Agunia318
Agunia318
  9 stycznia 2011 (pierwszy post)

Jeżeli ktoś umiałby rozwiązać któreś zadanie to proszę o pomoc, bo kompletnie nie mam pojęcia:

1. Wąski promień światła białego padający na siatkę dyfrakcyjną daje na ekranie obraz interferencyjny. W odległości 7,4 cm od prążka rzędu zerowego otrzymano prążek fioletowy rzędu pierwszego. Prążek zielony rzędu pierwszego możemy zobaczyć w odległości:
a) 0 cm od prążka rzędu zerowego
b) 7,2 cm od prążka rzędu zerowego
c) 7,4 cm od prążka rzędu zerowego
d) 7,6 cm od prążka rzędu zerowego

2. Współczynnik załamania pewnego gatunku szkła ma wartość √3. Kąt Brewstera dla tego szkła wynosi :
a) 30' (stopni)
b) 45' (stopni)
c) 60' (stopni)
d) 90' (stopni)

3. Na siatkę dyfrakcyjną o stałej 4*10 do potęgi -6 m pada prostopadle wiązka światła monochromatycznego. Prążek widma rzędu drugiego otrzymano pod kątem 30' stopni. Długość fali padającego swiatła wynosi:
a) 2*10 do potęgi -6 m
b) 16*10 do potęgi -6 m
c) 64*10 do potęgi -6 m
d) 1 mkm

Czerek5
Czerek5
  10 stycznia 2011

W zaszycie na pewno masz jakieś wzory ;p

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.