| Fotka.com
XxPOISONxX
XxPOISONxX
  22 March 2010 (pierwszy post)

nie było mnie ostatnio na lekcjach i nie wiem jak mam się z tym uporać ... pomoże ktoś ?

1. ile gram siarki można połączyć z 12 gramami żelaza jeśli ma powstać FeS ?

2. ile elektronów traci jeden atom chromu w czasie reakcji :
2Cr + 6HCl------> 2Cr + 3H

3. oblicz czy 10 gram siarki wystarczy na połączenie z 5 gramami tlenu , jeżeli ma powstać SO

jeśli nie rozwiązanie to poproszę o wskazówki , choć za rozwiązanie była bym bardzo wdzięczna :)

XxPOISONxX
XxPOISONxX
  22 March 2010
Konto usunięte
Konto usunięte: w zad.2 2Cr + 6HCl------> 2Cr3 + 3H2


Konto usunięte
Konto usunięte: w zad 3. SO2


nie wpisały sie na początku ...
Plomyk
Plomyk
  22 March 2010
Konto usunięte
Konto usunięte: nie było mnie ostatnio na lekcjach i nie wiem jak mam się z tym uporać ... pomoże ktoś ? 1. ile gram siarki można połączyć z 12 gramami żelaza jeśli ma powstać FeS ? 2. ile elektronów traci jeden atom chromu w czasie reakcji : 2Cr + 6HCl------> 2Cr + 3H 3. oblicz czy 10 gram siarki wystarczy na połączenie z 5 gramami tlenu , jeżeli ma powstać SO jeśli nie rozwiązanie to poproszę o wskazówki , choć za rozwiązanie była bym bardzo wdzięczna :)


1)
MS = 32
MFe = 56
MFeS = 88

1 mol S + 1 mol Fe = 1 mol FeS
czyli robimy proporcje

32 - 56
x - 12
x => 6,75 g

3)
MS = 32
MO = 16
2 S + O2 = 2 SO

64 + 32 = 96
Musimy sprawdzić, czy wystarczy nam zasobów na tą reakcję, gdyż jednego jest za mało bądź za dużo.

64 - 32
10 - x
x = 5

Widzimy, że nam wystarczy, więc odp to TAK ;)

2) To należy z bilansu elektronowego obliczyć, za pomocą stopni utlenienia.

Poza tym reakcja jest niekompletna... Stechiometria się kłania...

2Cr + 6HCl --- > 2CrCl3 + 3H2 - poprawne
Plomyk
Plomyk
  22 March 2010
Konto usunięte
Konto usunięte: XxPOISONxX: w zad.2 2Cr + 6HCl------> 2Cr3 + 3H2 XxPOISONxX:w zad 3. SO2 nie wpisały sie na początku ...


1 reakcja błędna...

Skoro SO2 to robimy to samo.

MS = 32
MO = 16
S + O2 = SO2

32 + 32 = 64

Musimy sprawdzić, czy wystarczy nam zasobów na tą reakcję, gdyż jednego jest za mało bądź za dużo.

32 - 32
10 - x
x = 10
Potrzebujemy 10 gram tlenu, więc 10 gram siarki nie przereaguje, jedynie połowa. Wracając do pytania to 5 gram nie wystarczy, aby przereagowało 10 gram siarki.
Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.