| Fotka.com
MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 December 2017 (pierwszy post)

Czy to jest zgodne z wiarą, którą wyznaję? Jeżeli wierzysz w swoje Boskie pochodzenie, zgadzasz się, że Miłość jest Źródłem Całego Wszechświata, to wszystko, czego się dowiesz i usłyszysz będzie zgodne z twoją wiarą. Jeżeli wierzysz w nieomylność instytucji religijnych, że tylko ludzie twojej wiary będą zbawieni, to nie będzie to zgodne z twoimi przekonaniami. Radzimy w takim przypadku poświęcić jednak trochę czasu na zapoznanie się z przekazywanymi treściami, pozwolić im przejść przez siebie, dać sobie czas na ich spokojną ocenę. Jeżeli to coś zawibruje w tobie, w twojej duszy, to może się jednak zdecydujesz i podążysz tą drogą. W rozwoju duchowym nie ma przypadków. Jeżeli już otrzymałeś taką informację, to coś z nią należy zrobić. Tu człowiek sam musi zdecydować, jak kontaktować się ze swoją duszą, Wyższą Jaźnią, Bogiem – na wprost czy poprzez pośredników, umysłem czy poprzez serce.

Z kim tak naprawdę rozmawiam, a może z szatanem? Kontakt z Nauczycielami Miłości w wyniku naszej intencji i modlitw chroniony jest przez Archanioła Michała i Energię Miłości. Najważniejsza jest zawsze nasza intencja, bo ona wyraża naszą wolę na wszystkich poziomach. Kierujemy i dostrajamy się tylko do Miłości. Nie interesuje nas przede wszystkim kontakt z poziomu ciekawości, fascynacji nieznanym, nie mówiąc o samym złu. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że nazbieraliśmy w naszym życiu wiele różnych doświadczeń i wibracji, które teraz chcemy transformować w miłość z Miłością. Może więc się zdarzyć, że staniemy oko w oko z ciemną stroną swojego przejawienia, ale odbędzie się to pod ochroną Sił Niebiańskich. Oznacza to, że jesteśmy na to gotowi, że dojrzeliśmy do takiego zdarzenia. Może się też zdarzyć, że ucząc się kontaktu „on line” nie będziemy weryfikować nadawcy i treści. Obowiązkiem każdego świadomego telepaty jest nieustanna czujność i weryfikacja przekazów, co głównie ma nas chronić przed wybrykami naszym ego. Jeżeli wyczujemy, że coś jest nie tak, to możemy wypowiedzieć dodatkowo „Słyszę i rozmawiam tylko i wyłącznie z Nauczycielami Miłości”. Wiele osób i instytucji demonizuje wszelkie kontakty z zaświatami, siejąc tym samym starach nie tylko w sobie, ale i w innych ludziach. Należy jednak rozróżnić, co jest wywoływaniem duchów, niezdrową fascynacją zdolnościami paranaturalnymi, a co Świadomą Telepatią Miłości.

Czy to nie jest sekta? Sekty to grupy osób, posiadające swojego nieomylnego, ziemskiego przewodnika duchowego tzw. guru. Sekty uważają, że tylko ich droga jest słuszna. Sekty prowadzą do podporządkowania sobie człowieka i uczynienia go posłusznym woli guru. Decydując się na kontakt z Nauczycielami nie będziecie mieć żadnego guru na ziemi, będziecie cały czas wolnymi i otwartymi na świat ludźmi, których celem jest niesienie radości i pomocy innym ludziom i Ziemi w Duchu Miłości i jednoczenia się z Bogiem. Dodatkowo informacja o Świadomej Telepatii Miłości, sama metoda, możliwości i treści z niej wynikające przekazywane są w sposób otwarty, za pomocą strony internetowej, książek i innych publikacji, a same spotkania odbywają się jawnie i uczestniczy się w nich dobrowolnie.

