| Fotka.com
zach89
Posty: 1670 (po ~100 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 28
zach89
  20 May 2009 (pierwszy post)

Teoria wyższości i prawdziwości elitaryzmu nad demokracją i jak współczesny system współtworzy elitaryzm.
Teoria ta ma na celu nie tyle na odpowiedź na jakieś pytania, a zrodzenie dialogu i próbę przedstawienia elitaryzmu w 21 wieku, poprzez zrozumienie jego natury i prawdziwości nad innymi systemami polityczno-filozoficznymi.
Pracę dzielę na część wstępną, 3 rozdziały i podsumowanie:
Wstęp i wyjaśnienia
1.Przedstawienie elitaryzmu na tle innych systemów polityczno-filozoficznych.
2.Jak współczesny system selekcjonuje i tworzy elity.
3.Pseudo elity, a elity ?faktyczne/prawdzie?.

Podsumowanie

Wstęp.

Ten tekst jest napisany po to by potwierdzić ?oczywistą oczywistość? parafrazując sławnego polskiego polityka. Z wieloma tezami zawartymi w tekście wiele osób może się nie zgadzać i bardzo dobrze, to jest tylko teoria mająca na celu pobudzenie do dyskusji i próbę przedstawienia subiektywnego poglądu na świat, spisanego przez autora.

1.Przedstawienie elitaryzmu na tle innych systemów polityczno-filozoficznych.
Wszystkie systemy polityczne, dzisiaj jak i na przestrzeni dziejów zawierają w sobie jakiś element filozofii, czy jednak człowiek wybiera swój ?system??
Wbrew pozorom są to systemy filozoficzne narzucone przez ?czas?, miejsce i okres w którym żyjemy. Nie mamy na nie większego wpływu po prostu rodzimy się i zastajemy sytuacje, jedyne co możemy zrobić to działać tak by się rozwijać ,a przy tym pomagać budować i współtworzyć system.
Wielu ludzi na pewno się ze mną zgodzi, z drugiej strony wielu powie ?No dobrze a obalenie caratu w Rosji?, a różne rewolucje które miały miejsce na przestrzeni dziejów które wpływały na świat??
Nie pozostaje mi nic innego jak się z tym zgodzić jednakże, należy powiedzieć wprost jest to zwykła ewolucja, system jest jak organizm przystosowuje się do zmian wokół niego tak by odpowiadać swoim czasom, mimo wszystko cały czas jest to jeden i ten sam system, wynika to z ukształtowania kulturowego. Najlepszymi przykładami będą Chiny najbardziej kapitalistyczna-komunistyczna gospodarka świata, Rosja w której przyzwyczajenie ludzi do jarzma sprawiło, że mimo obalenia caratu nadal nie respektuję się tam praw człowieka.
Ewolucja systemu w Rosji jest bardzo ciekawa z Caratu do komunizmu ,a wreszcie do demokracji, wszystko to w wydaniu Rosyjskim są formy jarzma każda lżejsza, każda jednak trzyma się swoich zasad nie szanowania życia obywateli.
Pytanie ?dlaczego tak to wygląda w Rosji??
Odpowiedź jest prosta system filozoficzno-polityczny w Rosji musiał się dostosować do ewoluujących systemów Europejskich. Przy czym należy jasno określić co rozumiem pod określeniem polityczno-filozoficzny, system jak już pisałem jest jak organizm .
Słowo ?polityka? w tym wypadku można zastąpić jako ?ciało/fizyczność? coś co nadaje kształt porusza się określa, bariery ruchu i wytrzymałości
Filozofia w tym wypadku to rozum coś co steruje ciałem, nadaję rządze i sens istnienia, trzeba to zrozumieć ale nie da się zobaczyć.
W takim razie należy zadać pytanie skoro systemy ewoluują, ale w środku ze względu na kulturę i filozofię w jakiej dorastały pozostają takie same, to czy istnieje system który jest uniwersalny dla wszystkich innych, nadrzędny, na który nie ma wpływu ani kultura, ani filozofia ?miejsca?, polityka, czy czynniki zewnętrzne stworzony po to by zarządzać innymi?
Otóż jest i towarzyszy ludziom prawdo podobnie od początków gatunku ludzkiego, stworzony przez ludzi do zarządzania innymi bez względu na zmieniającą się sytuacje polityczną, gospodarczą, dziejową, czy jakąkolwiek inną. Nazywa się Elitaryzm.
Czym jest elitaryzm? Jak wpływa na inne systemy? I czy naprawdę istnieje?
Zanim przejdę do elitaryzmu opisywania sposobów działania i rodzajów elit, należy opisać systemy polityczno-filozoficzne działające dzisiaj, a następnie przejść do definicji elitaryzmu.
Demokracja.
System powstały w starożytnej Grecji zakładający równość każdego UPRAWNIONEGO obywatela miast państw, prawo głosu.
Podstawowym założeniem demokracji jest to iż większość ma rację , jednym zdaniem ?robimy to co oni chcą bo jest ich więcej i pewnie mają rację?. Przy jednoczesnym respektowaniu praw mniejszości, jednym zdaniem ?rób ta co chce ta nas i tak jest więcej, czyli nie macie nic do powiedzenia?
Jak to wygląda dzisiaj przy użyciu środków masowego przekazu, zdolności manipulacyjnych liderów partii politycznych i ogólno dostępnej informacji?
Podstawowe założenie demokracji ?RÓWNOŚĆ?, już na początku mamy małą kontrowersje bo oto, wyobraźmy sobie sytuację :
Jest sobie czworo ludzi.
Jeden z nich to uczciwie pracujący człowiek po studiach, posiadający średnią wiedzę o świecie i procesach w nim zachodzących zdający sobie sprawę z efektów decyzji swoich i rządzących, czyta sporo gazet porównuje opinie sam szuka odpowiedź.
Drugi natomiast człowiek to człowiek z po liceum z maturą, posiada jaką taką wiedzę o świecie ?wie na czym on stoi?, umie przewidzieć efekty swoich decyzji ale w przypadku polityki, ekonomi ufa raczej opinią ekspertów rzadko sięga po gazety i inne materiały.
Trzeci przypadek to człowiek po zawodówce, jego wiedza o świecie kończy się na imieniu premiera, prezydenta, znajomości partii rządzącej z nazwy. Jest politycznym konformistą idzie tam gdzie wieje moda, populizm, tudzież liczy na więcej.
Ostatni delikwent to pan Mieciu z pod budki z piwem, przed zmianą ustroju pracował w państwowym zakładzie pracy, po zmianie rządów nie mógł się odnaleźć dlatego zaczął pić, jedyne co go interesuje to skąd wziąć na kolejne wino marki ?belzebub?.
Teraz należy zadać sobie pytanie czy rozsądnym jest aby we wszystkich czterech przypadkach ludzie mieli prawo głosu?
Czy rozsądnym jest aby ludzie nie świadomi, podatni na manipulacje, mieli decydować o losie ludzi, którzy zdają sobie sprawę z tego co się dzieje wokół nich?
I wreszcie, należy sobie zdać sprawę z tego że demokracja jest systemem ?oszukanym? już od podstawy, ponieważ tak zwana równość powoduje dyskryminacje tych rozsądnych części społeczeństwa, nie zawsze ale jednak bardzo często. Nie przypadkiem na początku tego wywodu zaznaczyłem iż w starożytności tylko uprawnieni obywatele mieli prawo głosu, dzięki temu miasta państwa broniły się przed głupotą motłochu.
Oczywiście to też są ludzie, należą się im niezbywalne prawa do życia i wolności podejmowanych wyborów, pytanie tylko czy należy im dawać faktyczną władzę i możliwość wpływu, nad tym zastanowię się w drugiej części tekstu.

