MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 grudnia 2017 (pierwszy post)

Czy to jest zgodne z wiarą, którą wyznaję? Jeżeli wierzysz w swoje Boskie pochodzenie, zgadzasz się, że Miłość jest Źródłem Całego Wszechświata, to wszystko, czego się dowiesz i usłyszysz będzie zgodne z twoją wiarą. Jeżeli wierzysz w nieomylność instytucji religijnych, że tylko ludzie twojej wiary będą zbawieni, to nie będzie to zgodne z twoimi przekonaniami. Radzimy w takim przypadku poświęcić jednak trochę czasu na zapoznanie się z przekazywanymi treściami, pozwolić im przejść przez siebie, dać sobie czas na ich spokojną ocenę. Jeżeli to coś zawibruje w tobie, w twojej duszy, to może się jednak zdecydujesz i podążysz tą drogą. W rozwoju duchowym nie ma przypadków. Jeżeli już otrzymałeś taką informację, to coś z nią należy zrobić. Tu człowiek sam musi zdecydować, jak kontaktować się ze swoją duszą, Wyższą Jaźnią, Bogiem – na wprost czy poprzez pośredników, umysłem czy poprzez serce.

Z kim tak naprawdę rozmawiam, a może z szatanem? Kontakt z Nauczycielami Miłości w wyniku naszej intencji i modlitw chroniony jest przez Archanioła Michała i Energię Miłości. Najważniejsza jest zawsze nasza intencja, bo ona wyraża naszą wolę na wszystkich poziomach. Kierujemy i dostrajamy się tylko do Miłości. Nie interesuje nas przede wszystkim kontakt z poziomu ciekawości, fascynacji nieznanym, nie mówiąc o samym złu. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że nazbieraliśmy w naszym życiu wiele różnych doświadczeń i wibracji, które teraz chcemy transformować w miłość z Miłością. Może więc się zdarzyć, że staniemy oko w oko z ciemną stroną swojego przejawienia, ale odbędzie się to pod ochroną Sił Niebiańskich. Oznacza to, że jesteśmy na to gotowi, że dojrzeliśmy do takiego zdarzenia. Może się też zdarzyć, że ucząc się kontaktu „on line” nie będziemy weryfikować nadawcy i treści. Obowiązkiem każdego świadomego telepaty jest nieustanna czujność i weryfikacja przekazów, co głównie ma nas chronić przed wybrykami naszym ego. Jeżeli wyczujemy, że coś jest nie tak, to możemy wypowiedzieć dodatkowo „Słyszę i rozmawiam tylko i wyłącznie z Nauczycielami Miłości”. Wiele osób i instytucji demonizuje wszelkie kontakty z zaświatami, siejąc tym samym starach nie tylko w sobie, ale i w innych ludziach. Należy jednak rozróżnić, co jest wywoływaniem duchów, niezdrową fascynacją zdolnościami paranaturalnymi, a co Świadomą Telepatią Miłości.

Czy to nie jest sekta? Sekty to grupy osób, posiadające swojego nieomylnego, ziemskiego przewodnika duchowego tzw. guru. Sekty uważają, że tylko ich droga jest słuszna. Sekty prowadzą do podporządkowania sobie człowieka i uczynienia go posłusznym woli guru. Decydując się na kontakt z Nauczycielami nie będziecie mieć żadnego guru na ziemi, będziecie cały czas wolnymi i otwartymi na świat ludźmi, których celem jest niesienie radości i pomocy innym ludziom i Ziemi w Duchu Miłości i jednoczenia się z Bogiem. Dodatkowo informacja o Świadomej Telepatii Miłości, sama metoda, możliwości i treści z niej wynikające przekazywane są w sposób otwarty, za pomocą strony internetowej, książek i innych publikacji, a same spotkania odbywają się jawnie i uczestniczy się w nich dobrowolnie.