Czy to nie jest wywoływanie duchów? Duchy są wywoływane najczęściej na kilkuosobowych spotkaniach, które odbywają się w zaciemnionych pokojach, prowadzone są przez osobę mające już doświadczenie w tych sprawach. Uczestnicy mają być cicho i nie mają prawa się ruszać. Większość osób uczestniczących w tego rodzaju seansach czuje niezdrowe podekscytowanie, a nawet strach związany ze spotkaniem z nieznanym. Z reguły dochodzi do jakiś nadzwyczajnych zdarzeń, np. na pustej kartce leżącej w kącie pokoju, gdzie nikt nie mógł podejść, pojawiły się zapisy o różnej treści, wszyscy uczestnicy czuli obecność kogoś niematerialnego w pokoju, czy nawet słyszeli głos przemawiającego bliskiego zmarłego lub specjalnie wywołanej duszy. Nie przeczymy, to się zdarza. Ale wywoływanie duchów odbywa się bez ochrony modlitwy, z intencjami pozbawionych uczucia Miłości, w ciemnościach i niezdrowej atmosferze przyjaznym siłom ciemności i niskim bytom energetycznym. Nauczyciele odradzają uczestniczenia w takich spotkaniach, które narażają ich uczestników na możliwość spotkania z czymś, o czym nie mają pojęcia.

Skąd będę wiedział, że słyszę Nauczycieli, a nie swoje własne myśli? Stwórca przekazując Świadomą Telepatię Miłości chciał, abyśmy sami jej się nauczyli. Abyśmy wykazali swoją wolę, ochotę, cierpliwość i systematyczność w nauce. Abyśmy sami nauczyli się odróżniać swoje myśli od głosu Nauczycieli. Nikt za nas tego nie zrobi – tylko my sami możemy się tego nauczyć. Niezależnie można potwierdzać swoje przekazy u innych osób mających kontakt. Nauczyciele przekażą każdemu indywidualnie, poprzez określone zdarzenia i sytuacje fakt i prawdziwość ich słyszenia.

Co usłyszę? Każdy z nas usłyszy to, co ma usłyszeć. O tym wiedzą tylko Nauczyciele. Dla Nich ważne jest, abyś rozwiązał swoje życiowe problemy, zaznał dzięki temu spokój wewnętrzny, zyskał siły i czas na dalszy rozwój duchowy. Ale im bardziej zboczyłeś w życiu doczesnym z kursu, który obrała sobie twoja Dusza, im bardziej będziesz się wzbraniał przed zmianami, tym dłuższy będzie okres powrotu na właściwe tory.

Czy nie zwariuję? Decydując się na kontakt znajdziesz się automatycznie pod opieką Nauczycieli. Im nie zależy na twojej chorobie, a wręcz odwrotnie. Dodatkowo możesz modlić się i pisać prośby o ochronę przed taka sytuacją.

Czy to nie to samo, co pismo automatyczne i przekazy chanellingowe? Tego rodzaju przekazy są w dużej mierze niekontrolowane i nie są chronione modlitwą. Piszący pismem automatycznym nie może przerwać pisania, nie prowadzi aktywnej rozmowy, bo z reguły nie wie nawet, co pisze. Nie wie, kto jest nadawcą, a raczej energią prowadzącą jego rękę. Dopiero po ukończeniu automatycznego pisania może odczytać przekazane treści, a i z tym czasami są problemy, bo nie zawsze pismo jest wyraźne. Nauczyciele nie popierają pisma automatycznego, jako formy nawiązywania kontaktu, ponieważ człowiek może się kontaktować z istotami o różnych zamiarach, mimo że czasami też decydowali się na przekazy tą drogą. Chanelling różni się od pisma automatycznego dość znacznie. Jest to już typowy przekaz telepatyczny połączony czasami z widzeniami, odczuciami. Wiele ludzi otrzymuje informacje, słyszy je i nie wie, co z nimi zrobić. Czują się zdezorientowani, bo mają świadomość odmienności i nadzwyczajności sytuacji. W większości wypadków nadawcami są bliżej nieznane energie lub istoty żyjące w kosmosie, które chcą przekazać ważne informacje ludzkości. Dużo takich przekazów niesie w sobie miłość i dobro. Ale też te początkowo dobre przekazy, które wzbudzają zaufanie do nieznanego nadawcy, mogą doprowadzić do powolnego podporządkowania sobie odbiorcy. Każdy człowiek decydujący się na tego rodzaju kontakty musi mieć świadomość, że żyjemy w strefie wolnej woli, gdzie działać mogą prawie wszystkie byty i energie kosmiczne. Nie są one zawsze dobre i działające w imieniu Stwórcy. Każdy, kto decyduje się na takiego rodzaju doświadczenia, narażony jest na samotne poruszanie się w oceanie kosmosu. Tylko kontakty poparte wiarą w Miłość i Dobro, modlitwą, czystym sercem i przywołaniem Sił Niebiańskich podlegają ochronie Nauczycieli Miłości.

