F0TKAFAKER
F0TKAFAKER
  14 grudnia 2008 (pierwszy post)
ekologiczne zagrozenia woj lubelskiego??? SZUKAŁEM U WUJKA GOOGLE I NIC NIE MA:/ POMÓŻCIE!!
raugi
Posty: 10221 (po ~117 znaków)
Reputacja: 17 | BluzgometrTM: 17
raugi
  14 grudnia 2008

weź np. obczaj czy na obrzasze tego woj. nie leży np. za dużo elektrowni, czy wysypisk, albo też innych rzeczy które szczególnie mogą być szkodliwe dla tego terenu...

bo tak myśle że ekologicznie cała polska jest zagrożona czy nawet europa ale coś musi się chyba w tym województwie kryć skoro kazali ci napisać akurat zagrożenie tego woj.,
weź atlas polski i poszperaj czego jest tak za dużo :D:D:D a potem juz będziesz mógł napisać te zagrożenia

agoosiaaa
agoosiaaa
  14 grudnia 2008
ZAGROZENIA WARUNKÓW AEROSANITARNYCH

zródla zanieczyszczen powietrza
Warunki aerosanitarne województwa lubelskiego ksztaltuja: wielkosc emisji zanieczyszczen powstajacych w regionie, stopien ich redukcji, rozmieszczenie emitorów, o
agoosiaaa
agoosiaaa
  14 grudnia 2008

raz wielkosc i kierunki naplywu zanieczyszczen transgranicznych. Specyfika Lubelszczyzny jest duzy udzial naturalnego pylu mineralnego w ogolnym zapyleniu powietrza. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim wylesionych Wyzyn: Lubelskiej i Wolynskiej. Do glownych sztucznych zrodel zanieczyszczenia powietrza w wojewodztwie lubelskim naleza: stacjonarne - zaklady przemyslowe, cieplownie, paleniska domowe i wysypiska, a z mobilnych - transport.

agoosiaaa
agoosiaaa
  14 grudnia 2008

Sorry, ale bede dodawac po kawalku, bo inaczej nie wchodzi :/

emisja pylów i gazów
Wielkosc emisji pylów i gazów ocenia sie na tle kraju jako srednia, przy czym od 1990 r. emisja ta z terenów wchodzacych obecnie w sklad województwa lubelskiego systematycznie maleje.

agoosiaaa
agoosiaaa
  14 grudnia 2008

Spada rowniez udzial Lubelszczyzny w globalnej emisji zanieczyszczen w Polsce emitowanych przez zaklady szczegolnie uciazliwe, tj. z sektora energetyczno-przemyslowego (ich udzial w ogolnej emisji siega 85-90%); w 1998 r. wynosil 2.6%, a w 1999 r. - 2.5% (GUS 2000). Calkowita ilosc zanieczyszczen emitowanych przez jednostki organizacyjne wojewodztwa w 199 r. wynosila 6063 tys. Mg, w tym 13 tys. Mg pylow i 6050 tys. Mg gazow ('Raport i stanie srodowiska wojewodztwa Lubelskiego 2000'). Zanieczyszczenia pylowe pochodza glownie ze spalania paliw oraz produkcji nawozow i cementu, a takze z przemyslu metalurgicznego. Na zanieczyszczenia gazowe niemal w calosci (99%) sklada sie dwutlenek wegla.

agoosiaaa
agoosiaaa
  14 grudnia 2008
rodzaje emitorów
Koncentracja stacjonarnych zrodel zanieczyszczen wystepuje w pasie Pulawy-Lubelski Zespol Miejski-KWK Bogdanka-Rejowiec Fabryczny-Chelm. Uciazliwe dla otoczenia zrodla emisji sa zlokalizowane rowniez w kilku innych miastach: Zamosciu, Krasniku, Bialej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim, Zwraca uwage spadek ogolnej ilosci emitorow w zakladach szczegolnie uciazliwych dla srodowiska; w 1998 r. znajdowaly sie w nich 1933 emitory, a w 1999 r. - 1746 emitorow (GUS 2000). Jednak najbardziej uciazliwe dla waronkow zycia sa bardzo niskie emitory (o wysokosci do 10 m). ktorymi najczesciej sa paleniska domowe; ich liczba rosnie wraz z rozwojem urbanizacji. Przyblizony udzial niskich emitorow w ogolnej emisji zanieczyszczen wynosi 20%.
agoosiaaa
agoosiaaa
  14 grudnia 2008

Na szczególny dyskomfort aerosanitarny sa narazone tereny gesto zabudowane (a takimi sa sródmiescia), slabo przewietrzane i pozbawione odpowiedniej ilosci zieleni. Choc decydujacy wplyw na wielkosc emisji zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza ma proces spalania paliw stalych, narasta zagrozenie czystosci powietrza ze strony transportu. Wiaze sie to z rosnaca liczba pojazdów samochodowych (czesto o zlym stanie technicznym), przy niewystarczajacym postepie w modernizowaniu nawierzchni dróg i ukladów komunikacyjnych (brak odpowiedniej w stosunku do potrzeb ilosci obwodnic).

