MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 grudnia 2017 (pierwszy post)

Czy to jest zgodne z wiarą, którą wyznaję? Jeżeli wierzysz w swoje Boskie pochodzenie, zgadzasz się, że Miłość jest Źródłem Całego Wszechświata, to wszystko, czego się dowiesz i usłyszysz będzie zgodne z twoją wiarą. Jeżeli wierzysz w nieomylność instytucji religijnych, że tylko ludzie twojej wiary będą zbawieni, to nie będzie to zgodne z twoimi przekonaniami. Radzimy w takim przypadku poświęcić jednak trochę czasu na zapoznanie się z przekazywanymi treściami, pozwolić im przejść przez siebie, dać sobie czas na ich spokojną ocenę. Jeżeli to coś zawibruje w tobie, w twojej duszy, to może się jednak zdecydujesz i podążysz tą drogą. W rozwoju duchowym nie ma przypadków. Jeżeli już otrzymałeś taką informację, to coś z nią należy zrobić. Tu człowiek sam musi zdecydować, jak kontaktować się ze swoją duszą, Wyższą Jaźnią, Bogiem – na wprost czy poprzez pośredników, umysłem czy poprzez serce.

Z kim tak naprawdę rozmawiam, a może z szatanem? Kontakt z Nauczycielami Miłości w wyniku naszej intencji i modlitw chroniony jest przez Archanioła Michała i Energię Miłości. Najważniejsza jest zawsze nasza intencja, bo ona wyraża naszą wolę na wszystkich poziomach. Kierujemy i dostrajamy się tylko do Miłości. Nie interesuje nas przede wszystkim kontakt z poziomu ciekawości, fascynacji nieznanym, nie mówiąc o samym złu. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że nazbieraliśmy w naszym życiu wiele różnych doświadczeń i wibracji, które teraz chcemy transformować w miłość z Miłością. Może więc się zdarzyć, że staniemy oko w oko z ciemną stroną swojego przejawienia, ale odbędzie się to pod ochroną Sił Niebiańskich. Oznacza to, że jesteśmy na to gotowi, że dojrzeliśmy do takiego zdarzenia. Może się też zdarzyć, że ucząc się kontaktu „on line” nie będziemy weryfikować nadawcy i treści. Obowiązkiem każdego świadomego telepaty jest nieustanna czujność i weryfikacja przekazów, co głównie ma nas chronić przed wybrykami naszym ego. Jeżeli wyczujemy, że coś jest nie tak, to możemy wypowiedzieć dodatkowo „Słyszę i rozmawiam tylko i wyłącznie z Nauczycielami Miłości”. Wiele osób i instytucji demonizuje wszelkie kontakty z zaświatami, siejąc tym samym starach nie tylko w sobie, ale i w innych ludziach. Należy jednak rozróżnić, co jest wywoływaniem duchów, niezdrową fascynacją zdolnościami paranaturalnymi, a co Świadomą Telepatią Miłości.

Czy to nie jest sekta? Sekty to grupy osób, posiadające swojego nieomylnego, ziemskiego przewodnika duchowego tzw. guru. Sekty uważają, że tylko ich droga jest słuszna. Sekty prowadzą do podporządkowania sobie człowieka i uczynienia go posłusznym woli guru. Decydując się na kontakt z Nauczycielami nie będziecie mieć żadnego guru na ziemi, będziecie cały czas wolnymi i otwartymi na świat ludźmi, których celem jest niesienie radości i pomocy innym ludziom i Ziemi w Duchu Miłości i jednoczenia się z Bogiem. Dodatkowo informacja o Świadomej Telepatii Miłości, sama metoda, możliwości i treści z niej wynikające przekazywane są w sposób otwarty, za pomocą strony internetowej, książek i innych publikacji, a same spotkania odbywają się jawnie i uczestniczy się w nich dobrowolnie.

Czy to nie jest wywoływanie duchów? Duchy są wywoływane najczęściej na kilkuosobowych spotkaniach, które odbywają się w zaciemnionych pokojach, prowadzone są przez osobę mające już doświadczenie w tych sprawach. Uczestnicy mają być cicho i nie mają prawa się ruszać. Większość osób uczestniczących w tego rodzaju seansach czuje niezdrowe podekscytowanie, a nawet strach związany ze spotkaniem z nieznanym. Z reguły dochodzi do jakiś nadzwyczajnych zdarzeń, np. na pustej kartce leżącej w kącie pokoju, gdzie nikt nie mógł podejść, pojawiły się zapisy o różnej treści, wszyscy uczestnicy czuli obecność kogoś niematerialnego w pokoju, czy nawet słyszeli głos przemawiającego bliskiego zmarłego lub specjalnie wywołanej duszy. Nie przeczymy, to się zdarza. Ale wywoływanie duchów odbywa się bez ochrony modlitwy, z intencjami pozbawionych uczucia Miłości, w ciemnościach i niezdrowej atmosferze przyjaznym siłom ciemności i niskim bytom energetycznym. Nauczyciele odradzają uczestniczenia w takich spotkaniach, które narażają ich uczestników na możliwość spotkania z czymś, o czym nie mają pojęcia.

