03Luki03
03Luki03
  26 października 2008 (pierwszy post)

Mam do zrobienia zadanie ale żadnego pojęcia nie mam.
to idzie tak:

Przedstaw w postaci wykresu przykład funkcji spełniającej następującej warunki:
- do wykresu należy punkt P = (1,3)
- dla argumentu x = 2 funkcja przyjmuje wartość 7,
- funkcja przyjmuje wartość 6 dla co najmniej dwóch argumentów
- funkcja przyjmuje wartość 0 dla argumentu x = 3
- dziedziną funkcji jest zbiór liczb spełniających warunek -3 < x (< większe bądź równe) 5.

Jest to dział: Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne.

ewelinka10101
ewelinka10101
  26 października 2008

-w układzie współrzędnych zaznaczasz punkt P czyli (1,3)
-kolejny punkt ma współrzędne (2,7)
- (tu też nie wiem co zrobić)
-zaznacz punkt (3,0)
-dziedzina to zbiór x, czyli w układzie współrzędnych zaznacz przerywaną linię przechodzącą przez x=-3 (linia ta jest równoległa do osi y) a druga linia - ciągła będzie przechodzić przez x=5 (punkt o wartości 5 na osi x), twój wykres musi znajdować się między tymi liniami

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.