Yumichika
Yumichika
  17 grudnia 2009 (pierwszy post)

Witam i proszę o pomoc.

Oto zadania:

1. Trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych 5cm i 12 cm jest podobny do trójkąta A'B'C', którego obwód wynosi 60 cm. Oblicz długości boków trójkąta A'B'C'.

2. Uzasadnij,że odcinek łączący środki dwóch boków trójkąta jest równoległy do trzeciego boku i równy jego połowie.

3. Trójkąt A'B'C' jest podobny do trójkąta ABC. Oblicz jaką skalę podobieństwa oraz długości boków B'C' i A'C', jeżeli |A'B'|=6 cm, |BC|=6 cm, |AC|=12cm, |AB|=8 cm.

4. Punkt P' = (a+5, −2) jest jednokładny do punktu P = (4, b − 10) względem punktu O=(0,0) w skali k=2. Znajdź liczny a i b, a następnie podaj współrzędne punktów P i P'.

5. Boki czworokąta ABCD mają długości:7cm,15cm,13cm, i 18 cm. Czworokąt A'B'C'D' jest podobny do czworokąta ABCD, a suma długości jego dwóch krótszych boków jest równa 30 cm. Oblicz długości boków czworokąta A'B'C'D'.

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.