Skąd będę wiedział, że słyszę Nauczycieli, a nie swoje własne myśli? Stwórca przekazując Świadomą Telepatię Miłości chciał, abyśmy sami jej się nauczyli. Abyśmy wykazali swoją wolę, ochotę, cierpliwość i systematyczność w nauce. Abyśmy sami nauczyli się odróżniać swoje myśli od głosu Nauczycieli. Nikt za nas tego nie zrobi – tylko my sami możemy się tego nauczyć. Niezależnie można potwierdzać swoje przekazy u innych osób mających kontakt. Nauczyciele przekażą każdemu indywidualnie, poprzez określone zdarzenia i sytuacje fakt i prawdziwość ich słyszenia.

Co usłyszę? Każdy z nas usłyszy to, co ma usłyszeć. O tym wiedzą tylko Nauczyciele. Dla Nich ważne jest, abyś rozwiązał swoje życiowe problemy, zaznał dzięki temu spokój wewnętrzny, zyskał siły i czas na dalszy rozwój duchowy. Ale im bardziej zboczyłeś w życiu doczesnym z kursu, który obrała sobie twoja Dusza, im bardziej będziesz się wzbraniał przed zmianami, tym dłuższy będzie okres powrotu na właściwe tory.

Czy nie zwariuję? Decydując się na kontakt znajdziesz się automatycznie pod opieką Nauczycieli. Im nie zależy na twojej chorobie, a wręcz odwrotnie. Dodatkowo możesz modlić się i pisać prośby o ochronę przed taka sytuacją.

Czy to nie to samo, co pismo automatyczne i przekazy chanellingowe? Tego rodzaju przekazy są w dużej mierze niekontrolowane i nie są chronione modlitwą. Piszący pismem automatycznym nie może przerwać pisania, nie prowadzi aktywnej rozmowy, bo z reguły nie wie nawet, co pisze. Nie wie, kto jest nadawcą, a raczej energią prowadzącą jego rękę. Dopiero po ukończeniu automatycznego pisania może odczytać przekazane treści, a i z tym czasami są problemy, bo nie zawsze pismo jest wyraźne. Nauczyciele nie popierają pisma automatycznego, jako formy nawiązywania kontaktu, ponieważ człowiek może się kontaktować z istotami o różnych zamiarach, mimo że czasami też decydowali się na przekazy tą drogą. Chanelling różni się od pisma automatycznego dość znacznie. Jest to już typowy przekaz telepatyczny połączony czasami z widzeniami, odczuciami. Wiele ludzi otrzymuje informacje, słyszy je i nie wie, co z nimi zrobić. Czują się zdezorientowani, bo mają świadomość odmienności i nadzwyczajności sytuacji. W większości wypadków nadawcami są bliżej nieznane energie lub istoty żyjące w kosmosie, które chcą przekazać ważne informacje ludzkości. Dużo takich przekazów niesie w sobie miłość i dobro. Ale też te początkowo dobre przekazy, które wzbudzają zaufanie do nieznanego nadawcy, mogą doprowadzić do powolnego podporządkowania sobie odbiorcy. Każdy człowiek decydujący się na tego rodzaju kontakty musi mieć świadomość, że żyjemy w strefie wolnej woli, gdzie działać mogą prawie wszystkie byty i energie kosmiczne. Nie są one zawsze dobre i działające w imieniu Stwórcy. Każdy, kto decyduje się na takiego rodzaju doświadczenia, narażony jest na samotne poruszanie się w oceanie kosmosu. Tylko kontakty poparte wiarą w Miłość i Dobro, modlitwą, czystym sercem i przywołaniem Sił Niebiańskich podlegają ochronie Nauczycieli Miłości.

