Julianeczka91
Julianeczka91
  18 maja 2009 (pierwszy post)

jou. mam dużo spraw na głowie, muszę się nauczyć na milion innych przedmiotów, ale mam zrobić czytanie ze zrozumieniem recenzji filmu z J.C. byłby ktoś tak miły pomóc mi rozwiązać pytania? :) chętnie pomogę, w zamian np. z matmy, fizy, angola, chemii ;P
tu tekst (znalazłam w necie :D niestetu bez odp. :( )

1. Film Coppoli ujęty został w znaczną klamrę. Owa apokaliptyczna wizja wojny w dżungli urzeka swym pięknem. Psychodeliczne obrazy płonącego napalmu, ilustrowane słowami ballady grupy The Doors: This is the end,my friend, wprowadzają nas w "senne królestwo śmierci", gdzie mord wiąże się ściśle z rytuałem magicznym, a słabość uznawana jest za oznakę zgubnego wpływu cywilizacji. Opozycja: natura-kultura może być kluczem do interpretacji tego szokującego moralitetu. Coppola dociera do pierwotnych ludzkich instynktów, wykorzystując realistyczną rzeczywistość wojny w Wietnamie, bowiem tutaj właśnie- na przykładzie militarnych działań żołnierzy amerykańskich - najprościej sporządzić listę grzechów głównych, które ciążą na człowieku od pamiętnego incydentu w Raju
2. Nieprzypadkowo wybrany został tytuł filmu Apocalypse Now jest artystyczną transfiguracją biblijnego motywu. Tak widzi przepowiednię apostolską człowiek XX wieku, który z supernowoczesnej Ameryki trafił do azjatyckiej dżungli,straszącej pierwotnością instynktów i zaskakującej okrutną logiką.
"Wstąp tutaj! Pokażę ci, co ma się dziać potem". Coppola posłuchał wezwania. Tyle, że w odróżnieniu od swego poprzednika ujrzał to, co już nastąpiło. "To już koniec mój przyjacielu- informuje zaraz na wstępie nieżyjący już wokalista zespołu The Doors. Obraz potwierdza słowo, bowiem przed naszymi oczami roztacza się widok, który można skomentować słowami Nowego Testamentu: Dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, mogli zabijać mieczem i głodem, przez zarazę i z pomocą dzikich zwierząt ziemi. [] I powstał grad i ogień zmieszany z krwią i spadł na ziemię"
Film unika jednak dosłowności. Brak tu płytkich zestawień i natrętnej symboliki. Tytuł ukierunkowuje, ale nie ogranicza. Apokaliptyczne dla reżysera jest przede wszystkim pierwotne okrucieństwo, które zezwala na mechaniczne zabijanie, a także relatywność moralna, która zaciera granice między złem a dobrem. Wszyscy są tutaj naznaczeni grzechem, bowiem "jest coś niezmiennego i wiecznego w ludzkim pragnieniu władzy i śmierci, w końcu wojna jest tylko jedną z owych rytualnych form (wyróżnienie K.G) manifestacji przemocy i gwałtu".
3. Podróż Willarda skonstruowana została na wzór wędrówki po dantejskim piekle. Pierwowzór podaje 10 kręgów, tutaj jest ich 5
Podróż do najgłębszych kręgów piekła jest metaforycznym procesem odchodzenia od najwartościowszych zdobyczy historii świata, pozbawiania się uciążliwego balastu norm i ograniczeń. Ucieczka do wolności nie zawsze bywa-twierdzi Coppola-synonimem dążenia do prawdy: "Człowiek, posuwając się za daleko, może się dostać do krainy amoralnej potworności, gdzie czyha na niego niebezpieczeństwo samozniszczenia. Problem taki istnieje, jak długo istnieje człowiek na ziemi, bo zawsze istniała w człowieku pierwotność i prymityw".
4. Czas Apokalipsy winien być opatrzony przypisami, aby ułatwić odbiorcy wędrówkę po labiryncie kulturowych odniesień. Takich dzieł można w samej chociażby kinematografii znaleźć więcej. I nieistotny wydaje się być fakt , że powstały one w różnych kręgach kulturowych i w różnym czasie. Myślę tu przede wszystkim o polskim Salcie Konwickiego, radzieckim Stalkerze Tarkowskiego i niemieckim Fitzcaraldo Herzoga. Wszystkie one związane są ze sobą konstrukcją magiczną, wszystkie opierają się na motywie podróży po własną tożsamość, wszystkie czerpią z tradycji literackiej. Ponadto występują między nimi nader istotne i bardziej szczegółowe podobieństwa. I tak: taniec Salto pełni w filmie Konwickiego równie ważną symbolicznie rolę , co u Coppoli rytualny mord, stając się próbą zabicia kalekiej połowy jaźni bohatera. Pierwotny pomysł, na kanwie którego zrealizował Herzog swój film, mówi o szaleńcu chcącym zbudować operę w środku południowoamerykańskiej dżungli. A przecież krytyka niejednokrotnie zwracała uwagę na operową budowę Czasu Apokalipsy. Także okoliczności towarzyszące powstawaniu tych dwóch filmów (kataklizmy, nieszczęścia losowe) wykazują spore podobieństwa. Ale to już spekulacje z pogranicza magii. Komnata ze Stalkera Tarkowskiego jest odpowiednikiem królestwa Kurtza. Kres podróży Pisarza, Naukowca i Przewodnik, to miejsce, które sprzyja rozmyślaniom o naturze ludzkiego bytu. O ile jednak graficzny wykres drogi Willarda ma wyraźne tendencje do gwałtownego opadania, o tyle droga bohaterów filmu Tarkowskiego ma w zamierzeniu prowadzić na wyżyny ludzkich możliwości.
5. Zbadanie wzajemnych relacji między wymienionymi filmami mogłoby zapewne doprowadzić do nader interesujących wniosków, lecz to już temat na nieco inne opowiadanie. Tu ograniczyć się wypada do stwierdzenia, że tak charakterystyczny dla nich synkretyzm kulturowy jest formą nobilitacji dzieła, odwrócenia uwagi od schematu fabularnego na rzecz autorskiego wywodu o świecie - traktatu filozoficznego pisanego kamerą.
6. Opowieść Coppoli włącza się w nurt dyskusji na temat procesów cywilizacyjnych, dając ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami, jakie czyhają na drodze. Rozwojowi kultury i techniki towarzyszą bowiem głosy apelujące o powrót do natury. Ten szczególnie modny w okresie ruchów młodzieżowych lat sześćdziesiątych trend może się okazać nad wyraz groźny, jeśli ce****e go brak umiaru i niepełne zrozumienie. Natura - to pierwotność. Ale ów wyraz, w zależności od tego , jak jest pojmowany może być nacechowany dodatnio lub ujemnie.
Lot nad kukułczym gniazdem Formana reprezentował pierwszy człon tej alternatywy. Film Coppoli zajmuje miejsce po przeciwnej stronie.
Jeźdźcy Apokalipsy zajęli dotychczas czwartą część ziemi. Ich pochód można zatrzymać, jeśli zamknięty obszar królestwa Kurtza spłonie w wyniku błogosławionego działania napalmu. Finał filmu może więc mieć wydźwięk optymistyczny.
Ale wszystko - zdaje się twierdzić Coppola - zależy od nas samych.

