goosiaxd
goosiaxd
  15 listopada 2008 (pierwszy post)

W 1 mm3 krwi jest od 4 mln do 6 mln krwinek. Dorosły człowiek ma około 5 litrów krwi, a powierzchnia jednej krwinki wynosi 1,2 * 10^-10 m2.
a) Ile jest krwinek w 1 litrze krwi?
b) Oblicz łączną powierzchnię krwinek zawartych w krwi dorosłego człowieka.

Mam tak:
a) 1l=1 dm3=1000 cm3=1000000 mm3=10^6 mm3
4 mln = 4000000 = 4 * 10^6
6 mln = 6000000 = 6 * 10^6

4 * 10^6 * 10^6 = 4 * 10^12 - liczba krwinek w 1 l krwi

b) 4 * 10^12 * 10^-10 = 4,8 * 10^2= 480 [m2]

Coś mi się wydaje, że nie jest dobrze.
Proszę o sprawdzenie.

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.