| Fotka.com
maniolllo
Posty: 45 (po ~181 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 0
maniolllo
  24 April 2010 (pierwszy post)

Tematy:
1.Napisz funkcję obliczającą potęgę (ax) liczby rzeczywistej a o wykładniku naturalnym x (sposób rekurencyjny) i program sprawdzający jej działanie (23=8; 3,52=12,25).
2.Napisz program (utwórz pomocniczą funkcję rekurencyjną), który dla podanego z klawiatury ciągu znaków zakończonego gwiazdką(*) wypisze go na ekranie w odwrotnej kolejności (pomijając znak gwiazdki).
3.Napisz aplikację, która dla podanej daty (dzień, miesiąc, rok) ustali dzień tygodnia.
4.Napisz program, który zapełni tablicę liczbami pierwszymi mniejszymi od 100 000.
5.Napisz program, który zapełni tablicę 90 całkowitymi liczbami losowymi z zakresu 5..25, a następnie sprawdzi ile razy występuje w niej wczytana liczba.
6.Napisz program, który zapełni tablicę 50 całkowitymi liczbami losowymi z zakresu 1..200, a następnie uporządkuje je malejąco.

Zasady realizacji pracy:
•Wybrane dwa zadania realizujemy w postaci kodu źródłowego w języku JAVA.

Przyznam się szczerze,że tego nie potrafię zrobić,,,a nie dawno zacząłem te zajęcia z programowania a już nauczyciel chce mieć te zadania na za 2tygodnie;(

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.