wjad9
wjad9
  1 kwietnia 2013 (pierwszy post)

Błagam dziewczyny wwieku od 3 do 13 lat pokochaj cie mie tylko pszywas bende czuł śiekochany iszczenśliwy muj plofil tesz na www.lookme.pl plofil wjad4 błagam ksienżniczki zabieszcie mie doszkuł podstawowych niepozwulcie mieskszywdźić dorosłym

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.