hapxd
hapxd
  1 grudnia 2010 (pierwszy post)

Fragment Wypowiedzi Tadeusza Borowskiego

"Nie ma co – opowiedzcie wreszcie, jak kupowaliście miejsca w szpitalu, na dobrych komandach, jak spychaliście do komina muzułmanów [w obozie człowiek wyniszczony fizycznie i duchowo, poddający się śmierci], jak kupowaliście kobiety i mężczyzn, co robiliście w unterkunftach [magazyn obozowy], kanadach [komando rozładowujące transporty obozowe], krankenbaumach [szpital], na obozie cygańskim, opowiedzcie to i jeszcze wiele innych drobnych rzeczy, opowiedzcie o dniu codziennym obozu, o organizacji, o hierarchii strachu, o samotności każdego człowieka. Ale piszcie, że właśnie wyście to robili. Że cząstka ponurej sławy Oświęcimia i wam się należy. Może nie, co?"

Na podstawie tekstu i wiedzy z opowiadań T.Borowskiego odpowiedz

-w jaki sposób sam autor realizował swoje postulaty? POdaj przykłady zachowań bohatera świadczących o tym, że "czątka ponurej sławy Oświęcimia i jemu się należy"

-o czym może świadczyć ryzykowny pomysł nadania bohaterowi opowiadań własnego imienia i przypisanie mu fragmentów własnej biografii? krytycy uważają ten zabieg artystyczny za prowokację. jesli tak, to wobec kogo i w jakim celu? jeśli nie, to jak go wytłumaczysz?

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.