Komunizm.
Komunizm system zbudowany na walce klas i ?RÓWNOŚCI? społecznej. Równości rozumianej nie tylko po przez prawo do głosu, czy identyczne prawa. Ale równości ekonomicznej (klasowej), etnicznej (bezpaństwowość) , a także wspólnotowej, wszystko jest wspólne państwowe więc wszystko jest niczyje. Wydawać by się mogło że komunizm to system idealny, następca demokracji, gdzie ludziom żyje się dobrze i dostatnio. Jednakże jak uczy historia mimo wybicia jednych elit i zniszczenia klas rządzących, powstają nowe gorsze elity które w obawie przed utratą swej pozycji zwracają się przeciwko marginesowi odbierając mu prawa i ograniczając go, chyba że komunizm zacznie zmieniać swe oblicze i ewoluować np. Chiny. Jednakże prawdopodobieństwo jest bardzo małe, gdyż systemy komunistyczne nie lubią zmian i są na nie bardzo czułe , wszystko to ze strachu nowych pseudo-elit.
Mimo walki klas nawet w komunizmie powstają elity, zwykle na drodze ostrej selekcji lub z nowych już egzystujących elit które doszły do władzy.

ELITARYZM.
Popularna teoria elitaryzmu zakłada że:
Poznanie jest możliwe, ale tylko przez elity, wg elitaryzmu wykształcenie nie jest konieczne, ponieważ jesteśmy wybrani i to wystarczy albo nie jest potrzebne, bo nie jesteśmy wybrani. Elitaryzm jest sprzeczny z demokracją, gdzie każdy posiada swój własny głos, natomiast nie posiada takiego w elitaryzmie.