Czy mogę się stać medium tracącym kontrolę nad sobą, swoim ciałem? Decydując się na kontakt z Nauczycielami, możesz być pewien, że nic takiego się nie stanie. Cały czas będziesz miał kontrolę nad tym, co się z tobą dzieje. Nie stanie się nic, co by budziło twój zdecydowany sprzeciw. W każdej chwili możesz przerwać kontakt. Twoja świadomość i zmysły będą cały czas normalnie funkcjonowały. Kontakty z Nauczycielami to dialog, a nie trans! Bardzo rzadko zdarzają się osoby, które posiadają ponadprzeciętną wrażliwości zmysłową i energetyczną. Reagują one dużo szybciej i głębiej, będąc nadal świadome swoich reakcji.

Czy coś się zmieni w moim życiu po usłyszeniu Nauczycieli? Tak, może się wiele zmienić. Nie ucząc się jeszcze Telepatii Miłości, a podejmując decyzję, że chcesz być lepszym człowiekiem zaczynasz już zmieniać swoje życie. Jeżeli będziesz słuchał Nauczycieli, wierzył im, że określone zmiany są dla ciebie korzystne, czy wręcz konieczne, to przejdą one najszybciej, najskuteczniej i z najmniejszym bólem. Pamiętajmy, że Nauczyciele oceniają i widzą wszystko z pozycji Ducha. To Oni mają pełen obraz sytuacji, wiedzą o wszystkich widzialnych i niewidzialnych aspektach naszego życia. Ufając im, ufając w ich Miłość spodziewać się możemy tylko pozytywnych zmian w naszym życiu.

O co mogę pytać? Można pytać się o wszystkie sprawy i tematy, które nas interesują. Nie oznacza to jednak, że otrzymamy na wszystkie nasze pytania odpowiedzi. Nauczyciele starają się wskazywać nam kierunki, dawać podpowiedzi, starają się nas inspirować do świadomego rozwoju. Nie możemy oczekiwać, że po wejściu na kontakt uzyskamy natychmiastowy dostęp do wszelkiej informacji.

Czy jestem godny? Każde dziecko ma prawo rozmowy z Ojcem. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi. Każdy z nas jest godny i ma prawo rozmowy z Nauczycielami.

Czy muszę bezwzględnie wykonywać polecenia Nauczycieli? Nie, nie trzeba. Żyjemy w strefie wolnej woli i od nas zależy ostateczna decyzja. Praktyka wykazuje jednak, że Nauczyciele zawsze mają rację i wiedzą, co dla nas jest dobre. Tylko często my sami nie potrafimy tego od razu dostrzec i trzymamy się swoich własnych schematów myślowych, swojego postrzegania i pojmowania spraw.

