| Fotka.com
Deadangel87
Posty: 6 (po ~714 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 3
Deadangel87
  3 December 2008 (pierwszy post)

Witam
Czy może znalazłaby się osoba, która pomogłaby mi przetłumaczyć na angielski ten list:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie odbycia praktyk w serwisie komputerowym, ponieważ moim celem zawodowym jest zdobycie uprawnień i praca o podobnym charakterze.
Jestem studentką II roku Wydziału Informatyki. Kierunku studiów nie wybrałam przypadkowo, dlatego też zdobycie doświadczenia w serwisie komputerowym wpłynęłoby kształcąco na mój rozwój pod względem praktycznym i zawodowym.
Jestem osobą rzetelną i odpowiedzialną. Potrafię dostosować się do różnych warunków, pracować pod presją czasu i konsekwentnie realizuję plany. Jestem otwarta na nowe wyzwania i gotowa do zdobycia wiedzy. Posiadam umiejętność pracy i współpracy w grupie i wierzę, iż jestem w stanie sprostać Państwa oczekiwaniom.
Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby.

Z góry dziękuje :piwo:

MisiaV
MisiaV
  4 December 2008

spróbuj sama przetłumaczyć, najwyżej Ci ktoś poprawi :)

Deadangel87
Posty: 6 (po ~714 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 3
Deadangel87
  4 December 2008

I should be kindly request to be allowed to practices on computer service, becouse my professional goal in acquire powers and work of similar nature.
I am a student of the second year of computer science. Course of study I do not chosen randomly, therefore acquire experience on the computer service would educate on my development in terms of practical and professional.
I am a reliable and responsible. I can adapt to different conditions, to work under pressure of time and consistently implement the plans. I am open to new challenges and ready to acquire knowledge. I have the ability to work and cooperation in group, and I believe that I am able to meet your expectations.
Please send me a positive attitude to my request.

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.