91kasia
91kasia
  21 maja 2009 (pierwszy post)

Pomoglibyście zgromadzic mi informacje na temat starć i przebiegu powstania styczniowego w Wielkopolsce? (może byc na terenie Ziemi Konińskiej, powiatu Kolskiego lub najlepiej gminy Kłodawa)
Zebyście nie myśleli, że sama nic nie szukałam to poniżej macie materiał jaki udało mi sie wyszukac

"W 1863 roku przez Kłodawę przemaszerował znaczny oddział wojska rosyjskiego (1500 piechoty, 70 jazdy) pod dowództwem generała Kostandy. Zaskoczył on oddział powstańczy Blankenheima pod Nowinami Brdowskimi 29 kwietnia 1863 roku. W pobliskim Przedczu 8 lutego 1863 roku doszło do zwycięskiej potyczki powstańczej grupy K.Mielęckiego.
Wśród kłodawskich bojowników o niepodległość czołowe miejsce zajmuje Roch Szurgociński. Jako młody chłopak przyłączył się do powstania i został łącznikiem.
Brał udział w potyczkach pod Uniejowem, Niewieszem, Skotnikami, Łęczycą, Łucynowem, Jedwabną. Ranny dostał się do niewoli, a następnie został skazany na zesłanie w głąb Rosji, pod Archangielsk. Po zesłaniu trwającym dwa lata Roch wrócił w okolice Kłodawy i pracował jako młynarz i cieśla. Rząd Najjaśniejszej Rzeczypospolitej przyznał mu w 1929 roku prawa weterańskie i otoczył opieką, w 1932 bohater otrzymał Krzyż Zasługi Powstania 1863 z rąk przedstawiciela Starostwa Kolskiego, a w 1938- uhonorowano go orderem Polonia Restituta nadawanym przez Prezydenta Przeczypospolitej.
Podczas Powstania Styczniowego na terenie Ziemi Kolskiej doszło do sporadycznych walk z oddziałami rosyjskimi, największa z tych potyczek została stoczona 14 kwietnia 1864 pod Dąbiem.
Po powstaniu styczniowym rząd carski w ramach stosowanych represji zniósł prawa miejskie miastom położonym w rejonach działań powstańczych. W roku 1867 pozbawiono tych praw Kłodawę. Ponowne prawa miasto odzyskało 26 czerwca 1925 roku, na mocy zarządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.
Wśród kłodawskich bojowników walk o niepodległość należy wspomnieć o uczestnikach powstania styczniowego (1863 - 1864). Są nimi: Roch Szurgociński i Leopold Płaczkiewicz, których groby znajdują się na naszym cmentarzu. Z Rycerzewa pochodził oficer tego powstania Tymoteusz Niesiołowski. Na cmentarzu w Bierzwiennej Długiej spoczywają powstańcy, którzy brali udział w bitwie powstańczej pod Cieplinami na Kujawach.
Na terenie Ziemi Konińskiej w czasie powstania styczniowego w latach 1863-1864 miało miejsce wiele bitew i potyczek polskich oddziałów powstańczych z wojskami rosyjskimi (Nowiny Brdowskie, Koło, Pyzdry, Ignacewo i inne).
Narastająca niechęć do rosyjskiego zaborcy doprowadziła do wybuchu w nocy 22 stycznia 1863 roku powstania styczniowego. W lasach w pobliżu Izbicy stacjonowały przemaszerowujące oddziały powstańcze. Pod wsią Ciepliny 10 lutego 1863 r. oddział powstańców Kazimierza Mielęckiego stoczył udaną potyczkę z oddziałem rosyjskim. W ciągu kolejnych miesięcy następowały kolejne przemarsze oddziałów powstańczych m.in Edmunda Calliera oraz Young'a de Blankenheim'a. Powstanie styczniowe niestety upadło na jesieni 1864 r. a car zaostrzył politykę wobec Królestwa"
--> informacje z kilku źródeł

Liczę na Waszą pomoc :)
Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.