Mackersdorf
Mackersdorf
  18 October 2017 (pierwszy post)

Prymas Polski Wojciech Polak zapowiedział, że będzie suspendował wszystkich księży występujących przeciwko przyjmowaniu do Polski „uchodźców”, ponieważ jego zdaniem „chrześcijanin nie może zamknąć się przed uchodźcą”, bowiem to właśnie w nich „cierpi Chrystus”. Dodatkowo duchowny zapowiada intensyfikację propagandy na rzecz przyjęcia imigrantów spoza Europy, co w jego opinii powinno zmienić nastawienie społeczeństwa do tego problemu.

Najważniejsza osoba w polskim Kościele katolickim udzieliła wywiadu „Tygodnikowi Powszechnemu”, nazywanego najczęściej przez swoich krytyków katolickim tygodnikiem dla niewierzących, zbliżonym do środowisk lewicowo-liberalnych. Tytuł rozmowy ma sugerować, iż „Kościół nie miesza się do polityki”, ale najwyraźniej Prymas nie uważa kwestii przyjęcia przez Polskę „uchodźców” za sprawę polityczną i stara się usprawiedliwiać otwarcie granic motywami religijnymi.

Zdaniem Polaka „chrześcijanin nie może zamknąć się przed uchodźcą”, stąd niepokoją go ostatnie sondaże wskazujące, iż blisko 60 proc. Polaków sprzeciwia się przyjmowaniu w Polsce imigrantów spoza europejskiego kręgu kulturowego, ale jednocześnie nie uważa ich za objaw „beznadziejnej sytuacji”. Z tego powodu duchowny stwierdza, że trzeba mówić cały czas o tym, iż „Chrystus cierpi w uchodźcach” i to właśnie przemawia za koniecznością otwarcia granic Polski dla osób uciekających z regionu Bliskiego Wschodu i Afryki.

Prymas podkreśla co prawda, że nie chodzi o bezmyślne całkowite otwarcie owych granic, ale o „systemową pomoc” nie będącą dla Polaków żadnym zagrożeniem. Polak chce więc mówić coraz więcej o konieczności pomocy obcokrajowcom, bowiem „ponad racje dotyczące komfortu i bezpieczeństwa zawsze ważniejsze są racje człowieka, który ucieka”, a Kościół katolicki opowiadając się za „uchodźcami” powinien przełamać dotychczasowy zabetonowany dyskurs poświęcony tej kwestii.

Jednocześnie ma istnieć cała lista wysoko postawionych polskich duchownych, otwarcie sprzeciwiających się przyjęciu imigrantów do Polski. Dociśnięty przez „Tygodnik Powszechny” Prymas stwierdził więc, że każdy ksiądz popierający chociażby demonstracje przeciwko „uchodźcom” zostanie suspendowany z powodu opowiadania się po konkretnej stronie sporu politycznego.

Na podstawie: wprost.pl.

Konto usunięte
Konto usunięte: "Nie oglądajmy się na wszystkie strony. Nie chciejmy żywić całego świata, nie chciejmy ratować wszystkich. Chciejmy patrzeć w ziemię ojczystą, na której wspierając się, patrzymy ku niebu. Chciejmy pomagać naszym braciom, żywić polskie dzieci, służyć im i tutaj przede wszystkim wypełniać swoje zadanie – aby nie ulec pokusie „zbawiania świata” kosztem własnej ojczyzny. Przypomina mi się tak wspaniale przedstawiony w powieści Gołubiewa „Bolesław Chrobry” i Parnickiego „Srebrne orły” fragment. Oto cesarz Otto III kusi Bolesława Chrobrego, czyni go patrycjuszem rzymskim i chce go ściągnąć do Rzymu. Ale król nie dał się wyciągnąć z Polski, z ubogiego Gniezna, na forum rzymskie. Został w swoim kraju, bo był przekonany, że jego zadanie jest tutaj. Naprzód umocnić musi swoją ojczyznę, a gdy to zrobi, pomyśli o innych, o sąsiadach. Niestety, u nas dzieje się trochę inaczej – „zbawia” się cały świat, kosztem Polski. To jest zakłócenie ładu społecznego, które musi być co tchu naprawione, jeżeli nasza Ojczyzna ma przetrwać w pokoju, w zgodnym współżyciu i współpracy, jeżeli ma osiągać upragniony ład gospodarczy. Nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej Ojczyzny." - Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.
RedRiding1978
RedRiding1978
  18 October 2017

Polak, to syjonista i takich jak on się nie słucha

Mackersdorf
Mackersdorf
  18 October 2017

Masz rację.