Czy mogę się stać medium tracącym kontrolę nad sobą, swoim ciałem? Decydując się na kontakt z Nauczycielami, możesz być pewien, że nic takiego się nie stanie. Cały czas będziesz miał kontrolę nad tym, co się z tobą dzieje. Nie stanie się nic, co by budziło twój zdecydowany sprzeciw. W każdej chwili możesz przerwać kontakt. Twoja świadomość i zmysły będą cały czas normalnie funkcjonowały. Kontakty z Nauczycielami to dialog, a nie trans! Bardzo rzadko zdarzają się osoby, które posiadają ponadprzeciętną wrażliwości zmysłową i energetyczną. Reagują one dużo szybciej i głębiej, będąc nadal świadome swoich reakcji.

Czy coś się zmieni w moim życiu po usłyszeniu Nauczycieli? Tak, może się wiele zmienić. Nie ucząc się jeszcze Telepatii Miłości, a podejmując decyzję, że chcesz być lepszym człowiekiem zaczynasz już zmieniać swoje życie. Jeżeli będziesz słuchał Nauczycieli, wierzył im, że określone zmiany są dla ciebie korzystne, czy wręcz konieczne, to przejdą one najszybciej, najskuteczniej i z najmniejszym bólem. Pamiętajmy, że Nauczyciele oceniają i widzą wszystko z pozycji Ducha. To Oni mają pełen obraz sytuacji, wiedzą o wszystkich widzialnych i niewidzialnych aspektach naszego życia. Ufając im, ufając w ich Miłość spodziewać się możemy tylko pozytywnych zmian w naszym życiu.

O co mogę pytać? Można pytać się o wszystkie sprawy i tematy, które nas interesują. Nie oznacza to jednak, że otrzymamy na wszystkie nasze pytania odpowiedzi. Nauczyciele starają się wskazywać nam kierunki, dawać podpowiedzi, starają się nas inspirować do świadomego rozwoju. Nie możemy oczekiwać, że po wejściu na kontakt uzyskamy natychmiastowy dostęp do wszelkiej informacji.

Czy jestem godny? Każde dziecko ma prawo rozmowy z Ojcem. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi. Każdy z nas jest godny i ma prawo rozmowy z Nauczycielami.

Czy muszę bezwzględnie wykonywać polecenia Nauczycieli? Nie, nie trzeba. Żyjemy w strefie wolnej woli i od nas zależy ostateczna decyzja. Praktyka wykazuje jednak, że Nauczyciele zawsze mają rację i wiedzą, co dla nas jest dobre. Tylko często my sami nie potrafimy tego od razu dostrzec i trzymamy się swoich własnych schematów myślowych, swojego postrzegania i pojmowania spraw.

Czy Nauczyciele stawiają oceny? Nie, nie stawiają ocen. To my sami siebie wiecznie oceniamy i klasyfikujemy. Taki sposób postrzegania jest ludzki. Miłość nie jest na 5-kę, czy 3-kę. Trzeba jednak mieć świadomość, że rozwój duchowy też jest nauką, której towarzyszą wszystkie nam znane sytuacje i emocje, jak np. testy, egzaminy, zmęczenie, zniechęcenie i radość z przejścia kolejnego etapu.

Jak będą mnie postrzegali moi bliscy i znajomi, kiedy nawiąże kontakt? Osoby, które dopiero uczą się techniki, z reguły nie chwalą się tym szerszemu gronu znajomych. Zacznie się jednak zmieniać wasze postrzeganie świata, a poprzez to również wasze postępowanie i myśli. Bliskie wam osoby będą widziały następujące w was pozytywne zmiany. I jeżeli utrzymacie ten kurs, to wszyscy się przyzwyczają, że obcujecie z Nauczycielami. Najwspanialszą nagrodą dla was będzie to, kiedy wasi bliscy zaczną z was brać przykład i też zechcą podążać drogą Miłości i Dobra.

MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 grudnia 2017

Ludzie wciaz mylą slepą wiare (religijną) z wewnetrznym doswiadczaniem a obydwa te zagadnienia nie są tym samym d83dde09263a

magdalenasie1272
Posty: 242 (po ~207 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 183
magdalenasie1272
  3 grudnia 2017
Konto usunięte
Konto usunięte: magdalenasie1272: A co ma wiara w to, co wyznajesz Wierzy to osoba religijna A ja doswiadczam praktycznie, i prosze najpierw samemu sie zastanowic nad pytaniem jakie sie zadaje, by nie było tego typu niejasnosci, niedorzecznosci ...


Znam osobę, co jest jednocześnie katoliczką i księgową . To się wyklucza ?

Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć

MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 grudnia 2017
magdalenasie1272
magdalenasie1272: Znasz kogoś, kto jest i księdzem i telepatą ? MiloscBogaaa

ksiądz nie moze bc telepatą, bo nie doswiadcza, nie praktykuje swiadomie z ducha, ksiedzu pozostaje tylko slepo wierzyc d83dde0a
magdalenasie1272
Posty: 242 (po ~207 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 183
magdalenasie1272
  3 grudnia 2017
Konto usunięte
Konto usunięte: Ludzie wciaz mylą slepą wiare (religijną) z wewnetrznym doswiadczaniem a obydwa te zagadnienia nie są tym samym


Właśnie o tym cały czas piszę, bo Ty mi wygladąsz na taka osobę

Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć

MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 grudnia 2017
magdalenasie1272
magdalenasie1272: Znam osobę, co jest jednocześnie katoliczką i księgową . To się wyklucza ? MiloscBogaaa

a wyklucza bo ja nie wiem? d83dde0a
magdalenasie1272
Posty: 242 (po ~207 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 183
magdalenasie1272
  3 grudnia 2017
Konto usunięte
Konto usunięte: magdalenasie1272: Znasz kogoś, kto jest i księdzem i telepatą ? MiloscBogaaa ksiądz nie moze bc telepatą, bo nie doswiadcza, nie praktykuje swiadomie z ducha, ksiedzu pozostaje tylko slepo wierzyc


To po co mylisz te dwa pojęcia ? A hydraulik nie może być telepatą, bo jest hydraulikiem ? To raz. A dwa, to co w takim razie sądzisz o ojcu Pio ? I wielu innych zresztą ? I skąd masz pewność, że żaden ksiądz nie doświadcza ?

Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć

magdalenasie1272
Posty: 242 (po ~207 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 183
magdalenasie1272
  3 grudnia 2017
Konto usunięte
Konto usunięte: magdalenasie1272: Znam osobę, co jest jednocześnie katoliczką i księgową . To się wyklucza ? MiloscBogaaa a wyklucza bo ja nie wiem?


Tak właśnie napisałeś, że zawód i własne doświadczenia na innym polu sie wykluczają.

Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć

BabaxJaga
Posty: 5746 (po ~243 znaków)
Reputacja: -2122 | BluzgometrTM: 15
BabaxJaga
  3 grudnia 2017
Konto usunięte
Konto usunięte: Ok ale rozwoj techniki jest zgubny

owszem niesie w sobie szereg niebezpieczeństw, ale jest nie do zatrzymania, żaden gatunek nie trwa wiecznie, gatunek ludzki nie jest wyjątkiem, ewoluujemy, to proces i czy nam to pasi czy nie nie zmienimy tego

moja ewangelia
WCZORAJ już utracone, DZISIAJ jest w rękach naszych, a JUTRO? nie dajmy się choć JUTREM straszyć
moja wiara https://www.youtube.com/watch?v=TLgacbYRQ_I
mój dekalog https://www.youtube.com/watch?v=ITsL91vlIcM

magdalenasie1272
Posty: 242 (po ~207 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 183
magdalenasie1272
  3 grudnia 2017
Konto usunięte
Konto usunięte: magdalenasie1272: A co ma wiara w to, co wyznajesz wspólnego z telepatią ? MiloscBogaaa zapytaj ksiedza


Ksiądz się poddał już na lekcji religii w szkole d83dde09

Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć

MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 grudnia 2017
BabaxJaga
BabaxJaga: owszem niesie w sobie szereg niebezpieczeństw, ale jest nie do zatrzymania, żaden gatunek nie trwa wiecznie, gatunek ludzki nie jest wyjątkiem, ewoluujemy, to proces i czy nam to pasi czy nie nie zmienimy tego MiloscBogaaa

Myslisz po ziemsku i wydaje sie z tej perspektywy ze cos jest nie do zatrzymania ... d83dde0ad83dde09 Jam Jest trwa wiecznie, a wszystko to co ludzkie jest przemijające d83dde0a
BabaxJaga
Posty: 5746 (po ~243 znaków)
Reputacja: -2122 | BluzgometrTM: 15
BabaxJaga
  3 grudnia 2017
magdalenasie1272
magdalenasie1272: zawód i własne doświadczenia na innym polu sie wykluczają


no sorry gregory, ale bycie księdzem to podobno powołanie, a nie zawód ksiądz, a na dodatek księżom oficjalnie nie wolno zajmować się hipnozą, telepatią, wszelkie formy parapsychologii sa dla nich niedostępne bo tym samym wkraczaliby w teren zarezerwowany dla bozi, tak więc lewitujący ksiądz byłby nie lada smaczkiem, co prawda działają jako egzorcyści czyli chcąc niechcąc wkraczają w teren zakazany zwykłym śmiertelnikom, no ale robią to podobno w imię wyższych racji, walczą o dusze , które diabeł chytrze bozi podbiera

