| Fotka.com
Sure
Sure
  15 December 2009 (pierwszy post)

Kto mi to rozwiąże ? :)

1Jeżeli w obwodzie przedstawionym na rysunku amperomierz 1 wskazuje 10A, to amperomierz 2 wskazuje:
A) 5A b) 10A c)20A d) 40 A
2Jakie napięcie panuje na zaciskach kolejnych żarówek (od lewej do prawej) w obwodzie przedstawionym na rysunku.
A)220 V, 220 V, 220V
B)120V, 120 V, 120V
C)120V, 80 V, 40V
D)40V,60V, 120V
3Ile wynosi opór zastępczy przedstawionego układu oporników
a)0,5 
b)2 
c)6
d)18
4.Ile energii zużywa w ciągu 6 minut świecenia żarówka do latarki zasilana napięciem 3,5V i pobierająca prąd o natężeniu0,2A
A)252 J, b) 42 J, C) 4,2 J D) 2,52
5.Opór całkowity układu pięciu identycznych oporników połączonych równolegle wynosi 20 Ile wynosi opór jednego opornika?
A) 0,5 b) 2  c)100  d)20
6Akumulator może dostarczać prąd o natężeniu 2 A w ciągu 10 godzin. Jaki ładunek przepływa w tym czasie przez obwód ?
a) 5 kCb) 7,2 kC c) 20 kC d) 72 kC

7Jakie napięcie panuje na zaciskach silnika elektrycznego, który w czasie 1 sekundy wykonuje pracę 0,5J? Natężenie prądu przepływającego przez uzwojenie silnika wynosi 2A, a straty energii pomijamy.
a) 0,25V b) 1V c) 2,5V d) 4V

8Wartość jakiej wielkości fizycznej (dotyczącej żarówki) powinien podać klient przy zakupie żarówki?
A) Wartość oporności . B) Wartość minimalnego natężenia prądu. C) Wartość mocy. D) Wartość pracy.
9Jak nazywa się wielkość fizyczna informująca o tym ,jaki ładunek przepływa przez pokój poprzeczny przewodnika w jednostce czasu?
A.Ładunek elektryczny. B.Opór przewodnika C.Natężenie prądu. D )Napięcie i natężenie prądu.
10Jaka jest moc odbiornika o oporze 25 na poniższym schemacie?
a) 64W b) 50W c) 40W d)25W

11Który z przedstawionych powyżej związków między jednostkami natężenia prądu elektrycznego jest błędny ?
a)1 kiloamper =1 kA =1000 A. b) 1 amper =1 A =100 mA c) 1 miliamper = mA = 0.001 A. d) 1 mikroamper = 1 A = 0.000001 A.

12Instalacja choinkowa złożona z 11 połączonych szeregów żarówek zasilana jest napięciem 220 V. Jakie jest napięcie na każdej z tych żarówek?
a) 3Vb)20V c) 22V d) 220V
13Która z żarówek o mocy znamionej 40 W i 100 W przystosowanych do napięcia 220 V, ma większy opór elektryczny?
A)40W B)100W C)Opór elektryczny obu jest jednakowy D)Za mało danych, gdyż opór elektryczny żarówek przystosowanych do tego samego napięcia nie zależy od mocy
14Jaki ładunek przepływa w czasie 3 sekund przez opornik o oporze 3 podłączony do napięcia 6V?
A) 36C B) 9C C) 6C D) 1C
15 Domowa instalacja elektryczna (220V)zabezpieczona jest bezpiecznikiem 16A.Jaką maksymalną moc prądu można pobierać w tym mieszkaniu?
a) 3,52 kW b) 14 kW c) 16 KW d) 220 kW

16.Energię elektryczną pobieraną z sieci wyraża się w kilowatogodzinach (kWh) ilu dżulom odpowiada
Energia równa 0,1kWh?
A)1000 J B)3600 J C)360000 J D)3600000 J

RexMundi
Posty: 68925 (po ~126 znaków)
Reputacja: -46 | BluzgometrTM: 13
RexMundi
  15 December 2009

3. Nikt z tu obecnych nie będzie odrabiał za Ciebie prac domowych - może jedynie pomóc w rozwiązaniu spornych kwestii czy doradzeniu jak powinno wyglądać najlepsze rozwiązanie.

