gagulina
Posty: 2670 (po ~144 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 13
gagulina
  23 marca 2011 (pierwszy post)

Mam 20 zadań z historii do zrobienia. Już kończę, ale zostało mi :

Polityczne i ekonomiczne skutki drugiego pokoju turuńskiego.

Błagam HELP bo już nie dam rady :nie:

Sensi
Sensi
  23 marca 2011
gagulina
gagulina: Polityczne i ekonomiczne skutki drugiego pokoju turuńskiego.
Pokój podpisano w październiku 1466 roku w Toruniu (tzw. pokój toruński II). Na jego mocy Polska odzyskała Pomorze Gdańskie wraz z Gdańskiem, ziemie chełmińską, michałowską, Warmię. Wszystkie te ziemie nazwano Prusami Królewskimi. Pozostałe ziemie Zakonu tj. wschodnia część Prus (ze stolicą w Królewcu) pozostała przy Krzyżakach jako lenno polskie. Prusy Królewskie uzyskały szeroki samorząd terytorialny, a także własny sejmik generalny. Pokój toruński II ustalił na trzysta lat północno-zachodnie granice Polski.
Traktat pokojowy zawarto w mieście, które zasłynęło wiernością i pierwsze wzniosło sztandar powstania antykrzyżackiego. Toruń, w nagrodę za wierność i pomoc w prowadzeniu wojny, został obdarowany licznymi przywilejami królewskimi oraz 15 wsiami i folwarkami pokrzyżackimi (łączna powierzchnia majątków miejskich wynosiła ponad 30 tysięcy ha, podczas gdy przed wojną tylko 4,2 tysiąca ha); wszystkie wsie posiadał Toruń prawem szlacheckim jakiego używały tylko stołeczne Kraków i Wilno (musiał więc wystawiać zbrojny poczet na wojny, ale był wolny od podatków i kwaterunków); uzyskał też Toruń tytuł samodzielnego miasta królewskiego, prawo wysyłania posłów na sejm pruski, zwolnienie od opłat na rzecz króla, a jego samego reprezentował w mieście burgrabia, mianowany spośród przedstawianych przez Radę Miasta kandydata, itp.
Uroczystego zaprzysiężenia i opieczętowania traktatu dokonał Kazimierz Jagiellończyk ze strony polskiej, a następnie wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Ludwig von Erlichshausen. Upamiętnieniem zawarcia pokoju jest namalowany w latach 1870-1873 wielki obraz toruńskiego malarza Mariana Jaroczyńskiego, przedstawiający akt zawarcia ugody. Obraz ten można oglądać w Muzeum Okręgowym w Ratuszu Staromiejskim. Dla uczczenia 500. rocznicy zawarcia pokoju wybito okolicznościowy medal pamiątkowy.

Z punktu widzenia Torunia zwycięstwo Polski w wojnie 13-letniej i II pokój toruński nie przyniosły na dłuższą metę polepszenia sytuacji gospodarczej tego miasta.
Mieszczanie finansujący wojnę uważali, że zrzucenie zależności od Krzyżaków zapewni im lepsze warunki ekonomiczne, otworzy dostęp do rynków i terytoriów Królestwa Polskiego, zapewni większą samodzielność polityczną. Toruń wspierając króla polskiego wydał na wojnę bajońskie sumy (szacowane przez historyków na prawie 200 tysięcy grzywien, tj. kwotę równą dochodom ówczesnego Krakowa w ciągu 80 lat, a Poznania w ciągu 270 lat), ale zmieniona w wyniku postanowień pokoju sytuacja geopolityczna spowodowała, że wszystkie oczekiwania torunian nie spełniły się - Polakom bardziej zaczęło się opłacać zrezygnować z pośrednictwa toruńskich kupców i wieźć swoje towary bezpośrednio do Gdańska, który wtedy zaczął górować nad Toruniem. Wprawdzie Toruń otrzymał - już w 1457 r. - od króla Kazimierza Jagiellończyka ważne nowe przywileje, w tym handlowe, to jednak nie zrównoważyły one strat wynikających ze słabnącego handlu toruńskiego i rosnącego w siłę handlu gdańskiego. Podejmowano wprawdzie działania mające utrzymać pozycję handlową Torunia, jak np. prawo składu, przymus drogowy, rozbudowane z czasem wielkie międzynarodowe jarmarki, jednak nie zdołały one dorównać do osiągnięć z handlu w okresie XIII-XIV w.
Nieporównywalny natomiast był wzrost znaczenia politycznego Torunia na arenie ogólnopaństwowej, a zwłaszcza w Prusach Królewskich.

Stąd 'korzystałam': II pokój toruński
everydaybungabunga
everydaybungabunga
  25 marca 2011

Zarabiaj przez internet przy minimalnym nakładzie sił, sprawdziłem i polecam :) Więcej info w linku poniżej :

http://pl.20dollars2surf.com/?ref=288392

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.