Ja jednak zmienię trochę te definicję, nie ze względu na własną wygodę ale ze względu na to że jest ona przestarzała, niepełna i błędna. Tak więc:
Elitaryzm ? Poznanie jest możliwe tylko i wyłącznie przez elity, jednakże elity dzielimy na faktyczne/prawdziwe i pseudo-elity/elity pozorne. Różnica między tymi 2 rodzajami elit w elitaryzmie jest ogromna, elita faktyczna zrzesza w 100% wolną niezależną jednostkę mogącą wpływać na politykę, prawo, ekonomie z zapleczem intelektualnym i informacyjnym. Pseudo elity natomiast to elity finansowe, polityczne, prawne i intelektualne/informacyjne. O ile elity faktyczne decydują o wszystkich 4 czynnikach na raz, o tyle pseudo elity nie są w stanie wpływać na nie wszystkie na raz. Ponadto by stać się członkiem elity prawdziwej trzeba dysponować wiedzą i inteligencją, przy czym w przypadku pseudo elit w 2/3 na 4 przypadki wystarczy szczęście by się jej członkiem. Z założenia członkowie elit sterują poczynaniami społeczeństw, tak by móc swobodnie kreować własne środowisko i rzeczywistość, w jakiej przychodzi im żyć. Tak więc każde społeczeństwo dzielimy na trzy kategorie, elita faktyczna, pseudo elita i margines. Z założenia margines ma niewielki wpływ na przebieg zdarzeń, gdyż jest nieustająco sterowany i kontrolowany przez elity, przy czym niektóre jednostki mogą przechodzić z jednego stanu do drugiego.

2.Jak współczesny system selekcjonuje i tworzy elity.
Jak udowodniłem wyżej, systemy są w ciągłej ewolucji przystosowują się do zmieniającego świata i jego środowiska. Dzięki czemu się przenikają i pozwalają tworzyć nowe lepsze rozwiązania, mimo wszystko w środku pozostając takimi samymi. Elitaryzm jednak to system przeznaczony dla ?wąskiego grona? odbiorców, jedynym jego mankamentem jest to że nie może istnieć bez dopływu ?świeżej krwi?, jak dowiódł eugeniczny eksperyment przeprowadzony przez naukowców w 19 w. elity muszą się otwierać by ?wymieniać geny? i zapewnić sobie przetrwanie w jak najlepszej postaci.
Ale jak to robić?
Już w starożytności Platon proponował by:
selekcja była dokonywana w drodze pozorowanej loterii, kontrolowanej przez rząd, aby ludzkie uczucia nie były ranione przez świadomość zasad selekcji.
Należy pamiętać że gdy mówimy o elitach faktycznych, rozmawiamy o ludziach którzy swobodnie wpływają na otaczających ich świat. Jednakże własne szeregi zasilają po przez włączanie do siebie członków elit pozornych, pozwalając im tym samym na dalszy awans i rozwój.
Jak tworzą się elity pozorne, czyli pierwszy krok na drodze do tworzenia elit.
Wszystkie systemy polityczno-filozoficzne naszych czasów są skonstruowane, tak by promować jednostki silniejsze fizycznie, zdolniejsze i inteligentniejsze. Wbrew pozorom największe znaczenie mają w tym wszystkim w dzisiejszych czasach atrybuty drugi i trzeci, pierwszy jest mniej istotny i konsekwentnie traci na znaczeniu, mimo wszystko nadal jest brany pod uwagę.
Zdolność do nauki, przyswajania informacji i wreszcie zdolności do adaptacji ta cecha daję niesamowite możliwości jej posiadaczowi dzięki czemu osoba taka jest ?łakomym kąskiem? dla elit, przy odpowiednim rozwoju wnosi niesamowity wkład w rzeczywistość ,a także sprawia że same elity są bogatsze.
Inteligencja dzielimy na różne rodzaje inteligencja emocjonalna, logiczna i ta zwykła zdroworozsądkowa, jest niesamowitym atrybutem dającym przewagę jednym nad innymi.
Jednostki silne fizycznie budzą respekt ponadto, siła i sprawność fizyczna jest oznaką dobrych genów, przez co wartość społeczna znacząco wzrasta.
Wiemy jakie cechy są w ?cenie?, wiemy również że społeczeństwo dzieli jednostki ale jak to robi?
Wystarczy tylko jeden przykład.
Co roku, wszędzie na świecie, w każdych mediach mówi się o spadających co i rusz, wydatkach na edukacje jak również o spadającym poziomie trudności w szkołach i poziomie wykształcenia.
Oczywistym jest że każdy system od demokracji po komunizm, nie chcę mieć obywateli wykształconych ponieważ trudno się ich kontroluje. Jednakże za tym wszystkim stoi również prawo selekcji od najmłodszych lat dzieci, są poddawane rygorystycznemu szkoleniu, wiele z nich zdobywa ogromne zasoby wiedzy, większość kończy szkoły średnie, ogromna ilość z nich kończy studia. Mimo wszystko większość z nich nadal pozostaje członkami marginesu, tylko dlatego że do elit dostają się ludzie którzy jedną z cech rozwinęli ponadprzeciętny poziom, byli w stanie używać jej w sposób widoczny i efektowny. Dzięki czemu oddzielili się od reszty społeczeństwa/marginesu wchodząc na poziom wyżej, gdzie przy odrobinie szczęścia zostaną zauważeni przez elity prawdziwe i rozwiną się jeszcze bardziej.

