pszemeka
pszemeka
  8 listopada 2008 (pierwszy post)
Cytat
Cytat: Akcja objęta została honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall. Krajowa debata będzie realizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Młodzi ludzie z całego kraju będą dyskutowali na temat swoich problemów i oczekiwań. Wyniki tej debaty będą dla Komisji Europejskiej inspiracją przy tworzeniu strategii młodzieżowej na najbliższe lata. Bezrobocie i wyrównywanie szans rozwoju pomiędzy młodymi ludźmi z miast i wsi to tylko dwa spośród wielu tematów, o których będzie dyskutować młodzież 7 listopada 2008 r. podczas finałowej debaty Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Odbędzie się ona w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5. Spotkanie setki młodych ludzi z różnych zakątków kraju poprzedzone było debatami regionalnymi, podczas których ponad półtora tysiąca przedstawicieli młodzieży rozmawiało o swoich codziennych problemach - sytuacji na rynku pracy, dostępie do edukacji i informacji, aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Tym, co dla młodych Polaków ważne zajmie się wkrótce Komisja Europejska. Politycy wysłuchają opinii młodzieży i na tej podstawie opracują nowe wytyczne polityki europejskiej. Organizatorem debaty krajowej jest Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu". Ten unijny program wspiera finansowo i merytorycznie pomysły młodych ludzi (13-30 lat) realizowane w czasie wolnym od nauki. Umożliwia m.in. spotkania z rówieśnikami z całej Europy, wyjazdy na projekty Wolontariatu Europejskiego, a także organizację lokalnych inicjatyw (np. warsztatów). Projekty mogą dotyczyć dowolnych tematów - m.in. kultury, sportu, ekologii. Informacje na temat Europejskiego Tygodnia Młodzieży: www.mlodziez.org.pl Europejska strona Europejskiego Tygodnia Młodzieży: www.youthweek.eu Źródło: vadimus.pl


A co wy myślicie na ten temat ?

Jakie są problemy i oczekiwania Polskiej młodzieży?


pubaj
pubaj
  8 listopada 2008

Uważam, że nie powinno chodzić tylko o prace i wyrównanie poziomu.
A co z akceptacjamłodzieży niepełnosprawnej, co z rasizmem ? Dlaczego czarny czuje się jak nowy obraz w galerii wychodząc na ulice? Co z akceptacja i szacunkiem do ludzi starszych, Nie tylko pieniądze są tu ważne! są i inne wartości!

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.