btw księgowa, katolicka księgowa to profesja ze wszech miar poszukiwana przez "czarne kiecki", jeżeli takie liczydło, zna się dodatkowo na tzw.kreatywnej księgowości to z urzędu ma dyspensę i żadne grzechy jej nie straszne

moja ewangelia
WCZORAJ już utracone, DZISIAJ jest w rękach naszych, a JUTRO? nie dajmy się choć JUTREM straszyć
moja wiara https://www.youtube.com/watch?v=TLgacbYRQ_I
mój dekalog https://www.youtube.com/watch?v=ITsL91vlIcM

MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 grudnia 2017

wielu ludzi pojdzie tą drogą, drogą technokracji, ale tez wielu wybierze inną droge wprost proporcjonalnie do swego poziomu swiadomosci, i to jest naturalne, ziemia jest hologramem a hologram zmieniua sie ( nie pozostanie kamien na kamieniu) te słowa tego własnie dotyczą Ci co wybiorą droge technokratyczną doswiadczą degradacji a ci co wybiorą droge ducha doswiadczą tego co z duchem związane Ja mowie do was z przyszłosci w ktorej doswiadczam powracania do harmoni na wielu poziomach, gdzie technokracja została rozpoznana i jej zgubny wpływ na człowieka i jest juz wielu, ktorzy zasilają własnie tą rzeczywistosc i to ona zaczyna sie manifestowac ... d83dde0a

MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 grudnia 2017
BabaxJaga
BabaxJaga: no sorry gregory, ale bycie księdzem to podobno powołanie, a nie zawód ksiądz, a na dodatek księżom oficjalnie nie wolno zajmować się hipnozą, telepatią, wszelkie formy parapsychologii sa dla nich niedostępne

o własnie wreszcie kobiecie wytłumaczyłas d83dde0a
BabaxJaga
BabaxJaga: ziałają jako egzorcyści

w niezbyt dojrzały sposob to robia, ale ok trzeba im oddac honor w tym wzgledzie d83dde09
BabaxJaga
Posty: 5746 (po ~243 znaków)
Reputacja: -2122 | BluzgometrTM: 15
BabaxJaga
  3 grudnia 2017
Konto usunięte
Konto usunięte: Myslisz po ziemsku

o Boski, jam zwykła śmiertelniczka, myślę w przyziemnych kategoriach, twardo stąpam po ziemi

Konto usunięte
Konto usunięte: i wydaje sie z tej perspektywy ze cos jest nie do zatrzymania

nie mam twojej mocy, z diabłem na plecach jeszcze nie tańczyłam, ty możesz wszystko, ty jesteś "miszczu"

Konto usunięte
Konto usunięte: Jam Jest trwa wiecznie

Tyś początek i koniec

Konto usunięte
Konto usunięte: a wszystko to co ludzkie jest przemijające

tylko bogowie pozostaną

moja ewangelia
WCZORAJ już utracone, DZISIAJ jest w rękach naszych, a JUTRO? nie dajmy się choć JUTREM straszyć
moja wiara https://www.youtube.com/watch?v=TLgacbYRQ_I
mój dekalog https://www.youtube.com/watch?v=ITsL91vlIcM

magdalenasie1272
Posty: 242 (po ~207 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 183
magdalenasie1272
  3 grudnia 2017
BabaxJaga
BabaxJaga: magdalenasie1272: zawód i własne doświadczenia na innym polu sie wykluczają no sorry gregory, ale bycie księdzem to podobno powołanie, a nie zawód ksiądz, a na dodatek księżom oficjalnie nie wolno zajmować się hipnozą, telepatią, wszelkie formy parapsychologii sa dla nich niedostępne bo tym samym wkraczaliby w teren zarezerwowany dla bozi, tak więc lewitujący ksiądz byłby nie lada smaczkiem, co prawda działają jako egzorcyści czyli chcąc niechcąc wkraczają w teren zakazany zwykłym śmiertelnikom, no ale robią to podobno w imię wyższych racji, walczą o dusze , które diabeł chytrze bozi podbierabtw księgowa, katolicka księgowa to profesja ze wszech miar poszukiwana przez "czarne kiecki", jeżeli takie liczydło, zna się dodatkowo na tzw.kreatywnej księgowości to z urzędu ma dyspensę i żadne grzechy jej nie straszne


Od własnego proboszcza wiem ,że to zawód i koniec ;)

Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.