Czy to nie jest wywoływanie duchów? Duchy są wywoływane najczęściej na kilkuosobowych spotkaniach, które odbywają się w zaciemnionych pokojach, prowadzone są przez osobę mające już doświadczenie w tych sprawach. Uczestnicy mają być cicho i nie mają prawa się ruszać. Większość osób uczestniczących w tego rodzaju seansach czuje niezdrowe podekscytowanie, a nawet strach związany ze spotkaniem z nieznanym. Z reguły dochodzi do jakiś nadzwyczajnych zdarzeń, np. na pustej kartce leżącej w kącie pokoju, gdzie nikt nie mógł podejść, pojawiły się zapisy o różnej treści, wszyscy uczestnicy czuli obecność kogoś niematerialnego w pokoju, czy nawet słyszeli głos przemawiającego bliskiego zmarłego lub specjalnie wywołanej duszy. Nie przeczymy, to się zdarza. Ale wywoływanie duchów odbywa się bez ochrony modlitwy, z intencjami pozbawionych uczucia Miłości, w ciemnościach i niezdrowej atmosferze przyjaznym siłom ciemności i niskim bytom energetycznym. Nauczyciele odradzają uczestniczenia w takich spotkaniach, które narażają ich uczestników na możliwość spotkania z czymś, o czym nie mają pojęcia.

Skąd będę wiedział, że słyszę Nauczycieli, a nie swoje własne myśli? Stwórca przekazując Świadomą Telepatię Miłości chciał, abyśmy sami jej się nauczyli. Abyśmy wykazali swoją wolę, ochotę, cierpliwość i systematyczność w nauce. Abyśmy sami nauczyli się odróżniać swoje myśli od głosu Nauczycieli. Nikt za nas tego nie zrobi – tylko my sami możemy się tego nauczyć. Niezależnie można potwierdzać swoje przekazy u innych osób mających kontakt. Nauczyciele przekażą każdemu indywidualnie, poprzez określone zdarzenia i sytuacje fakt i prawdziwość ich słyszenia.

Co usłyszę? Każdy z nas usłyszy to, co ma usłyszeć. O tym wiedzą tylko Nauczyciele. Dla Nich ważne jest, abyś rozwiązał swoje życiowe problemy, zaznał dzięki temu spokój wewnętrzny, zyskał siły i czas na dalszy rozwój duchowy. Ale im bardziej zboczyłeś w życiu doczesnym z kursu, który obrała sobie twoja Dusza, im bardziej będziesz się wzbraniał przed zmianami, tym dłuższy będzie okres powrotu na właściwe tory.

Czy nie zwariuję? Decydując się na kontakt znajdziesz się automatycznie pod opieką Nauczycieli. Im nie zależy na twojej chorobie, a wręcz odwrotnie. Dodatkowo możesz modlić się i pisać prośby o ochronę przed taka sytuacją.

Czy to nie to samo, co pismo automatyczne i przekazy chanellingowe? Tego rodzaju przekazy są w dużej mierze niekontrolowane i nie są chronione modlitwą. Piszący pismem automatycznym nie może przerwać pisania, nie prowadzi aktywnej rozmowy, bo z reguły nie wie nawet, co pisze. Nie wie, kto jest nadawcą, a raczej energią prowadzącą jego rękę. Dopiero po ukończeniu automatycznego pisania może odczytać przekazane treści, a i z tym czasami są problemy, bo nie zawsze pismo jest wyraźne. Nauczyciele nie popierają pisma automatycznego, jako formy nawiązywania kontaktu, ponieważ człowiek może się kontaktować z istotami o różnych zamiarach, mimo że czasami też decydowali się na przekazy tą drogą. Chanelling różni się od pisma automatycznego dość znacznie. Jest to już typowy przekaz telepatyczny połączony czasami z widzeniami, odczuciami. Wiele ludzi otrzymuje informacje, słyszy je i nie wie, co z nimi zrobić. Czują się zdezorientowani, bo mają świadomość odmienności i nadzwyczajności sytuacji. W większości wypadków nadawcami są bliżej nieznane energie lub istoty żyjące w kosmosie, które chcą przekazać ważne informacje ludzkości. Dużo takich przekazów niesie w sobie miłość i dobro. Ale też te początkowo dobre przekazy, które wzbudzają zaufanie do nieznanego nadawcy, mogą doprowadzić do powolnego podporządkowania sobie odbiorcy. Każdy człowiek decydujący się na tego rodzaju kontakty musi mieć świadomość, że żyjemy w strefie wolnej woli, gdzie działać mogą prawie wszystkie byty i energie kosmiczne. Nie są one zawsze dobre i działające w imieniu Stwórcy. Każdy, kto decyduje się na takiego rodzaju doświadczenia, narażony jest na samotne poruszanie się w oceanie kosmosu. Tylko kontakty poparte wiarą w Miłość i Dobro, modlitwą, czystym sercem i przywołaniem Sił Niebiańskich podlegają ochronie Nauczycieli Miłości.