agoosiaaa
agoosiaaa
  14 grudnia 2008
korzystne tendencje
W ostatnich kilku latach obserwuje sie korzystne zmiany w zakresie czystosci powietrza. Z przeprowadzonego w 1999 r. monitoringu powietrza (Raport 2000) wynika, ze nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych norm wystapily tylko w odniesieniu do sredniorocznych stezen pylu zanieczyszczonego w Lublinie (109%) i Zamosciu (103% NDS) oraz incydentalnie w odniesieniu do 8-godzinnego stezenia ozonu (Jarczów i Zbereze).
agoosiaaa
agoosiaaa
  14 grudnia 2008

Stwierdzono równiez dotrzymywanie zaostrzonych norm jakosci powietrza dla obszarów chronionych: Poleskiego Parku Narodowego i stref ochrony uzdrowiskowej Naleczowa. Te korzystne tendencje sa glównie efektem spadku globalnej ilosci zanieczyszczen oraz zmniejszenia energochlonnosci procesów technologicznych.

PRZEKSZTALCENIA HYDROSFERY

zmiany stosunków wodnych
Stosunki wodne Lubelszczyzny podlegaja zmianom zarówno naturalnym (zwiazanym z rocznym cyklem hydrologicznym i z tendencjami dlugookresowymi), jak i wskutek dzialalnosci czlowieka. System hydrologiczny województwa jest silnie zmodyfikowany zabiegami melioracyjnymi. Glównie one, oprócz ponad 10-letniej suszy hydrologicznej i wylesienia znacznych obszarów, wplynely na generalne obnizenie poziomu wód gruntowych. Szczególnie dotkliwe skutki dla srodowiska wywolaly one na bardzo cennym przyrodniczo Pojezierzu Leczynsko-Wlodawskim. Szkody nie do naprawienia wywolalo odwodnienie torfowisk, w wyniku czego aktywne biologicznie gleby torfowe przeksztalcily sie w wielu wypadkach w jalowe mursze.

agoosiaaa
agoosiaaa
  14 grudnia 2008
melioracje
W kierunku odwadniajacym oddzialywuja melioracje podstawowe. Regulacja rzek polegajaca na likwidacji meandrów i zwezaniu koryt, prowadzi do wzrostu spadku i erozji rzecznej, a w konsekwencji do drenazu wód podziemnych. Zmiany w tym wzgledzie sa olbrzymie. Na laczna dlugosc cieków 4446,6 km az 3459,0 km (77,8%) jest uregulowanych.
agoosiaaa
agoosiaaa
  14 grudnia 2008
waly przeciw-powodziowe
Zmiany stosunków hydrologicznych wywoluja równiez obwalowania przeciwpowodziowe, których laczna dlugosc wynosi 196,2 km. Koncentruja sie w dolinie Wisly, w której w sytuacji braku polderów, zmniejszaja mozliwosc retencjonowania wód powodziowych, a takze dzialaja opózniajaco na zmiany zwierciadla wód gruntowych w obszarze hydrologicznego oddzialywania Wisly.
agoosiaaa
agoosiaaa
  14 grudnia 2008
ocena zmian obiegu wody
Oceniajac zmiany w obiegu wody, do pozytywnych przeksztalcen nalezy zaliczyc te, które obieg spowalniaja (zbiorniki retencyjne, rozlewiska, zastawki, progi), natomiast do negatywnych, (które w sumie przewazaja) wszystkie te, które prowadza do zintensyfikowania splywu powierzchniowego i oslabienia wsiakania.
agoosiaaa
agoosiaaa
  14 grudnia 2008
pobór wód podziemnych
Najbardziej spektakularne konsekwencje w stosunkach wodnych wywoluje skoncentrowany pobór wód podziemnych. Wywoluje on powstanie lejów depresyjnych, z których do najwiekszych naleza: lubelska depresja regionalna o powierzchni 160 km2 oraz lej w Chelmie o powierzchni 40 km2. Mniejsze leje depresyjne utrzymuja sie w Zamosciu, Bialej Podlaskiej, Rejowcu Fabrycznym, Krasniku, Lecznej, Tomaszowie Lubelskim, Hrubieszowie, Lukowie, Pulawach, Belzycach i Bychawie. W obszarze depresji dochodzi do zmian hydrograficznych, które z kolei rzutuja na cechy szaty roslinnej.
agoosiaaa
agoosiaaa
  14 grudnia 2008

Najgrozniejsze skutki w tym wzgledzie dla przyrody moga zaistniec w rejonie Chelma, gdzie w zasiegu leja depresyjnego znalazly sie obrzeza rezerwatów torfowiskowych. Coraz bardziej dotkliwe dla srodowiska rezultaty wywoluje odwodnienie górotworu w Lubelskim Zaglebiu Weglowym.

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.