Czy Nauczyciele stawiają oceny? Nie, nie stawiają ocen. To my sami siebie wiecznie oceniamy i klasyfikujemy. Taki sposób postrzegania jest ludzki. Miłość nie jest na 5-kę, czy 3-kę. Trzeba jednak mieć świadomość, że rozwój duchowy też jest nauką, której towarzyszą wszystkie nam znane sytuacje i emocje, jak np. testy, egzaminy, zmęczenie, zniechęcenie i radość z przejścia kolejnego etapu.

Jak będą mnie postrzegali moi bliscy i znajomi, kiedy nawiąże kontakt? Osoby, które dopiero uczą się techniki, z reguły nie chwalą się tym szerszemu gronu znajomych. Zacznie się jednak zmieniać wasze postrzeganie świata, a poprzez to również wasze postępowanie i myśli. Bliskie wam osoby będą widziały następujące w was pozytywne zmiany. I jeżeli utrzymacie ten kurs, to wszyscy się przyzwyczają, że obcujecie z Nauczycielami. Najwspanialszą nagrodą dla was będzie to, kiedy wasi bliscy zaczną z was brać przykład i też zechcą podążać drogą Miłości i Dobra.

BabaxJaga
Posty: 5784 (po ~243 znaków)
Reputacja: -2128 | BluzgometrTM: 15
BabaxJaga
  3 December 2017

pójdźmy dalej, łap Boski
https://www.youtube.com/watch?v=Z1UjuBkTFu4

moja ewangelia
WCZORAJ już utracone, DZISIAJ jest w rękach naszych, a JUTRO? nie dajmy się choć JUTREM straszyć
moja wiara https://www.youtube.com/watch?v=TLgacbYRQ_I
mój dekalog https://www.youtube.com/watch?v=ITsL91vlIcM

MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 December 2017
BabaxJaga
BabaxJaga: pójdźmy dalej, łap Boski

Ok ale rozwoj techniki jest zgubny, ja w mych wpisach nie do tego zmierzam, wiec nie do konca oni mowią o tym o czym ja mowie w tym filmie, a nawet powiedział bym ze wprowadzają dezinformacje, poprzez trzymanie ludzi na zewnątrz (technika) telepati kazdy sie moze nauczyc sam, wiekszosc ludzi jej uzywa tylko robi to nieswiadomie 263a Tak ze Ja raczej nie utozsamiam rozwoju ludzi z technokracją, a raczej ich wewnetrznymi naturalnymi zdolnosciami 263a
MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 December 2017

I to w tytule za milion lat mnie odstrasza, oni chcą nas odwlekac w czasie, chcą bysmy zyli przyszłoscią, a wszystko tak naprawde dzieje sie tu i teraz i tylko obecna chwila tak naprawde istnieje, to jest dualistyczna pułapka, juz w samym tytule 263a I prosze nie bierz tego do siebie jakobym sie wymondrzał, przedstwiam po prostu inną alternatywną perspektywe 263a

