wanttobeloved
wanttobeloved
  13 grudnia 2010 (pierwszy post)

Proszę o krótkie scharakteryzowanie przykładowej firmy spedycyjnej (fikcyjnej
lub istniejącej) z uwzględnieniem cech, które ułatwi przeprowadzenie analizy SWOT.
W dalszej kolejno ci proszę poddać firm tej analizie. Każdy punkt analizy (mocne strony,
słabe strony, szanse, zagrożenia) musi zawierać przynajmniej pięć aspektów.

pomocy :woot:

OZBORN21
OZBORN21
  14 grudnia 2010Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.