agniesiaO3
agniesiaO3
  16 października 2010 (pierwszy post)

Hej, wita Was ciemna masa z chemii;p
Próbuje rozkminic reakcje hydrolizy i tak przykładowo:
Na2SO3 + 2H2O -----> 2NaOH + H2SO3
2Na+ + SO3 2- + 2H2O ----> 2Na+ + 2OH- + H2SO3
SO3 2- + 2H2O ----> 2OH- + H2SO3 nie wiem dlaczego na jony rozpisano tu wodorotlenek a nie np kwas

albo tu dlaczego rozpisany kwas a nie wodorotlenek?
Fe(NO₃)₃ - azotan (V) żelaza (III)
Fe(NO₃)₃ + 3 H₂O -> Fe(OH)₃ + 3 HNO₃
Fe⁺₃ + 3 NO₃⁻ + 3 H₂O -> Fe(OH)₃ + 3 H⁺ + 3 NO₃⁻
Fe⁺³ + 3 H₂O -> Fe(OH)₃ + 3 H⁺
błagam o jakąkolwiek pomoc

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.