FKK
FKK
  22 stycznia 2014 (pierwszy post)

Zad. 3.14
Do naczynia o pojemności V= 1m3 wprowadzono liczbę cząsteczek tlenu równą licznie Avogadro, 2 mole azotu oraz m2=88g CO2 Mmol 44g/mol. W naczyniu mieszanina tych gazów wywarła ciśnienie p=10^3Pa. Oblicz temperaturę gazów. Przyjmij R=8,3J/mol*K

3.21
Gaz doskonały rozprężając się izobarycznie wykonuje pracę W=600J. Oblicz ile ciepła pobierze gaz jeżeli kappa=1,4.

Zad. 3.3
Aby uzyskać wodę o temp. t i masie m mieszamy wodę gorącą o temp. t1 z wodą zimną o temp. t2. Obliczyć wagę masy wody zimnej. Do obliczeń przyjąć: m=150kg, t=60⁰C, t1= 90⁰C, t2=15⁰C

Zad. 3.11
W butli znajdowało się m1=10kg gazu pod ciśnieniem p1=10^7N/m^2. Jaką ilość pobrano z butli, jeżeli ciśnienie końcowe pk=2,5*10^6N/m^2. Temperaturę gazu przyjąć jako stałą.

Nie wiem jak się za to zabrać, bo opuściłam ćwiczenia. Potrafi ktoś to rozwiązać? :P

PyroManiac
PyroManiac
  24 stycznia 2014
Konto usunięte
Konto usunięte: Nie wiem jak się za to zabrać, bo opuściłam ćwiczenia.

Nie wiesz jak się za to zabrać, bo się ciulowo przygotowałaś do matury z chemii = przynajmniej dwa zadania z gazów doskonałych powinnaś rozwiązać bez problemu... Zad.3.3 to bilans masowy z gimbazy.
PS: Pozdrawiam Toszkę!
PyroManiac
PyroManiac
  24 stycznia 2014
Konto usunięte
Konto usunięte: Zad. 3.3 Aby uzyskać wodę o temp. t i masie m mieszamy wodę gorącą o temp. t1 z wodą zimną o temp. t2. Obliczyć wagę masy wody zimnej. Do obliczeń przyjąć: m=150kg, t=60⁰C, t1= 90⁰C, t2=15⁰C

Zapisujemy warunki zadania:
m = m1 + m2 = 150 [kg], gdzie:
m1 - woda gorąca,
m2 - woda zimna.

Woda gorąca posiada pewną ilość energii, którą przekaże wodzie zimnej (strumień ciepła oddanego Q1 musi równać się strumieniowi ciepła pobranego Q2)... w ten sposób powstanie 150 [kg] wody o temperaturze t = 60 [*C], zapiszmy to za pomocą bilansu energii:

Q1 = Cp * m1 * (t1 - t)
Q2 = Cp * m2 * (t - t2), gdzie:
Cp - ciepło właściwe wody

Q1 = Q2, a zatem:
Cp * m1 * (t1 - t) = Cp * m2 * (t- t2)

Średnie ciepło właściwe wody w obu przypadkach (dla wody ciepłej oraz zimnej w danym zakresie temperatur) wynosi tyle samo, więc skracamy go po obu stronach równania, wprowadzamy dane i tworzymy układ równań:

m1 * (90-60) = m2 * (60-15)
m1 + m2 = 150

upraszczamy oraz podstawiamy za m1 wyrażenie: 150 - m2, stąd:

(150 - m2) * 30 = m2 * 45, upraszczamy:
4500 = 75 * m2, stąd:
m2 = 60 [kg] (masa wody zimnej)
m1 = 150 [kg] - 60 [kg] = 90 [kg] (masa wody ciepłej)


W celu sprawdzenia, można podstawić obliczone wartości m1 oraz m2 do wzoru, który zaznaczyłem na czerwono.
FKK
FKK
  25 stycznia 2014

Nie wszyscy są tacy idealni jak ty ;-) Temat można zamknąć, mam już wszystko rozwiązane.

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.