| Fotka.com
Damianoooo20
Damianoooo20
  17 February 2012 (pierwszy post)

Dodatki Greków:

550 zł - na korzystanie z darmowej stołówki
Tyle w greckich zakładach naftowych dostają pracownicy miesięcznie na korzystanie z firmowego sklepiku i... darmowej stołówki

4000 zł - za pracę z faksami
Tyle miesięcznie dostają pracownicy zakładów energetycznych DEI za pracę w niekorzystnych warunkach... z faksami
2700 zł - za dobrą pracę
Tyle dostają urzędnicy ministerstwa sprawiedliwości za... skuteczne prowadzenie urzędowych spraw
1400 zł - za punktualność
Tyle miesięcznie dostają pracownicy zakładów komunikacyjnych za... punktualne stawianie się do pracy
2100 zł - za zdawanie służbowych autobusów
Tyle miesięcznie dostają kierowcy zakładów komunikacyjnych za... zdawanie i przejmowanie autobusów
1300 zł - na doręczanie kopert
Tyle miesięcznie dostają państwowi urzędnicy na... doręczenie kopert
1900 zł - na mycie rąk
Tyle miesięcznie dostają kolejarze greckich zakładów kolejowych OSE na... mycie rąk
350 zł - za rozgrzanie motoru
Tyle miesięcznie dostają pracownicy państwowej firmy telekomunikacyjnej OTE za... rozgrzanie motoru samochodu
300 zł - za brak windy
Tyle miesięcznie dostają państwowi urzędnicy za pracę na piętrze, jeśli w ich urzędach nie ma wind

Myślicie że w Polsce politycy będą mieć lepiej ??

ImTheEnd
ImTheEnd
  18 February 2012
:wtf: bo nie wiem...
Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.