xxKasi3k
xxKasi3k
  19 listopada 2009 (pierwszy post)

Korzystając z zasady zachowania energii, oblicz na jaką wysokość nad powierzchnią Ziemi dotarłoby ciało rzucone pionowo z prędkością o wartości równej wartości pierwszej prędkości kosmicznej, gdyby nie było oporu powietrza.

szato85
szato85
  19 listopada 2009

Najpierw należy wyjść od wzoru że Ec=Ek+Ep

Na początku ruchu ciało posiada tylko energie kinetyczną która wynosi Ek=mV^2/2, w miarę jak się wznosi energia kinetyczna zmienia się w energie potencjalną Ep=mgh aż do momentu gdy całkowicie stanie i będzie już posiadało tylko energie potencjalną. Ponieważ zakładamy że energia nigdzie nie "uciekła" możemy przyjąć że energia całkowita ciała na początku ruchu równa jest energii całkowitej ciała na jago końcu. Wystarczy jeszcze tylko parę algebraicznych przekształceń i po zadaniu.

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.