x3PinkGlasses
Posty: 20 (po ~319 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 0
x3PinkGlasses
  19 października 2009 (pierwszy post)

Proszę o przetłumaczenie tekstu na Angielski..
Brakuje mi tego do wypracowania..

Kraków ? piękne , duże miasto położone nad rzeką Wisłą w południowej Polsce. Kilkaset lat temu stolica Polski. Teraz uznawane jest za stolicę kultury i jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych w Europie. Miasto to powstało w 966 roku , jego nazwa pochodzi od imienia Księcia Kraka. Miasto to ma tysiące lat i tyle samo jest o nim legend.

x3PinkGlasses
Posty: 20 (po ~319 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 0
x3PinkGlasses
  19 października 2009

'Cracow - beautiful , large laid over river with Vistula in south Poland city. The Kilkaset of summers ago the capital of Poland. It be recognise for capital of culture now and one of the most important touristic centres in Europe. City this came into being in 966 year , his name comes from from Duke's name Kraka. City this has thousands years and so many alone it is about him legends. '

To raczej dobrze nie jest....?

IAmUniqueGirl
IAmUniqueGirl
  19 października 2009

Cracow? beautiful, major city put on the River Vistula in southern Poland. A few hundred years ago capital city of Poland. Now it is being regarded as the capital city of the culture and one of the most important tourist centres in Europe. This city came into existence in 966 of year, his name derives from the name of the Prince of Krak. This city has thousands of years and the same amount is about it of legends.

1111stysia1111
1111stysia1111
  19 października 2009

Cracow - beautiful, major city put on the River Vistula in southern Poland. A few hundred years ago capital city of Poland. Now it is being regarded as the capital city of the culture and one of the most important tourist centres in Europe. This city came into existence in 966 of year, his name derives from the name of the Prince of Krak. This city has thousands of years and the same amount he is about it of legends.

x3PinkGlasses
Posty: 20 (po ~319 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 0
x3PinkGlasses
  19 października 2009

A ta część ?

'Lubicie stare zabytki ? Najpiękniejsze są właśnie w Krakowie. Wawel , który tak lubili odwiedzać najróżniejsi królowie , Sukiennice , a także Trasa Królewska , czy Wieża Ratuszowa. Najwspanialszy jest jednak Rynek Główny ,gdzie mieści się Kościół Mariacki , oraz pomnik sławnego poety Adama Mickiewicza. '

1111stysia1111
1111stysia1111
  19 października 2009
Konto usunięte
Konto usunięte: 'Lubicie stare zabytki ? Najpiękniejsze są właśnie w Krakowie. Wawel , który tak lubili odwiedzać najróżniejsi królowie , Sukiennice , a także Trasa Królewska , czy Wieża Ratuszowa. Najwspanialszy jest jednak Rynek Główny ,gdzie mieści się Kościół Mariacki , oraz pomnik sławnego poety Adama Mickiewicza. '


'Do you like old monuments? They are most beautiful exactly in Cracow. The Wawel which this way the most different kings liked to visit, the Draper's hall, as well as the Royal Route, or the Town hall Tower. However a Main Market is most wonderful, where the St Mary's Church, and the monument to the famous poet of Adam Mickiewicz are located. '
Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.