| Fotka.com
caarnna
caarnna
  6 May 2010 (pierwszy post)

Mam do zbadania przebiegu zmienności funkcji, funkcję: f(x)=9*x2 / x2+2

D mi wyszła że wszystkie R.
granicę w - i + nieskonczoności -1
asymptot pionowych brak, za to poziomych -1
pochodna mi wyszła 2x3-x2-18x / (x2+2)2 czyli zbiór liczb R znowu jest dziedziną

i mam problem z kolejnymi punktami, z góry dziękuje za wszelaką pomoc :)

I. Analiza ogólnych właściwości funkcji

1. Wyznaczenie dziedziny funkcji

2. Wyznaczenie granicy funkcji na końcach przedziałów określoności

3. Wyznaczenie asymptot wykresu funkcji (należy pamiętać, że nie zawsze asymptoty istnieją)

4. Wyznaczenie punktów przecięcia wykresu funkcji z osiami współrzędnych

5. Określenie szczególnych własności funkcji takich jak: parzystość, nieparzystość, okresowość.

II. Analiza pierwszej pochodnej

1. Obliczenie pierwszej pochodnej funkcji

2. Wyznaczenie miejsc zerowych pierwszej pochodnej i przedziałów monotoniczności (przedziały, gdzie funkcja jest dodatnia i ujemna)

3. Wyznaczenie ekstremum funkcji

III. Analiza drugiej pochodnej

1.Obliczenie drugiej pochodnej

2. Wyznaczenie miejsc zerowych drugiej pochodnej i przedziałów wypukłości i wklęsłości (przedziały, gdzie funkcja jest dodatnia i ujemna)

3.Wyznaczenie punktów przegięcia

4.Sporządzenie wykresu funkcji

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.