| Fotka.com
abstractly
abstractly
  26 November 2010 (pierwszy post)
Która z tych książek jest najlepsza do nauki gramatyki?
W której jest objaśnienie zagadnień gramatycznych, a nie tylko same ćwiczenia? Bo głównie na tym mi zależy, do ćwiczeń mam repetytorium.
A, i nie ukrywam, że książka potrzebna mi jest po to, żeby przygotować się do matury rozszerznej z angielskiego i chciałabym, żeby były tam zawarte wszystkie (a przynajmniej większość) gramatycznych zagadnień obowiązujących do tej matury.
McFly
McFly
  26 November 2010

Zdecydowanie pierwsza.
Znakomite repetytorium Tysiące przykładów Praktyczny indeks W prosty sposób tłumaczy zawiłe problemy gramatyki angielskiej Uczy poprawnego użycia języka angielskiego w mowie i piśmie.

abstractly
abstractly
  26 November 2010
McFly
McFly: Zdecydowanie pierwsza. Znakomite repetytorium Tysiące przykładów Praktyczny indeks W prosty sposób tłumaczy zawiłe problemy gramatyki angielskiej Uczy poprawnego użycia języka angielskiego w mowie i piśmie.

A korzystałeś też z innych które podałam? :) Czy ta pierwsza książka którą polecasz jest napisana po polsku? No i czy są tam wszystkie zagadnienia potrzebne do rozszerzenia? Bo mam w domu żółtą książkę Janusza Siudy, ale tam nie ma wszystkich zagadnień. Właściwie to zastanawiam się nad pierwszą i drugą książką, szczerze mówiąc nie widziałam ich nigdy na oczy, wyszukałam jakieś w internecie, ludzie je polecają, dlatego chciałabym którąś z nich nabyć. Do trzeciej nie jestem zbytnio przekonana, nie mam pewności czy ta "gramatyka zaawansowana" jest na poziom matury rozszerzonej (pre-intermediate), czy to już jednak wyższy poziom.
abstractly
abstractly
  26 November 2010

Tu jeszcze dołączę zagadnienia, które są mi potrzebne. Chciałabym, żeby w książce było ich jak najwięcej.
-Zdania oznajmujące i pytające we wszystkich czasach angielskich (14 ich jest o ile się nie mylę :woot:)
-Zdania rozkazujące
-zdania z podmiotem it
-question tags
-zdania z dwoma dopełnieniami
-pytania pośrednie
-inwersja w zdaniach warunkowych
-zdania wyrażające przypuszczenie lub życzenie
-czasownik+dopełnienie+imiesłów czynny/bierny
-konstrukcje have sth done, get sth done, have sbd do sth, get sbd to do sth
-zdania wykrzyknikowe
-inwersja stylistyczna
-bezokolicznik, bezokolicznik przeszły i formy osobowe
-czasowniki modalne z bezokolicznikiem zwykłym, zwykłym ciągłym
-czasowniki posiłkowe
-dare, need, needn't have w porównaniu z didn't need
-rzeczowniki
-przysłówki
-przedimki
-przysłówki
-zaimki
-liczebniki
-przyimki
-spójniki

to tak w skrócie..

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.