasze znowu nabiorą blasku." Paulo Coelho

Jojovsky
Jojovsky
  4 September 2014

"Masz takie chwile, gdy warto żyć I takie miejsca są dokąd biegnie myśl. Patrz idzie biedak, pogubił się Stracił nadzieję w jutro i sens. To, że oddychasz, nie znaczy jeszcze nic, Co chcesz usłyszeć, co chcesz poczuć dziś, Patrz idzie spokój, nie zamyka rąk, To ty uciekasz jak najdalej stąd. Niepotrzebnie, mówisz mi, o sobie. Jakbyś ponad wszystkim był. Niepotrzebnie, starasz się mi Dowieść jaki umiesz być. Nie takich na klęczkach widziałem już, Nie takich twardzieli los małym palcem zwalał z nóg..."

Jojovsky
Jojovsky
  5 September 2014

"Widzę dziś ile potraciłem oczekując zmian. Tutaj nic się nie zmienia jeśli nie zmienisz się sam. Piszę list, sam do siebie, te litery to mój krzyk. Jeśli nie dam sobie szansy to nie da mi jej nikt!"

DemonJozekZpolska
DemonJozekZpolska
  6 September 2014

Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem. Chyba Konfucjusza, lecz nie jestem pewien. Cytat 3 i 4 podoba mi się.

AIeksandra
AIeksandra
  6 September 2014
Z głupotą sa­mi bo­gowie wal­czą nadaremno.
~ F. Schiller
DemonJozekZpolska
DemonJozekZpolska
  6 September 2014

Przepraszam Owidiusza cytat.

AIeksandra
AIeksandra
  7 September 2014
Gdy oce­niasz ludzi, nie masz cza­su ich kochać.
~ Matka Teresa z Kalkuty.
AIeksandra
AIeksandra
  7 September 2014
Czerp z in­nych, ale nie ko­piuj ich. Bądź sobą.
~ M. Quoist
AIeksandra
AIeksandra
  7 September 2014
Jeżeli na­leżysz do tych, którzy kocha­li je­den raz, to niewiele masz do po­wie­dze­nia.
Ale jeśli to była praw­dzi­wa miłość to in­ni po­win­ni mil­czeć w Two­jej obecności.

~ W. Łysiak
Jojovsky
Jojovsky
  8 September 2014

"Jeśli przebywasz ciągle z tymi samymi ludźmi, to stają się oni w końcu częścią twojego życia. A skoro są już częścią twojego życia to chcą je zmieniać, bo ludziom wydaje się, że wiedzą jak powinno wyglądać twoje życie, nikt jednak nie wie jak powinien przeżyć własne..."

Jojovsky
Jojovsky
  8 September 2014

"Tęcza Dla dziecka jest magią ze skarbem na końcu istnienia. Dla dorosłego rzeczywistym dowodem na rozszczepienie światła. Czasami warto zbyt dużo nie wiedzieć."

Jojovsky
Jojovsky
  8 September 2014

"Miłość to dziwne uczucie, w podziekowaniu za Twoja uwagę potrafi unieść cię po niebiosa. Lecz zapłatą za jej uwagę, jest twarde uderzenie o ziemię... Miłość to dziwne uczucie, to zarazem nierozlaczne szczęście i cierpienie."

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.