magdalenasie1272
Posty: 242 (po ~207 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 183
magdalenasie1272
  3 December 2017
Konto usunięte
Konto usunięte: Czy to jest zgodne z wiarą, którą wyznaję? Jeżeli wierzysz w swoje Boskie pochodzenie, zgadzasz się, że Miłość jest Źródłem Całego Wszechświata, to wszystko, czego się dowiesz i usłyszysz będzie zgodne z twoją wiarą. Jeżeli wierzysz w nieomylność instytucji religijnych, że tylko ludzie twojej wiary będą zbawieni, to nie będzie to zgodne z twoimi przekonaniami. Radzimy w takim przypadku poświęcić jednak trochę czasu na zapoznanie się z przekazywanymi treściami, pozwolić im przejść przez siebie, dać sobie czas na ich spokojną ocenę. Jeżeli to coś zawibruje w tobie, w twojej duszy, to może się jednak zdecydujesz i podążysz tą drogą. W rozwoju duchowym nie ma przypadków. Jeżeli już otrzymałeś taką informację, to coś z nią należy zrobić. Tu człowiek sam musi zdecydować, jak kontaktować się ze swoją duszą, Wyższą Jaźnią, Bogiem – na wprost czy poprzez pośredników, umysłem czy poprzez serce. Z kim tak naprawdę rozmawiam, a może z szatanem? Kontakt z Nauczycielami Miłości w wyniku naszej intencji i modlitw chroniony jest przez Archanioła Michała i Energię Miłości. Najważniejsza jest zawsze nasza intencja, bo ona wyraża naszą wolę na wszystkich poziomach. Kierujemy i dostrajamy się tylko do Miłości. Nie interesuje nas przede wszystkim kontakt z poziomu ciekawości, fascynacji nieznanym, nie mówiąc o samym złu. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że nazbieraliśmy w naszym życiu wiele różnych doświadczeń i wibracji, które teraz chcemy transformować w miłość z Miłością. Może więc się zdarzyć, że staniemy oko w oko z ciemną stroną swojego przejawienia, ale odbędzie się to pod ochroną Sił Niebiańskich. Oznacza to, że jesteśmy na to gotowi, że dojrzeliśmy do takiego zdarzenia. Może się też zdarzyć, że ucząc się kontaktu „on line” nie będziemy weryfikować nadawcy i treści. Obowiązkiem każdego świadomego telepaty jest nieustanna czujność i weryfikacja przekazów, co głównie ma nas chronić przed wybrykami naszym ego. Jeżeli wyczujemy, że coś jest nie tak, to możemy wypowiedzieć dodatkowo „Słyszę i rozmawiam tylko i wyłącznie z Nauczycielami Miłości”. Wiele osób i instytucji demonizuje wszelkie kontakty z zaświatami, siejąc tym samym starach nie tylko w sobie, ale i w innych ludziach. Należy jednak rozróżnić, co jest wywoływaniem duchów, niezdrową fascynacją zdolnościami paranaturalnymi, a co Świadomą Telepatią Miłości. Czy to nie jest sekta? Sekty to grupy osób, posiadające swojego nieomylnego, ziemskiego przewodnika duchowego tzw. guru. Sekty uważają, że tylko ich droga jest słuszna. Sekty prowadzą do podporządkowania sobie człowieka i uczynienia go posłusznym woli guru. Decydując się na kontakt z Nauczycielami nie będziecie mieć żadnego guru na ziemi, będziecie cały czas wolnymi i otwartymi na świat ludźmi, których celem jest niesienie radości i pomocy innym ludziom i Ziemi w Duchu Miłości i jednoczenia się z Bogiem. Dodatkowo informacja o Świadomej Telepatii Miłości, sama metoda, możliwości i treści z niej wynikające przekazywane są w sposób otwarty, za pomocą strony internetowej, książek i innych publikacji, a same spotkania odbywają się jawnie i uczestniczy się w nich dobrowolnie. Czy to nie jest wywoływanie duchów? Duchy są wywoływane najczęściej na kilkuosobowych spotkaniach, które odbywają się w zaciemnionych pokojach, prowadzone są przez osobę mające już doświadczenie w tych sprawach. Uczestnicy mają być