EjjWezSkoncz
EjjWezSkoncz
  18 lutego 2010 (pierwszy post)

a) Jest to wiązanie chemiczne powstałe w wyniku połączenia się atomów za pomocą wspólnych par elektronów....

b)Jest to wzór cząsteczki pierwiastka lub zwiażku chemicznego uwzględniający tylko rodzaji liczbę atomów

c)Jest to wzór cząsteczki pierwiastka lub związku chemicznego, który uwzglednia rodzaj, liczbę atomów oraz liczbę wiązan chemicznych...

Temat.: Rodzaje wiązań chemicznych...

GoroncyMatiCzeka
GoroncyMatiCzeka
  18 lutego 2010

1. Kowalencyjne.
2 i 3. http://www.zso6.kielce.edu.pl/chem-wzory.htm

EjjWezSkoncz
EjjWezSkoncz
  19 lutego 2010

Dzięki ;DD

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.