| Fotka.com
speedtrax
speedtrax
  11 January 2015 (pierwszy post)

Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).

Najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Bywa utożsamiana z cywilizacją. Również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone.
tekst został zapożyczony z Wikipedii
Wracając do tematu kultury;
W czym tak naprawdę się odnajdujecie? (hobby, pasje)
Ja osobiście lubię zatrzymywać czas robiąc zdjęcia ... zaś muzyka mnie relaksuje.
Zapraszam do wypowiadania się;

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.