3.Pseudo elity, a elity ?faktyczne/prawdzie?.

Temat ten poruszałem już w dwóch poprzednich rozdziałach, teraz jednak wydaje mi się istotnym opisanie dokładniejsze każdej z elit w sposób opisowy.
Pseudo elity można rozróżnić na dwa rodzaje mięsożercy i roślinożercy, jedni polują by przetrwać inni żywią się tym co im dała natura. Elity pozorne cieszą się skrawkami resztkami władzy jakie spadają im ze stołu przy którym siedzą elity prawdziwe.
Elity prawdziwe to zupełnie inna bajka odżywiają się zarówno mięsem jak i roślinami, zmieniają swoje menu w zależności od potrzeb to one są królami dżungli we współczesnym świecie, w pełni niezależni kochają rządzić i tworzyć, realizować własne wizje przekonani o prawdziwości własnych poglądów.
O co chodzi elitą faktycznym?
Elity faktyczne mają jeden cel sprawowanie władzy. Nie muszą tego robić oficjalnie gdyż nie zależy im na sławie i autografach. Realizują własne wizje są zwierzętami zarówno stadnymi jak i samotnikami, wszytko zależy od okoliczności, we współczesnym świecie nie ma dla nich barier.
PODSUMOWANIE
Czy powinniśmy elita pozwolić sprawować władzę?
Pytanie raczej brzmi czy możemy im ją odebrać ?? W gruncie rzeczy jest to bez sensu gdyż, elitaryzm jest jedynym uczciwym systemem, nawet jeżeli wielu ludzi się z tym nie zgadza i twierdzi że to złe i nieuczciwe.
W takim razie proszę sobie zadać pytanie.
Czy uczciwym jest by większość, która posiada zwykle gorsze zaplecze informacyjne oraz jest bardziej podatna na manipulacje i populizm, decydowała o losach większości?

Nie stawiac mi jedynek mi zależy na średniej !!!1

Lubie twoją mame twoja mama lubi mnie ;) niewierzysz ...zapytaj;)

Jak cie ostnio widziałem... urosłaś;)

JeStEm PoKe I JEzdEm z TeKo DooMny!!!!!1!!1 :D

RexMundi
Posty: 68925 (po ~126 znaków)
Reputacja: -46 | BluzgometrTM: 13
RexMundi
  20 May 2009

kopiuj wklej potrafi każdy

wypowiedz sie na ten temat .. przedstaw swój pogląd na ten tekst a wtedy może poprowadzimy dyskusję

...Ignorance is bliss...
zach89
Posty: 1670 (po ~100 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 28
zach89
  20 May 2009

To jest mój tekst...

Nie stawiac mi jedynek mi zależy na średniej !!!1

Lubie twoją mame twoja mama lubi mnie ;) niewierzysz ...zapytaj;)

Jak cie ostnio widziałem... urosłaś;)

JeStEm PoKe I JEzdEm z TeKo DooMny!!!!!1!!1 :D

RexMundi
Posty: 68925 (po ~126 znaków)
Reputacja: -46 | BluzgometrTM: 13
RexMundi
  21 May 2009

i " ? " zamiast " " "
:mrgreen:

...Ignorance is bliss...
zach89
Posty: 1670 (po ~100 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 28
zach89
  21 May 2009

nie rozumiem, większości piszę się przez jedno "i" ?

Nie stawiac mi jedynek mi zależy na średniej !!!1

Lubie twoją mame twoja mama lubi mnie ;) niewierzysz ...zapytaj;)

Jak cie ostnio widziałem... urosłaś;)

JeStEm PoKe I JEzdEm z TeKo DooMny!!!!!1!!1 :D

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.