| Fotka.com
testmisja
Posty: 1 (po ~840 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 0
testmisja
  21 February 2020 (pierwszy post)

Witam,
Gramy od pół roku Muzykę do aktualnych dawniej i dziś wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Propagujemy kulturę i sztukę dla osób częściowo, lub całkowicie wykluczonych społecznie, z trudnym, bądź niemożliwym dostępem do niej. Domy seniora, ośrodki dla osób bezdomnych czy wychowawcze. Mamy na kanale 12 gotowych utworów, powstają kolejne. To nie jest poezja śpiewana jaką znamy stricte - pani przy fortepianie i pianista, To polifoniczny wydźwięk współczesnego spojrzenia na ponadczasowe wiersze zacnego poety czasów II Wojny Światowej.
To nie tylko świst kul. To sinusoida uczuć od tych złych, okraszonych bólem i cierpieniem, po miłość i nadzieję... Zapraszamy, zależy nam na rzetelnej ocenie bez cukru i litości b wiedzieć, w którą stronę zmierzać.
youtube.com/c/romantycznosc2020

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.