| Fotka.com
Cocacabana
Cocacabana
  5 July 2009 (pierwszy post)

Mam pytanie do osób studiujących Turystykę i Rekreację w Katowicach, ewentualnie w Warszawie.
Jak wyglądają studia? Czy są wstępne sprawdziany? Co powiecie dobrego a co złego na temat tego kierunku.

GabriellaAcMilan
GabriellaAcMilan
  5 July 2009
Cocacabana
Cocacabana: Jak wyglądają studia? Czy są wstępne sprawdziany? Co powiecie dobrego a co złego na temat tego kierunku.

Hmm...nie studiuję tam. Choć miałam iść na turystykę na UAM bądź UŁ. I do dzisiaj jestem zadowolona, że nie dostałam się na żadną z uczelni. Gdyż to byłby mój największy błąd. Zadziwiające jest to, że na studiach na UAM w Poznaniu dałabym radę ze wszystkimi przedmiotami. Są łatwiejsze od tych, z którymi mam do czynienia.

Oto masz zakres egzaminów wstępnych.

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego

Egzamin jest dwustopniowy, obejmuje test ze sprawności fizycznej (jedna dyscyplina sportowa do wyboru: pływanie, lekkoatletyka, gimnastyka, zespołowe gry sportowe) oraz egzamin pisemny z wybranego języka (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Kandydat może również uzyskać dodatkowe punkty za średnią ocen z egzaminu dojrzałości.

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wydział Wychowania Fizycznego, Kierunek Zarządzanie i Marketing, Specjalność: Zarządzanie Turystyką, Hotelarstwem i Gastronomią.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
-ocenę stanu zdrowia kandydata
-testy sprawdzające intelektualne predyspozycje kandydata
-punktację za oceny uzyskane na świadectwie i egzaminie dojrzałości
-punktację za osiągnięcia dodatkowe
-test sprawnościowy
shamaramorgan
shamaramorgan
  5 July 2009
Cocacabana
Cocacabana: Jak wyglądają studia? Czy są wstępne sprawdziany?

Raczej nie ma żadnych egzaminów wstępnych, bo przecież Ministerstwo wycofało egzaminy wstępne na większość uczelni.
Słyszałam, że uczelnia w Katowicach nie jest zła.
Cocacabana
Cocacabana
  5 July 2009

Dzięki za info.
A czy są osoby nie uczące się na AWF-ie

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.