cicho i nie mają prawa się ruszać. Większość osób uczestniczących w tego rodzaju seansach czuje niezdrowe podekscytowanie, a nawet strach związany ze spotkaniem z nieznanym. Z reguły dochodzi do jakiś nadzwyczajnych zdarzeń, np. na pustej kartce leżącej w kącie pokoju, gdzie nikt nie mógł podejść, pojawiły się zapisy o różnej treści, wszyscy uczestnicy czuli obecność kogoś niematerialnego w pokoju, czy nawet słyszeli głos przemawiającego bliskiego zmarłego lub specjalnie wywołanej duszy. Nie przeczymy, to się zdarza. Ale wywoływanie duchów odbywa się bez ochrony modlitwy, z intencjami pozbawionych uczucia Miłości, w ciemnościach i niezdrowej atmosferze przyjaznym siłom ciemności i niskim bytom energetycznym. Nauczyciele odradzają uczestniczenia w takich spotkaniach, które narażają ich uczestników na możliwość spotkania z czymś, o czym nie mają pojęcia. Skąd będę wiedział, że słyszę Nauczycieli, a nie swoje własne myśli? Stwórca przekazując Świadomą Telepatię Miłości chciał, abyśmy sami jej się nauczyli. Abyśmy wykazali swoją wolę, ochotę, cierpliwość i systematyczność w nauce. Abyśmy sami nauczyli się odróżniać swoje myśli od głosu Nauczycieli. Nikt za nas tego nie zrobi – tylko my sami możemy się tego nauczyć. Niezależnie można potwierdzać swoje przekazy u innych osób mających kontakt. Nauczyciele przekażą każdemu indywidualnie, poprzez określone zdarzenia i sytuacje fakt i prawdziwość ich słyszenia. Co usłyszę? Każdy z nas usłyszy to, co ma usłyszeć. O tym wiedzą tylko Nauczyciele. Dla Nich ważne jest, abyś rozwiązał swoje życiowe problemy, zaznał dzięki temu spokój wewnętrzny, zyskał siły i czas na dalszy rozwój duchowy. Ale im bardziej zboczyłeś w życiu doczesnym z kursu, który obrała sobie twoja Dusza, im bardziej będziesz się wzbraniał przed zmianami, tym dłuższy będzie okres powrotu na właściwe tory. Czy nie zwariuję? Decydując się na kontakt znajdziesz się automatycznie pod opieką Nauczycieli. Im nie zależy na twojej chorobie, a wręcz odwrotnie. Dodatkowo możesz modlić się i pisać prośby o ochronę przed taka sytuacją. Czy to nie to samo, co pismo automatyczne i przekazy chanellingowe? Tego rodzaju przekazy są w dużej mierze niekontrolowane i nie są chronione modlitwą. Piszący pismem automatycznym nie może przerwać pisania, nie prowadzi aktywnej rozmowy, bo z reguły nie wie nawet, co pisze. Nie wie, kto jest nadawcą, a raczej energią prowadzącą jego rękę. Dopiero po ukończeniu automatycznego pisania może odczytać przekazane treści, a i z tym czasami są problemy, bo nie zawsze pismo jest wyraźne. Nauczyciele nie popierają pisma automatycznego, jako formy nawiązywania kontaktu, ponieważ człowiek może się kontaktować z istotami o różnych zamiarach, mimo że czasami też decydowali się na przekazy tą drogą. Chanelling różni się od pisma automatycznego dość znacznie. Jest to już typowy przekaz telepatyczny połączony czasami z widzeniami, odczuciami. Wiele ludzi otrzymuje informacje, słyszy je i nie wie, co z nimi zrobić. Czują się zdezorientowani, bo mają świadomość odmienności i nadzwyczajności sytuacji. W większości wypadków nadawcami są bliżej nieznane energie lub istoty żyjące w kosmosie, które chcą przekazać ważne informacje ludzkości. Dużo takich przekazów niesie w sobie miłość i dobro. Ale też te początkowo dobre przekazy, które wzbudzają zaufanie do nieznanego nadawcy, mogą doprowadzić do powolnego podporządkowania sobie odbiorcy. Każdy człowiek decydujący się na tego rodzaju kontakty musi mieć świadomość, że żyjemy w strefie wolnej woli, gdzie działać mogą