CocaineEssence
CocaineEssence
  15 lutego 2011 (pierwszy post)

Metan
CH4 + 2O2 => CO2 + 2H2O
Połpełne :
CH4 + 1/2 02 => CO + 2H2O/:2
2CH4 + 3O2 => 2CO + 4H2O
Niepełne :
CH4 + O2 => C + 2H2O

Etan
Pełne spalanie:
C2H6 + 3,5O2 => 2CO2 + 3H2O /*2
2C2H6 + 7O2 => 4CO2 + 6H2O
Półpełne:
C2H6 + 2,5O2 => 2CO + 3H2O /*2
2C2H6 + 5O2 => 4CO + 6H2O
Niepełne:
C2H6 + 1,5O2 => 2C + 3H2O /*2
2C2H6 + 3O2 => 4C + 6H2O

Propan
Pełne spalanie:
C3H8 + 5O2 => 3CO2 + 4H2O
Półpełne:
C3H8 + 3,5O2 => 3CO + 4H2O /*2
2C3H8 + 7O2 => 6CO + 8H2O
Niepełne:
C3H8 + 2O2 => 3C + 4H2O

Butan
Pełne spalanie:
C4H10 + 6,5O2 => 4CO2 + 5H2O /*2
2C4H10 + 13O2 => 8CO2 + 10H2O
Półpełne:
C4H10 + 4,5O2 => 4CO + 5H2O /*2
2C4H10 + 9O2 => 8CO + 10H2O
Niepełne:
C4H10 + 2,5O2 => 4C + 5H2O /*2
2C4H10 + 5O2 => 8C + 10H2O

Penatan
Pełne spalanie:
C5H12 + 8O2 => 5CO2 + 6H2O
Półpełne:
C5H12 + 5,5O2 => 5CO + 6H2O /*2
2C5H12 + 11O2 => 10CO + 12H2O
Niepełne:
C5H12 + 3O2 => 5C + 6H2O

Heksan
Pełne spalanie:
C6H14 + 19,5O2 => 6CO2 + 7H2O /*2
2C6H14 + 19O2 => 12CO2 + 14H2O
Półpełne:
C6H14 + 6,5O2 => 6CO + 7H2O /*2
2C6H14 +13 O2 => 12CO + 14 H2O
Niepełne:
C6H14 + 3,5O2 => 6C + 7H2O /*2
2C6H14 + 7O2 => 12C + 14H2O

Heptan
Pełne spalanie:
C7H16 + 11O2 => 7CO2 + 8H2O
Półpełne:
C7H16 + 7,5O2 => 7CO + 8H2O /*2
2C7H16 + 15O2 => 14CO + 16H2O
Niepełne:
C7H16 + 4O2 => 7C + 8H2O

Oktan
Pełne spalanie:
C8H18 + 12,5O2 => 8CO2 + 9H2O /*2
2C8H18 + 25O2 => 16CO2 + 18H2O
Półpełne:
C8H18 + 8,5O2 => 8CO + 9H2O /*2
2C8H18 + 17O2 => 16CO + 18H2O
Niepełne:
C8H18 + 4,5O2 => 8C + 9H2O /*2
2C8H18 + 9O2 => 16C + 18H2O

Nonan
Pełne spalanie:
C9H20 + 14O2 => 9CO2 + 10H2O
Półpełne:
C9H20 + 9,5O2 => 9CO + 10H2O /*2
2C9H20 + 19O2 => 18CO + 20H2O
Niepełne:
C9H20 + 5O2 => 9C + 10H2O

Dekan
Pełne spalanie:
C10H22 + 15,5O2 => 10CO2 + 11H2O /*2
2C10H22 + 31O2 => 20CO2 + 22H2O
Półpełne:
C10H22 + 10,5O2 => 10CO + 11H2O /*2
2C10H22 + 21O2 => 20CO + 22H2O
Niepełne:
C10H22 + 5,5O2 => 10C + 11H2O /*2
2C10H22 + 11O2 => 20C + 22H2O

może ktoś mi sprawdzić czy te spalania są dobrze??
i mogł by mi ktos napisać bromowanie alkanów
chemia dla mnie to magia:D

BooYaka1990
BooYaka1990
  15 lutego 2011

Wystarczy sprawdzić współczynniki czy się zgadzają...

Co do bromowania alkanów:

Alkan +Br2 --> Bromoalkan + Bromowodór

Cała filozofia, że podstawiasz pod jeden z atomów wodoru atom bromu. Tzw. substytucja.

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.