| Fotka.com
MArkadiusz
MArkadiusz
  19 January 2012 (pierwszy post)

Witam Wszystkich!

Jestem studentem 2 roku studiów zaocznych o kierunku administracja i dostałem pracę do końca sesji na zaliczenie semestru z metod badań społecznych ,a mianowicie muszę zrobić 3 wywiady z 3 osobami bezrobotnymi (nie obrażając nikogo) którzy byli bezrobotnymi, lub od roku są bezrobotnymi i są zarejestrowani w urzędzie pracy w wieku 30+,40+,50+ przedział wiekowy można ściemnić,był by ktoś chętny aby mi pomóc?

Jak ktoś chętny to zapraszam na PW wtedy podrzucę pytania do wywiadu!

Pozdrawiam Arek!

Sylvinka
Posty: 15395 (po ~112 znaków)
Reputacja: -13 | BluzgometrTM: 4
Sylvinka
  19 January 2012
MArkadiusz
MArkadiusz: metod badań społecznych ,a mianowicie muszę zrobić 3 wywiady z 3 osobami bezrobotnymi (nie obrażając nikogo) którzy byli bezrobotnymi, lub od roku są bezrobotnymi i są zarejestrowani w urzędzie pracy w wieku 30+,40+,50+

Ostatnio przy okazji robienia komuś analizy z właśnie takiego tematu czytałam jeden rozdział w książce, a mianowicie "Diagnoza Społeczna 2011, warunki i jakość życia Polaków" ja właśnie wybrałam bezrobocie. Warto przeczytać, może coś pomoże :)

A tak w ogóle to polecam ściemniać ile wlezie, bo przecież nikt tego nie sprawdzi. Przeczytaj troche materiałów na ten temat w necie i będzie okej :).
mam czarne skrzydła,muskam nimi stopy aniołów...
MArkadiusz
MArkadiusz
  20 January 2012

No to będzie trzeba trochę pomyśleć aby to napisać???

Dyspozycje do wywiadu swobodnego - społeczne wsparcie dla osób pozostających bez pracy.

1.Informacje dotyczące respondenta : wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, zawód, ostatnie miejsce pracy (branża, struktura własności firmy, staż pracy, powód utraty pracy), okres pozostawania bez pracy, jeśli aktualnie już pracuje, to jak długo trwa okres bezrobocia, stan rodzinny i cywilny.

2. Odczuwane konsekwencje bezrobocia - co zmieniło się w życiu jednostek po utracie pracy w sferze : zdrowotnej, materialnej, psychicznej ?

3. Jak zmieniły się relacje z innymi ludźmi - które kontakty uległy ograniczeniu a które intensywikacji ?

4. Kto najbardziej wspierał jednostkę w okresie utraty pracy i jakie były to formy pomocy?

5. Jakie sfery życia jednostek uległy zmianie w okresie pozostawania bez pracy (analizie należy poddać czas wolny, codzienne rytuały, konsumpcje, podział zadań w rodzinie, relacje z członkami rodziny) ?

6. Czy jednostka poszukiwała (poszukuje) pracy? Gdzie i jak się do tego zabiera, jakie ma doświadczenia i odczucia po kontaktach z pracodawcami?

7. Czy korzysta z pomocy urzędu pracy? - Jaka to pomoc?Jak ocenia kontakty z urzędami ?

8. Czy bierze (brała/brał) udział w programach europejskich przygotowujących do nowej pracy ( kiedy, jak długo trwał taki program, czego dotyczył i jakie był jego efekty) ? Kto prowadził program? (Instytucja publiczna czy inna organizacja, jaka była nazwa programu)

9. Czy był zachęcany do własnej aktywności gospodarczej - przez kogo i z jakim efektem ?

10. Czy proponowano mu założenie spółdzielni socjalnej, czy coś wie na ten temat? Kto ewentualnie go zachęcał, z jakim efektem? Jeśli zrezygnował z propozycji, to dlaczego?

11. Czy korzystał z pomocy MOPS-u lub gminnych ośrodków - jak forma, jak często ?

12. Czy korzysta z pomocy kościoła i organizacji kościelnych - jaka forma, jak często ?

13. Jak ocenia swoje szanse na rynku pracy? Czy widzi na legalnym rynku pracy czy już tylko na "czarnym" rynku?

14. Jak widzi swoje dalsze życie, nadzieje, pragnienia, obawy?

15. Czas trwania i miejsce wywiadu.

16. Podpis osoby prowadzącej wywiad....

MArkadiusz
MArkadiusz
  20 January 2012

A tutaj zamieszczam gotowę pytania do wywiadu jak ktoś chętny to może mi pomóc to napisać?

Dyspozycje do wywiadu swobodnego

1.Informacje dotyczące respondenta :
wiek-................................................
płeć-.................................................
wykształcenie-.................................
miejsce zamieszkania-.....................
zawód-.............................................
ostatnie miejsce pracy-....................
okres pozostawania bez pracy-........
stan rodzinny- ….............................
cywilny-...........................................

2. Odczuwane konsekwencje bezrobocia:
co zmieniło się w życiu jednostek po utracie pracy w sferze :
zdrowotnej- …........................................................................
materialnej- …........................................................................
psychicznej-............................................................................

3. Jak zmieniły się relacje z innymi ludźmi:
które kontakty uległy ograniczeniu-...................................................................
a które intensywikacji-........................................................................................

4. Kto najbardziej wspierał jednostkę w okresie utraty pracy i jakie były to formy pomocy-...............
…............................................................................................................................................................
5. Jakie sfery życia jednostek uległy zmianie w okresie pozostawania bez pracy (analizie należy poddać czas wolny, codzienne rytuały, konsumpcje, podział zadań w rodzinie, relacje z członkami rodziny)-.................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
6. Czy jednostka poszukiwała (poszukuje) pracy-.................................................................................
Gdzie i jak się do tego zabiera-..........................................................................................................
Jakie ma doświadczenia i odczucia po kontaktach z pracodawcami-...............................................
…....................................................................................................................................
7. Czy korzysta z pomocy urzędu pracy-.......................................................................
Jaka to pomoc-...........................................................................................................
Jak ocenia kontakty z urzędami-................................................................................

8. Czy bierze (brała/brał) udział w programach europejskich przygotowujących do nowej pracy-......
….....................................................................................................................................
Kto prowadził program-.............................................................................................

9. Czy był zachęcany do własnej aktywności gospodarczej-..........................................

10. Czy proponowano mu założenie spółdzielni socjalnej- ….......................................
Kto ewentualnie go zachęcał, z jakim efektem- …....................................................
Jeśli zrezygnował z propozycji, to dlaczego-............................................................

11. Czy korzystał z pomocy MOPS-u lub gminnych ośrodków -...................................

12. Czy korzysta z pomocy kościoła i organizacji kościelnych -....................................

13. Jak ocenia swoje szanse na rynku pracy-...................................................................
Czy widzi na legalnym rynku pracy czy już tylko na "czarnym" rynku-..............................................
….................................................
14. Jak widzi swoje dalsze życie:
nadzieje- …..........................
pragnienia-...........................
obawy-.................................

15. Czas trwania i miejsce wywiadu- …............................

16. Telefon osoby-...............................

17. Podpis osoby prowadzącej wywiad- ...............................

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.