RedRiding1978
RedRiding1978
  18 October 2017

Wiem, że mam. Życiorysy takich jak on i Charamsa prześwietlone są od 7 pokolenia. Po tym wywiadzie episkopat długo z kolan zbierał się będzie

Mackersdorf
Mackersdorf
  18 October 2017

Wcześniej próbował jeszcze mówić, że nacjonalizm to nie patriotyzm:

Konto usunięte
Konto usunięte: Równocześnie możemy jednak dostrzec w naszym kraju pojawianie się postaw przeciwstawiających się patriotyzmowi. Ich wspólnym podłożem jest egoizm. Takie ignorowanie bogactwa, które każdy z nas otrzymał wraz z wspólnym językiem, rodzimą historią i kulturą, połączone z obojętnością na losy rodaków, jest postawą niechrześcijańską. Jest nią także egoizm narodowy, nacjonalizm, kultywujący poczucie własnej wyższości, zamykający się na inne wspólnoty narodowe oraz na wspólnotę ogólnoludzką. Patriotyzm różni się więc od ideologii nacjonalizmu, która ponad żywe, codzienne relacje z konkretnymi ludźmi, w rodzinie, w szkole, w pracy czy miejscu zamieszkania, przedkłada, często nacechowane niechęcią wobec obcych, sztywne diagnozy i programy polityczne.


a przecież nawet Wyszyński apelował o to, co powyżej i poniżej cytowałem i cytuję:

Konto usunięte
Konto usunięte: Obowiązkiem naszym jest bronić kultury rodzimej i dziejów narodu. Widzimy, jak olbrzymie znaczenie mają dla nas dzieje. Kultura narodowa, dziejowa – zwłaszcza gdy jest chrześcijańska – wkorzenia nas w nasze życie codzienne i w ziemię polską jak rosnące dęby. W ten sposób sprawia, że naród nie jest miotany na prawo i lewo wichrami i burzami wojennymi i nie może być przepychany od jednej granicy do drugiej, jak to często o nas mówili nasi sąsiedzi z Zachodu, twierdząc że jesteśmy „państwem sezonowym”. Można by tak niekiedy pomyśleć, ale my jesteśmy narodem milenijnym, który wrósł w ziemię daną praojcom naszym. My jej pilnujemy i chcemy dla niej pracować, broniąc mowy ojczystej i rodzimej kultury.


.
RedRiding1978
RedRiding1978
  18 October 2017

No cóż, nie dotarliśmy jeszcze do zbioru zastrzeżonego, ale wszystko w swoim czasie...Jakoś na JG nie przeszkadzało mu mieszanie się do polityki...? Tak naprawdę przestał istnieć jako autorytet po świętowaniu rozłamu kościoła i to dało wielu, sporo do myślenia.....

BeciulaxD
wpis jest ukryty
Mackersdorf
Mackersdorf
  19 October 2017
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1952070961740024&id=100008114164039, hehe, Zaleski też dołożył swoje 5 gr. :)
RedRiding1978
RedRiding1978
  19 October 2017

Zalewski, znany jest powszechnie z ciętego języka i dosadnych wypowiedzi nie tylko pod adresem polityków, ale jak widać hierarchów kk również. Nie jest bezkrytycznym bałwochwalcą i piętnuje to co mu się nie podoba i raka jaki toczy kk od wewnątrz. Swoją walką o Kresy i ludobójstwo na Wołyniu, zyskał ogromny szacunek i poparcie czego nie można powiedzieć o Polaku czy chociażby obecnych rządzących.

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.