Tekst sprawdzający rozumienie czytanego tekstu

1. Wynotuj elementy stanowiące - zdaniem K. Gierata - estetyczne założenia filmu Francisa Forda Coppoli. (akapit 1)
2. Uzasadnij, dlaczego opozycja "natura - kultura" stanowić może klucz do interpretacji Czasu Apokalipsy. (akapit 1)
3. Skomentuj dosłowne znaczenie tytułu filmu Apocalypse Now - "Apokalipsa teraz" (akapit 2)
4. Wynotuj, co, według Coppoli, charakteryzuje współczesną apokalipsę. (akapit 2)
5. Wytłumacz sens użytego w akapicie 3 określenia "ucieczka do wolności".
6. Wypisz autorów oraz tytuły dzieł filmowych, które mogą stanowić "przypisy" do Czasu Apokalipsy. (akapit 4)
7. Wskaż podobieństwa wymienionych uprzednio filmów z dziełem Coppoli. (akapit 4)
8. Odszukaj, jak nazywa K. Gierat w akapicie 5 film Coppoli.
9. Omów ukazane w akapicie 6 niebezpieczeństwo kontrkultury lat sześćdziesiątych XX wieku.
10. Wyjaśnij, jaka jest ideowa różnica między Czasem Apokalipsy i filmem Milosa Formana (akapit 6)
11. Uzasadnij, dlaczego - w opinii K. Gierata-zakończenie filmu Coppoli ma wydźwięk optymistyczny. (akapit 6)

pearl188
pearl188
  18 maja 2009
Konto usunięte
Konto usunięte: jou. mam dużo spraw na głowie, muszę się nauczyć na milion innych przedmiotów, ale mam zrobić czytanie ze zrozumieniem recenzji filmu z J.C. byłby ktoś tak miły pomóc mi rozwiązać pytania? :) chętnie pomogę, w zamian np. z matmy, fizy, angola, chemii ;P tu tekst (znalazłam w necie :D niestetu bez odp. :( )

ty chyba żartujesz.
:szok:
przesadzacie , to nie forum do odrabiania zadań..
Julianeczka91
Julianeczka91
  18 maja 2009

nie, nie żartuję, po prostu nie mam czasu, a oferuję także swoją pomoc w przyszłości. ;]

pearl188
pearl188
  18 maja 2009
Konto usunięte
Konto usunięte: nie, nie żartuję, po prostu nie mam czasu, a oferuję także swoją pomoc w przyszłości. ;]