prawie wszystkie byty i energie kosmiczne. Nie są one zawsze dobre i działające w imieniu Stwórcy. Każdy, kto decyduje się na takiego rodzaju doświadczenia, narażony jest na samotne poruszanie się w oceanie kosmosu. Tylko kontakty poparte wiarą w Miłość i Dobro, modlitwą, czystym sercem i przywołaniem Sił Niebiańskich podlegają ochronie Nauczycieli Miłości. Czy mogę się stać medium tracącym kontrolę nad sobą, swoim ciałem? Decydując się na kontakt z Nauczycielami, możesz być pewien, że nic takiego się nie stanie. Cały czas będziesz miał kontrolę nad tym, co się z tobą dzieje. Nie stanie się nic, co by budziło twój zdecydowany sprzeciw. W każdej chwili możesz przerwać kontakt. Twoja świadomość i zmysły będą cały czas normalnie funkcjonowały. Kontakty z Nauczycielami to dialog, a nie trans! Bardzo rzadko zdarzają się osoby, które posiadają ponadprzeciętną wrażliwości zmysłową i energetyczną. Reagują one dużo szybciej i głębiej, będąc nadal świadome swoich reakcji. Czy coś się zmieni w moim życiu po usłyszeniu Nauczycieli? Tak, może się wiele zmienić. Nie ucząc się jeszcze Telepatii Miłości, a podejmując decyzję, że chcesz być lepszym człowiekiem zaczynasz już zmieniać swoje życie. Jeżeli będziesz słuchał Nauczycieli, wierzył im, że określone zmiany są dla ciebie korzystne, czy wręcz konieczne, to przejdą one najszybciej, najskuteczniej i z najmniejszym bólem. Pamiętajmy, że Nauczyciele oceniają i widzą wszystko z pozycji Ducha. To Oni mają pełen obraz sytuacji, wiedzą o wszystkich widzialnych i niewidzialnych aspektach naszego życia. Ufając im, ufając w ich Miłość spodziewać się możemy tylko pozytywnych zmian w naszym życiu. O co mogę pytać? Można pytać się o wszystkie sprawy i tematy, które nas interesują. Nie oznacza to jednak, że otrzymamy na wszystkie nasze pytania odpowiedzi. Nauczyciele starają się wskazywać nam kierunki, dawać podpowiedzi, starają się nas inspirować do świadomego rozwoju. Nie możemy oczekiwać, że po wejściu na kontakt uzyskamy natychmiastowy dostęp do wszelkiej informacji. Czy jestem godny? Każde dziecko ma prawo rozmowy z Ojcem. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi. Każdy z nas jest godny i ma prawo rozmowy z Nauczycielami. Czy muszę bezwzględnie wykonywać polecenia Nauczycieli? Nie, nie trzeba. Żyjemy w strefie wolnej woli i od nas zależy ostateczna decyzja. Praktyka wykazuje jednak, że Nauczyciele zawsze mają rację i wiedzą, co dla nas jest dobre. Tylko często my sami nie potrafimy tego od razu dostrzec i trzymamy się swoich własnych schematów myślowych, swojego postrzegania i pojmowania spraw. Czy Nauczyciele stawiają oceny? Nie, nie stawiają ocen. To my sami siebie wiecznie oceniamy i klasyfikujemy. Taki sposób postrzegania jest ludzki. Miłość nie jest na 5-kę, czy 3-kę. Trzeba jednak mieć świadomość, że rozwój duchowy też jest nauką, której towarzyszą wszystkie nam znane sytuacje i emocje, jak np. testy, egzaminy, zmęczenie, zniechęcenie i radość z przejścia kolejnego etapu. Jak będą mnie postrzegali moi bliscy i znajomi, kiedy nawiąże kontakt? Osoby, które dopiero uczą się techniki, z reguły nie chwalą się tym szerszemu gronu znajomych. Zacznie się jednak zmieniać wasze postrzeganie świata, a poprzez to również wasze postępowanie i myśli. Bliskie wam osoby będą widziały następujące w was pozytywne zmiany. I jeżeli utrzymacie ten kurs, to wszyscy się przyzwyczają, że obcujecie z Nauczycielami. Najwspanialszą nagrodą dla was będzie to, kiedy wasi bliscy zaczną z was brać przykład i też zechcą podążać drogą Miłości i Dobra.


