| Fotka.com
ola520
ola520
  3 November 2010 (pierwszy post)

Grammar
1 Complete the sentences with the correct form of
the verbs in brackets.
1 _______ you _______ (ever drive) a car?
2 While I _______ (wait) I saw Sandy.
3 We saw the new horror film last night but I
_______ (enjoy) it.
4 I _______ (have) three different teachers since
I started learning English.
5 They _______ (open) a big department store in
the town centre next month.
6 How long _______ you _______ (be) a doctor?
7 Alfie _______ (think) it’s really good idea.

Proszę o pomoc i dziękuje :)

Parlez
Parlez
  4 November 2010
Konto usunięte
Konto usunięte: 1 Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

Uzupełnij zdanie z odpowiednią formą gramatyczną wyrazów. Nikt za Ciebie tego nie zrobi, skoro zostało zadane jesteś w stanie to zrobić tylko Ci się nie chce pomyśleć.
fikcyjnax3
fikcyjnax3
  7 November 2010
Konto usunięte
Konto usunięte: Grammar

proste jak budowa cepa :zonk:
Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.