:nie:
złamałaś regulamin forum szkoła. :ziew:
Julianeczka91
Julianeczka91
  18 maja 2009

no i się podnieciłaś? zajmij się sobą, bo znowu się frustruje i robię to czego nie mam ;/
powieś się, albo coś porób, redtube, pornhub, wszystko stoi otworem dla Ciebie. ;]

RexMundi
Posty: 68925 (po ~126 znaków)
Reputacja: -46 | BluzgometrTM: 13
RexMundi
  18 maja 2009
Konto usunięte
Konto usunięte: powieś się, albo coś porób, redtube, pornhub, wszystko stoi otworem dla Ciebie. ;]

jaka obeznana

pewnie to Twoje......

Konto usunięte
Konto usunięte: dużo spraw na głowie
:woot:

Konto usunięte
Konto usunięte: 1. Wynotuj elementy stanowiące - zdaniem K. Gierata - estetyczne założenia filmu Francisa Forda Coppoli. (akapit 1) 2. Uzasadnij, dlaczego opozycja "natura - kultura" stanowić może klucz do interpretacji Czasu Apokalipsy. (akapit 1)

Film Coppoli ujęty został w znaczną klamrę. Owa apokaliptyczna wizja wojny w dżungli urzeka swym pięknem. Psychodeliczne obrazy płonącego napalmu, ilustrowane słowami ballady grupy The Doors: This is the end,my friend, wprowadzają nas w "senne królestwo śmierci", gdzie mord wiąże się ściśle z rytuałem magicznym, a słabość uznawana jest za oznakę zgubnego wpływu cywilizacji. Opozycja: natura-kultura może być kluczem do interpretacji tego szokującego moralitetu. Coppola dociera do pierwotnych ludzkich instynktów, wykorzystując realistyczną rzeczywistość wojny w Wietnamie, bowiem tutaj właśnie- na przykładzie militarnych działań żołnierzy amerykańskich - najprościej sporządzić listę grzechów głównych, które ciążą na człowieku od pamiętnego incydentu w Raju

Konto usunięte
Konto usunięte: Skomentuj dosłowne znaczenie tytułu filmu Apocalypse Now - "Apokalipsa teraz" (akapit 2) 4. Wynotuj, co, według Coppoli, charakteryzuje współczesną apokalipsę. (akapit 2)


Nieprzypadkowo wybrany został tytuł filmu Apocalypse Now jest artystyczną transfiguracją biblijnego motywu. Tak widzi przepowiednię apostolską człowiek XX wieku, który z supernowoczesnej Ameryki trafił do azjatyckiej dżungli,straszącej pierwotnością instynktów i zaskakującej okrutną logiką.
"Wstąp tutaj! Pokażę ci, co ma się dziać potem". Coppola posłuchał wezwania. Tyle, że w odróżnieniu od swego poprzednika ujrzał to, co już nastąpiło. "To już koniec mój przyjacielu- informuje zaraz na wstępie nieżyjący już wokalista zespołu The Doors. Obraz potwierdza słowo, bowiem przed naszymi oczami roztacza się widok, który można skomentować słowami Nowego Testamentu: Dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, mogli zabijać mieczem i głodem, przez zarazę i z pomocą dzikich zwierząt ziemi. [] I powstał grad i ogień zmieszany z krwią i spadł na ziemię"
Film unika jednak dosłowności. Brak tu płytkich zestawień i natrętnej symboliki. Tytuł ukierunkowuje, ale nie ogranicza. Apokaliptyczne dla reżysera jest przede wszystkim pierwotne okrucieństwo, które zezwala na mechaniczne zabijanie, a także relatywność moralna, która zaciera granice między złem a dobrem. Wszyscy są tutaj naznaczeni grzechem, bowiem "jest coś niezmiennego i wiecznego w ludzkim pragnieniu władzy i śmierci, w końcu wojna jest tylko jedną z owych rytualnych form (wyróżnienie K.G) manifestacji przemocy i gwałtu".

itd.

to jest praca na 10 min :zonk:
...Ignorance is bliss...
pearl188
pearl188
  18 maja 2009
Konto usunięte
Konto usunięte: no i się podnieciłaś? zajmij się sobą, bo znowu się frustruje i robię to czego nie mam ;/ powieś się, albo coś porób, redtube, pornhub, wszystko stoi otworem dla Ciebie. ;]

wszystko z tobą w porządku ? :woot:
tępa strzała.:fakju:
Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.