...Ignorance is bliss...
julCiak69
julCiak69
  15 December 2009
Sure
Sure: Kto mi to rozwiąże ? :) 1 Jeżeli w obwodzie przedstawionym na rysunku amperomierz 1 wskazuje 10A, to amperomierz 2 wskazuje: A) 5A b) 10A c)20A d) 40 A 2 Jakie napięcie panuje na zaciskach kolejnych żarówek (od lewej do prawej) w obwodzie przedstawionym na rysunku. A) 220 V, 220 V, 220V B) 120V, 120 V, 120V C) 120V, 80 V, 40V D) 40V,60V, 120V 3 Ile wynosi opór zastępczy przedstawionego układu oporników a) 0,5  b) 2  c) 6 d) 18 4. Ile energii zużywa w ciągu 6 minut świecenia żarówka do latarki zasilana napięciem 3,5V i pobierająca prąd o natężeniu0,2A A)252 J, b) 42 J, C) 4,2 J D) 2,52 5. Opór całkowity układu pięciu identycznych oporników połączonych równolegle wynosi 20 Ile wynosi opór jednego opornika? A) 0,5 b) 2  c)100  d)20 6 Akumulator może dostarczać prąd o natężeniu 2 A w ciągu 10 godzin. Jaki ładunek przepływa w tym czasie przez obwód ? a) 5 kC b) 7,2 kC c) 20 kC d) 72 kC 7 Jakie napięcie panuje na zaciskach silnika elektrycznego, który w czasie 1 sekundy wykonuje pracę 0,5J? Natężenie prądu przepływającego przez uzwojenie silnika wynosi 2A, a straty energii pomijamy. a) 0,25V b) 1V c) 2,5V d) 4V 8 Wartość jakiej wielkości fizycznej (dotyczącej żarówki) powinien podać klient przy zakupie żarówki? A) Wartość oporności . B) Wartość minimalnego natężenia prądu. C) Wartość mocy. D) Wartość pracy. 9 Jak nazywa się wielkość fizyczna informująca o tym ,jaki ładunek przepływa przez pokój poprzeczny przewodnika w jednostce czasu? A.Ładunek elektryczny. B.Opór przewodnika C.Natężenie prądu. D )Napięcie i natężenie prądu. 10 Jaka jest moc odbiornika o oporze 25 na poniższym schemacie? a) 64W b) 50W c) 40W d)25W 11 Który z przedstawionych powyżej związków między jednostkami natężenia prądu elektrycznego jest błędny ? a)1 kiloamper =1 kA =1000 A. b) 1 amper =1 A =100 mA c) 1 miliamper = mA = 0.001 A. d) 1 mikroamper = 1 A = 0.000001 A. 12 Instalacja choinkowa złożona z 11 połączonych szeregów żarówek zasilana jest napięciem 220 V. Jakie jest napięcie na każdej z tych żarówek? a) 3V b)20V c) 22V d) 220V 13 Która z żarówek o mocy znamionej 40 W i 100 W przystosowanych do napięcia 220 V, ma większy opór elektryczny? A)40W B)100W C)Opór elektryczny obu jest jednakowy D)Za mało danych, gdyż opór elektryczny żarówek przystosowanych do tego samego napięcia nie zależy od mocy 14 Jaki ładunek przepływa w czasie 3 sekund przez opornik o oporze 3 podłączony do napięcia 6V? A) 36C B) 9C C) 6C D) 1C 15 Domowa instalacja elektryczna (220V)zabezpieczona jest bezpiecznikiem 16A.Jaką maksymalną moc prądu można pobierać w tym mieszkaniu? a) 3,52 kW b) 14 kW c) 16 KW d) 220 kW 16. Energię elektryczną pobieraną z sieci wyraża się w kilowatogodzinach (kWh) ilu dżulom odpowiada Energia równa 0,1kWh? A)1000 J B)3600 J C)360000 J D)3600000 J

sam rozwiąż.
my możemy co najwyżej sprawdzić potem i pokazać Ci, jak to się rozwiązuje.
PrincessOfLove
PrincessOfLove
  16 December 2009

Oh my goodness.....xd
Z fizy jastem cienka xd

Avatar użytkownika felix2kfelix2k
Posty: 38 (po ~224 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 4
felix2k
  16 December 2009

Do rozwiązania pierwszych trzech zadań to raczej będzie potrzebny filozof, a nie fizyk:P ja w każdym razie bez rysunku niewiele potrafię powiedzieć ;]

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.