| Fotka.com
DominikPR
DominikPR
  25 March 2014 (pierwszy post)
http://www.youtube.com/watch?v=hi5O3SfsaDM Mantra (dewanagari मन्त्र , od rdzenia man- myśleć, z przyrostkiem tra- wznieść lub ochraniać) – w buddyzmie i hinduizmie formuła, werset lub sylaba, która jest elementem praktyki duchowej. Jej powtarzanie ma pomóc w opanowaniu umysłu, zaktywizowaniu określonej energii, uspokojeniu, oczyszczeniu go ze splamień. Szczególnie istotną sprawą jest bezpośredni przekaz z ust wykwalifikowanego nauczyciela (guru), gdyż tylko wtedy mantra uzyskuje właściwą moc.
DominikPR
DominikPR
  25 March 2014

Co nas ludzi wywyższa ponad zwierzęta?Nasza mowa.Mowa jest istotą człowieczeństwa.Wszystko co ludzie myślą mogą przedstawić za pomocą mowy, pisania, a nawet w rysunkach i symbolach. Wszystkie rzeczy, które na Ziemi powstają z ręki człowieka, wprzódy zostają stworzone w myśli i przez moc słowa. Podobnie było z dziełem tworzenia przez Boga.„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.Ono było na początku u Boga.Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.W Nim było życie, a życie było światłością ludzi...”(Jan 1, 1-4)Od początku świata we wszystkich kulturach, religiach, słowo było potrzebne do osiągnięcia rozwoju życia i rozwoju duchowego.W rozwoju duchowym od tysiącleci znana była Mantra, jako duchowe narzędzie, które zawsze jest i może zrobić wszystko w zależności od człowieka pomysłów.Mantra oparta na energii dźwięków, kiedy mówimy każde słowo tworzy rzeczywiste fizyczne wibracje. Słowa przez nas wypowiedziane mają swoje znaczenie, ale są także energią. Każde słowo wywołuje drgania, w zależności jak je wypowiemy taki jest poziom wibracji danego słowa. Tak samo jest z innymi dźwiękami, w tym z muzycznymi, które w zależności od ich barwy różne wpłyną w układy nerwowe.Osoby będące wyżej w rozwoju duchowym doświadczają energii słowa, dźwięku. Wiem to na własnym przykładzie. Każdy jeden dźwięk wprowadza w moje ciało wibracje, czuję większe wewnętrzne drżenie ciała i w tej samej chwili zapalają się we mnie różnokolorowe światła, w ten sposób wiem na jakim poziomie wibruje każde wypowiedziane słowo, w jakim kolorze dzwoni telefon, czy inny dźwięk, tak samo jest z muzyką, nie każdej mogę słuchać i bronię się przed nią. Wiem jak zdecydowanie odmiennie brzmią misy tybetańskie i jak ich dźwięk wnika głęboko w nasze struktury, jakie wywołują emocje i reakcje ciała fizycznego.Szczególnie nocą, kiedy jest wielka cisza, a wokół ciemność, dokładnie widać te wewnętrzne fajerwerki i intensywność wibracji. Nawet trudno uwierzyć, że najmniejszy szelest wywołuje w ciele burzę kolorów i intensywne drżenie wszystkich komórek ciała. Nawet dotyk potrafi wyzwolić w ciele potężną burzę kolorów, symboli, kwiatowych wzorów o niezwykłym pięknie.Działanie mantry to swoiste połączenie drgań słowa z zamiarem psychicznym. Psychiczny wynik ostatecznie wpływa na wynik mantry. Ważne jest jakie wypowiadamy słowa, jak dobieramy, czy są nasączone miłością, spokojem, czy są mówione niedbale, burzliwie, chaotycznie, złośliwie, taki wytworzą efekt światła powodowanego barwą naszego głosu. Podobnie poczujemy nasze emocje, albo radośnie, albo skurczymy się w sobie pod ich działaniem.Słowo oparte jest na energii, toteż wypowiedziane mantry tworzą myśl energii fal. Nasza ludzka świadomość to zbiór różnych stanów świadomości, które istnieją w ludzkim ciele fizycznym i subtelnym. Każdy organ ma swoją własną świadomość co pozwala mu wykonywać jego funkcje, następne są systemy, już bardziej złożone, np. sercowo-naczyniowy lub inne zbudowane z wielu organów lub