Czy mogę się stać medium tracącym kontrolę nad sobą, swoim ciałem? Decydując się na kontakt z Nauczycielami, możesz być pewien, że nic takiego się nie stanie. Cały czas będziesz miał kontrolę nad tym, co się z tobą dzieje. Nie stanie się nic, co by budziło twój zdecydowany sprzeciw. W każdej chwili możesz przerwać kontakt. Twoja świadomość i zmysły będą cały czas normalnie funkcjonowały. Kontakty z Nauczycielami to dialog, a nie trans! Bardzo rzadko zdarzają się osoby, które posiadają ponadprzeciętną wrażliwości zmysłową i energetyczną. Reagują one dużo szybciej i głębiej, będąc nadal świadome swoich reakcji.

Czy coś się zmieni w moim życiu po usłyszeniu Nauczycieli? Tak, może się wiele zmienić. Nie ucząc się jeszcze Telepatii Miłości, a podejmując decyzję, że chcesz być lepszym człowiekiem zaczynasz już zmieniać swoje życie. Jeżeli będziesz słuchał Nauczycieli, wierzył im, że określone zmiany są dla ciebie korzystne, czy wręcz konieczne, to przejdą one najszybciej, najskuteczniej i z najmniejszym bólem. Pamiętajmy, że Nauczyciele oceniają i widzą wszystko z pozycji Ducha. To Oni mają pełen obraz sytuacji, wiedzą o wszystkich widzialnych i niewidzialnych aspektach naszego życia. Ufając im, ufając w ich Miłość spodziewać się możemy tylko pozytywnych zmian w naszym życiu.

O co mogę pytać? Można pytać się o wszystkie sprawy i tematy, które nas interesują. Nie oznacza to jednak, że otrzymamy na wszystkie nasze pytania odpowiedzi. Nauczyciele starają się wskazywać nam kierunki, dawać podpowiedzi, starają się nas inspirować do świadomego rozwoju. Nie możemy oczekiwać, że po wejściu na kontakt uzyskamy natychmiastowy dostęp do wszelkiej informacji.

Czy jestem godny? Każde dziecko ma prawo rozmowy z Ojcem. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi. Każdy z nas jest godny i ma prawo rozmowy z Nauczycielami.

Czy muszę bezwzględnie wykonywać polecenia Nauczycieli? Nie, nie trzeba. Żyjemy w strefie wolnej woli i od nas zależy ostateczna decyzja. Praktyka wykazuje jednak, że Nauczyciele zawsze mają rację i wiedzą, co dla nas jest dobre. Tylko często my sami nie potrafimy tego od razu dostrzec i trzymamy się swoich własnych schematów myślowych, swojego postrzegania i pojmowania spraw.

Czy Nauczyciele stawiają oceny? Nie, nie stawiają ocen. To my sami siebie wiecznie oceniamy i klasyfikujemy. Taki sposób postrzegania jest ludzki. Miłość nie jest na 5-kę, czy 3-kę. Trzeba jednak mieć świadomość, że rozwój duchowy też jest nauką, której towarzyszą wszystkie nam znane sytuacje i emocje, jak np. testy, egzaminy, zmęczenie, zniechęcenie i radość z przejścia kolejnego etapu.

Jak będą mnie postrzegali moi bliscy i znajomi, kiedy nawiąże kontakt? Osoby, które dopiero uczą się techniki, z reguły nie chwalą się tym szerszemu gronu znajomych. Zacznie się jednak zmieniać wasze postrzeganie świata, a poprzez to również wasze postępowanie i myśli. Bliskie wam osoby będą widziały następujące w was pozytywne zmiany. I jeżeli utrzymacie ten kurs, to wszyscy się przyzwyczają, że obcujecie z Nauczycielami. Najwspanialszą nagrodą dla was będzie to, kiedy wasi bliscy zaczną z was brać przykład i też zechcą podążać drogą Miłości i Dobra.

MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 grudnia 2017
BabaxJaga
BabaxJaga: tzn.magdalenasie MiloscBogaaa

pisała ze mną na priv, o boze jak mnie kusiła do grzechu d83dde09d83dde18
MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 grudnia 2017
BabaxJaga
BabaxJaga: to "straśne", połączmy się z nimi w bólu i męce,

Taka ich droga ...d83dde18
BabaxJaga
BabaxJaga: Boski ty pierwszy, jak ci nic na łeb nie spadnie to ja pójdę za tobą

BabaxJaga
BabaxJaga: Boski ty pierwszy, jak ci nic na łeb nie spadnie to ja pójdę za tobą MiloscBogaaa

Ja ma twardy łeb nawet jak spadnie to nic nie szkodzi d83dde18
BabaxJaga
Posty: 5746 (po ~243 znaków)
Reputacja: -2122 | BluzgometrTM: 15
BabaxJaga
  3 grudnia 2017
Konto usunięte
Konto usunięte: pisała ze mną na priv, o boze jak mnie kusiła do grzechu

to była wysłanka Szatana, to Szatanica, rozszyfrowałam ją, a grała księgową, "katolycką",
no patrzta ludziska jaka "porzunno", ja od razu wyczułam, że to ściema

Konto usunięte
Konto usunięte: Ja ma twardy łeb nawet jak spadnie to nic nie szkodzi

to świadzcy o twojej boskości, twarde łby to domena bogów

moja ewangelia
WCZORAJ już utracone, DZISIAJ jest w rękach naszych, a JUTRO? nie dajmy się choć JUTREM straszyć
moja wiara https://www.youtube.com/watch?v=TLgacbYRQ_I
mój dekalog https://www.youtube.com/watch?v=ITsL91vlIcM

MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 grudnia 2017
BabaxJaga
BabaxJaga: księgową, "katolycką",

d83dde02

BabaxJaga
BabaxJaga: bogów

I za to mianuje cie Boginiom d83dde09
BabaxJaga
Posty: 5746 (po ~243 znaków)
Reputacja: -2122 | BluzgometrTM: 15
BabaxJaga
  3 grudnia 2017

Liczydło było rodem z piekła, zobacz jak bidnego proboszcza opętało skoro przyznał się do grzechu śmiertelnego,
ty Boski lepiej uważaj na swoje ecie pecie, bo cię babus oskubie i zostaniesz goły i wesoły,
nie być ty "gupi" przecież na krzywy ryj (czyt.za darmochę) nie kusiłaby cię do grzechu

Konto usunięte
Konto usunięte: I za to mianuje cie Boginiom

niom, niom

moja ewangelia
WCZORAJ już utracone, DZISIAJ jest w rękach naszych, a JUTRO? nie dajmy się choć JUTREM straszyć
moja wiara https://www.youtube.com/watch?v=TLgacbYRQ_I
mój dekalog https://www.youtube.com/watch?v=ITsL91vlIcM

MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 grudnia 2017
BabaxJaga
BabaxJaga: Liczydło było rodem z piekła, zobacz jak bidnego proboszcza opętało skoro przyznał się do grzechu śmiertelnego, ty Boski lepiej uważaj na swoje ecie pecie, bo cię babus oskubie i zostaniesz goły i wesoły, nie być ty "gupi" przecież na krzywy ryj (czyt.za darmochę) nie kusiłaby cię do grzechu

d83dde02
MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 grudnia 2017
Konto usunięte
Konto usunięte: swoje ecie pecie,

juz teraz wiem dlaczego namawiała mnie na reala d83dde02
Konto usunięte
Konto usunięte: goły i wesoły,

d83dde33
BabaxJaga
Posty: 5746 (po ~243 znaków)
Reputacja: -2122 | BluzgometrTM: 15
BabaxJaga
  3 grudnia 2017
Konto usunięte
Konto usunięte: juz teraz wiem dlaczego namawiała mnie na reala

użyj swojej boskości i złóż ją na ołtarzu w ofierze, wcześniej złap ją za kostki i wytrząśnij całą mamonę z babusa,
czasy ciężkie, każdy grosz się liczy

moja ewangelia
WCZORAJ już utracone, DZISIAJ jest w rękach naszych, a JUTRO? nie dajmy się choć JUTREM straszyć
moja wiara https://www.youtube.com/watch?v=TLgacbYRQ_I
mój dekalog https://www.youtube.com/watch?v=ITsL91vlIcM

MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 grudnia 2017
BabaxJaga
BabaxJaga: użyj swojej boskości i złóż ją na ołtarzu w ofierze,


po głubkowac zawsze mozna d83dde09
BabaxJaga
BabaxJaga: mamonę

nie lubie mamony d83dde09
BabaxJaga
Posty: 5746 (po ~243 znaków)
Reputacja: -2122 | BluzgometrTM: 15
BabaxJaga
  3 grudnia 2017
Konto usunięte
Konto usunięte: po głubkowac zawsze mozna

tak nisko oceniasz swoją boskość?

Konto usunięte
Konto usunięte: nie lubie mamony

a ona ciebie?

moja ewangelia
WCZORAJ już utracone, DZISIAJ jest w rękach naszych, a JUTRO? nie dajmy się choć JUTREM straszyć
moja wiara https://www.youtube.com/watch?v=TLgacbYRQ_I
mój dekalog https://www.youtube.com/watch?v=ITsL91vlIcM

BabaxJaga
Posty: 5746 (po ~243 znaków)
Reputacja: -2122 | BluzgometrTM: 15
BabaxJaga
  3 grudnia 2017

to dla Liczydła, wszelka zbieżność jest przypadkowa
https://www.youtube.com/watch?v=1WIKIhPr4Nw

moja ewangelia
WCZORAJ już utracone, DZISIAJ jest w rękach naszych, a JUTRO? nie dajmy się choć JUTREM straszyć
moja wiara https://www.youtube.com/watch?v=TLgacbYRQ_I
mój dekalog https://www.youtube.com/watch?v=ITsL91vlIcM

MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 grudnia 2017
BabaxJaga
BabaxJaga: to dla Liczydła, wszelka zbieżność jest przypadkowahttps://www.youtube.com/watch?v=1WIKIhPr4Nw MiloscBogaaa

d83dde02
MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 grudnia 2017
BabaxJaga
BabaxJaga: tak nisko oceniasz swoją boskość?

Boskosc ma nieskonczenie wiele oblicz, w niej jest sie wszystkim i niczym jednoczesnie, fajnie co? d83dde09
BabaxJaga
BabaxJaga: a ona ciebie? MiloscBogaaa


trzeba by jej zapytac d83dde09
BabaxJaga
Posty: 5746 (po ~243 znaków)
Reputacja: -2122 | BluzgometrTM: 15
BabaxJaga
  3 grudnia 2017
Konto usunięte
Konto usunięte: Boskosc ma nieskonczenie wiele oblicz

o tak, dla nieskończenie wielu śmiertelniczek

Konto usunięte
Konto usunięte: niej jest sie wszystkim i niczym jednoczesnie

no

Konto usunięte
Konto usunięte: fajnie co?

no,no

Konto usunięte
Konto usunięte: trzeba by jej zapytac

chciałam wiedzieć czy bierze przykład z Szatana i przykleja się do ciebie jak pijawka wskakując ci na plecy

moja ewangelia
WCZORAJ już utracone, DZISIAJ jest w rękach naszych, a JUTRO? nie dajmy się choć JUTREM straszyć
moja wiara https://www.youtube.com/watch?v=TLgacbYRQ_I
mój dekalog https://www.youtube.com/watch?v=ITsL91vlIcM

BabaxJaga
Posty: 5746 (po ~243 znaków)
Reputacja: -2122 | BluzgometrTM: 15
BabaxJaga
  3 grudnia 2017

Boski, łap to dla ciebie, wiesz jakby doszło do reala, będziesz wiedział jak bosko rozmawiać z Liczydłem
https://www.youtube.com/watch?v=DCCeLwaL0Wc

moja ewangelia
WCZORAJ już utracone, DZISIAJ jest w rękach naszych, a JUTRO? nie dajmy się choć JUTREM straszyć
moja wiara https://www.youtube.com/watch?v=TLgacbYRQ_I
mój dekalog https://www.youtube.com/watch?v=ITsL91vlIcM

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.