A co ma wiara w to, co wyznajesz wspólnego z telepatią ?

Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć

MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 December 2017

Z filmu, ktory podałas pod linkiem:Asteroidami my ludzie kierujemy, nieswiadomie, ale kierujemy, my jako całosc mozemy miec nad wszystkim kontrole jezeli nasze wnetrza bedą ze sobą wspołpracowac, jezeli wiekszosc ludzi bedzie sie bała ze walnie kometa, sami sobie to stworzymy i tak sie stanie ... 263a ogolnie ten film promuje nwo, oni chcą z nas ludzi zrobic roboty ... 263a

MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 December 2017
Ostatnio edytowany: 1 January 1970
magdalenasie1272
magdalenasie1272: A co ma wiara w to, co wyznajesz wspólnego z telepatią ? MiloscBogaaa

zapytaj ksiedza 263a
MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 December 2017

Choc moze sama sie domyslisz 263a

BabaxJaga
Posty: 5784 (po ~243 znaków)
Reputacja: -2128 | BluzgometrTM: 15
BabaxJaga
  3 December 2017
magdalenasie1272
magdalenasie1272: A co ma wiara w to, co wyznajesz wspólnego z telepatią ?

dlaczego podcinasz mu skrzydła? dlaczego gasisz w nim płomień?

moja ewangelia
WCZORAJ już utracone, DZISIAJ jest w rękach naszych, a JUTRO? nie dajmy się choć JUTREM straszyć
moja wiara https://www.youtube.com/watch?v=TLgacbYRQ_I
mój dekalog https://www.youtube.com/watch?v=ITsL91vlIcM

magdalenasie1272
Posty: 242 (po ~207 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 183
magdalenasie1272
  3 December 2017
Konto usunięte
Konto usunięte: na wprost czy poprzez pośredników, umysłem czy poprzez serce. Z kim tak naprawdę rozmawiam, a może z szatanem? Kontakt z Nauczycielami.


To idź do księdza i poproś o lekcję telepatii d83dde09

Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć

BabaxJaga
Posty: 5784 (po ~243 znaków)
Reputacja: -2128 | BluzgometrTM: 15
BabaxJaga
  3 December 2017

o Boski ty jej nie słuchaj, czytając ciebie przeżywam uniesienie pańskie, lewituję pod sufitem, nie przestawaj bo spadnę i dupnę

moja ewangelia
WCZORAJ już utracone, DZISIAJ jest w rękach naszych, a JUTRO? nie dajmy się choć JUTREM straszyć
moja wiara https://www.youtube.com/watch?v=TLgacbYRQ_I
mój dekalog https://www.youtube.com/watch?v=ITsL91vlIcM

magdalenasie1272
Posty: 242 (po ~207 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 183
magdalenasie1272
  3 December 2017
BabaxJaga
BabaxJaga: magdalenasie1272: A co ma wiara w to, co wyznajesz wspólnego z telepatią ? dlaczego podcinasz mu skrzydła? dlaczego gasisz w nim płomień?


Fakt ... płomień ... nie wiem czego, ale zawsze jakiś ... d83dde04

Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć

MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 December 2017
BabaxJaga
BabaxJaga: o Boski ty jej nie słuchaj,

ona nie wie o czym mowi d83dde09
MiloscBogaaa
MiloscBogaaa
  3 December 2017
magdalenasie1272
magdalenasie1272: A co ma wiara w to, co wyznajesz

Wierzy to osoba religijna A ja doswiadczam praktycznie, i prosze najpierw samemu sie zastanowic nad pytaniem jakie sie zadaje, by nie było tego typu niejasnosci, niedorzecznosci ... d83dde09263a
magdalenasie1272
Posty: 242 (po ~207 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 183
magdalenasie1272
  3 December 2017
Konto usunięte
Konto usunięte: magdalenasie1272: A co ma wiara w to, co wyznajesz wspólnego z telepatią ? MiloscBogaaa zapytaj ksiedza


Znasz kogoś, kto jest i księdzem i telepatą ?

Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.