części ciała działające na różnych etapach jednego procesu. W pojedynczych organach świadomość jest bardziej prymitywna, w systemie jest już bardziej zaawansowana i nawet jak „wysiada” poszczególny organ, system potrafi utrzymać funkcje życia. Podobnie jest ze stanem świadomości w ciele subtelnym. Inaczej wygląda kiedy zablokuje się jedna czakra, a inaczej kiedy wszystkie łącznie z meridianami. Zablokowanie jednej czakry nie wyłączy pracy pozostałych czakr. Reszta ciała subtelnego potrafi obejść tą przeszkodę. Niemniej świadomość indywidualnego organu ma duży wpływ na cały system nie tylko na polu fizycznym, ale i subtelnym.Nasze świadome myśli także mają wpływ na cały organizm, są dla niego ważnym impulsem i oczywiście są jakąś formą energii dla ludzkich komórek, organów, systemów. W ciele ludzkim istnieje mnóstwo różnych wibracji, które podróżują przez podświadomość.Mantry powodują potężne drgania w ciele fizycznym, sferze psychicznej, duchowej zmieniając częstotliwość świadomości. Od tej pory organizm staje się silny, w nim już przepływa strumień światła niczym laser..Czym dłużej stosujemy mantry tym nasze pola stają się bardziej spójne i w żaden sposób nie przypominają tych, które istniały w nas przed świadomym (lub nieświadomym) mantrowaniem danej kwestii – powtarzaniem tej samej sentencji.Słowa mantr są niczym nasiona, szczególnie kiedy praktykuje się je codziennie wzrasta fala wibracji i ta dominująca myśl – mantra ma dominujący wpływ na inne wibracje.Na tej samej zasadzie działa system manipulacji, np.: słowa ulubionych piosenek nucone bez przerwy przez młodzież, sprytnie dobrana muzyka, dźwięk, słowa reklam powtarzane po kilka razy w ciągu tego samego filmu. Ostatecznie mantry wytwarzają stan, w którym organizm wibruje z określoną częstotliwością i całkowicie zgodnie, tak w naszej subtelnej świadomości jak i na polu fizycznym. Toteż dobrze tutaj rozeznajemy jak dzisiejsza manipulacja musi znać tajniki ludzkiej natury i starożytnej wiedzy na ten temat; i to z zakresu każdej kultury, religii, a nam ludziom mówi się, trzymajcie się od tego z daleka ...... a może jednak będzie lepiej kiedy i my przyjrzymy się temu zagadnieniu bardziej wnikliwie? Wówczas nie będziemy tacy podatni na wielką manipulacyjną machinę, i będziemy umieli odkręcić swoje fałszywie zaprogramowane pola świadomości.Mantry są narzędziami władzy ...tylko od człowieka zależy jaki nada im sens życia!Jakie sentencje wprowadzimy w nasze pola świadomości takie uzyskamy efekty. Jeden człowiek będzie błogosławił świat, ludzi, Boga, drugi będzie dbał tylko o własne dobra, trzeci będzie złorzeczył innemu człowiekowi, a nawet Bogu. To wszystko odbywa się za pomocą mantry, czasami nieświadomie kiedy pochopnie wypowiadamy nieprzemyślane słowa, szczególne ciągle je powtarzając i kierując pod jeden adres. Inni bardziej świadomi czy wyrachowani stosują je do własnych celów: dobrych i złych. Musimy jednak wiedzieć, że jeśli chcemy je użyć aby kogoś egoistycznie zniewolić, wykorzystać, np. w celu pozyskania uczuć, dóbr, wcześniej czy później taka manipulacja tak zapracuje, że boleśnie uderzy w siewcę. To wszystko może odbyć się za pomocą mantry. I na tej samej zasadzie pracują nasze błagalne prośby, modlitwy, zaklęcia, czary, przekleństwa, wszystko zależy od człowieka dojrzałości umysłu i jego kaprysu.Słowo Mantra pochodzi od dwóch słów ze sanskrytu:-mamas, czyli umysł-tran, ochrona, działanie, przygotowanie, wolne od .... (np. choroby).Razem biorąc z sensu tych dwóch słów powstało ogólne określenie „wolny umysł”.

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.