| Fotka.com
goodmorning
goodmorning
  30 December 2009 (pierwszy post)

Może ktoś sprawdzić czy dobrze rozwiązane ?

A
1.Samochód porusza się ruchem prostoliniowym z prędkością v=60 m\s + (0,5 m\s3)*t2 wyznacz :
a) zmianę prędkości w przedziale czasu t1 = 1 s, t2 =10 s;
b) średnie przyśpieszenie w tym przedziale czasu ;
c) przyśpieszenie chwilowe i oblicz wartość tego przyśpieszenia dla t1 = 1 s, t2 = 10 s3. Ruch punktu materialnego na płaszczyźnie opisany jest układem równań parametrycznych: x = rsinωt , y = rcosωt ;
gdzie r(t)= const, ω(t)= const. Wyznacz: a) składowe prędkości i przyśpieszenia , b) wartość bezwzględną wektora
prędkości i przyśpieszenia, c) równanie toru .Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.