| Fotka.com
szklaneoczy
szklaneoczy
  5 October 2010 (pierwszy post)

Może ktoś z pośród was jest dobry z Języka angielskiego, to prosiłabym go o sprawdzenie mojego zadania z angola . Mamy napisać zadanie na temat ' 5 lubianych przez nas przedmiotów szkolnych i uzasadnienie dlaczego je lubimy '

po polsku :

Lubię kilka przedmiotów szkolnych. Pierwszym z nich jest technika i plastyka, ponieważ lubię rysować i wykonywać prace techniczne.Podobają mi się także lekcje Wos,ponieważ przez te lekcje pogłębiam wiedzę na temat współczesnego rozwoju i kultury swojej ojczyzny,a także jej społeczeństwa. Lubię także geografię,poprzez którą poznaję położenie,kulturę oraz problemy gospodarcze innych narodowości w Europie i na świecie. Nie mam nic przeciwko muzyce, na której uczymy się śpiewu i historii muzyki.

tłumaczenie :

I like a number of school subjects. The first is the technique and art, because I like to draw and perform technical work. I like the lessons Wos, because of these lessons deeper knowledge of contemporary development and culture of their homeland, and its society. I also like the geography through which recognize the location, culture and economic problems of other nations in Europe and worldwide. I have nothing against music, where we learn singing and music history.

Z góry bardzo dziękuję za pomoc ;*

szklaneoczy
szklaneoczy
  5 October 2010

pomożecie ?

x00
x00
  5 October 2010
Konto usunięte
Konto usunięte: like a number of school subjects.

Ja bym tu wstawiła a few.

Konto usunięte
Konto usunięte: The first is the technique and art

Bez the, bo przedmioty szkolne to pojęcia ogólne, jak dobrze pamiętam.

Konto usunięte
Konto usunięte: like to draw and perform technical work

drawing, performing, works

Konto usunięte
Konto usunięte: Wos

PSE ;)

Konto usunięte
Konto usunięte: of these lessons

thanks of (for?)

Konto usunięte
Konto usunięte: deeper

I deepen

Konto usunięte
Konto usunięte: their homeland

my motherland

Jechałaś z translatora?
szklaneoczy
szklaneoczy
  5 October 2010
x00
x00: x00

Dziękuję bardzo . ;*
Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.