| Fotka.com
ZabilamDiabla
ZabilamDiabla
  27 May 2009 (pierwszy post)

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Polsce wynosi 7,7 ha, a na 1 ciągnik przypada 10 ha gruntów ornych, podczas gdy we Francji średnia wielkość gospodarstwa wynosi 16 ha,a na 1 ciągnik przypada 14 ha gruntów ornych. porównaj te zestawienia liczbowe i oceń wpływ wymienionych czynników na strukturę i wielkość produkcji rolnej

Błaaagam o pomoc:)

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.