Powiadomienia Podglądacz Tak • Nie Głosy Czat Online Kamerki TV Szukaj Ranking Forum Gry Klub Gwiazd

WBK24

WBK24 - Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 • Dbaj o zachowanie poufności swoich haseł PIN, numerów NIK itp. Numerów PIN nie podawaj nawet pracownikom Banku.
 • W razie podejrzenia, że hasło PIN zostało ujawnione, natychmiast je zmień lub zablokuj usługę, kontaktując się z najbliższą placówką Banku lub dzwoniąc do Zespołu Doradców BZWBK24, kontakt znajdziesz tutaj.
 • Nie używaj tego samego hasła PIN do różnych usług (np. BZWBK24 telefon, BZWBK24 internet, iBiznes24) czy autoryzacji kart płatniczych.
 • Nie używaj tego samego hasła PIN, do logowania i rejestrowania się na innych serwisach (np. facebook, youtube, myspace).
 • Jeżeli uważasz, że musisz zapisać numer NIK lub hasła PIN, zrób to tak, żeby osoba niepowołana nie mogła tych informacji poprawnie zidentyfikować.
 • Zmieniaj okresowo hasła PIN np. raz na miesiąc, pamiętając jednocześnie o możliwie największej złożoności hasła, gdy to możliwe stosując kombinację liter, cyfr i znaków specjalnych, im dłuższe hasło tym bezpieczniej.
 • Pamiętaj, Bank nigdy nie prosi o:
- numer lub model Twojego telefonu
- PIN lub NIK,
- dane dotyczące kart (numer karty, data ważności, kod CVV/CVC)
 • w korespondencji mailowej lub SMS-owej.

WBK24 - Logowanie do serwisu bankowości elektronicznej

 • Loguj się, ze strony www.bzwbk.pl lub bezpośrednio ze strony serwisu transakcyjnego www.centrum24.pl lub ibiznes24.pl wpisując właściwy adres w linii adresowej przeglądarki.
 • Nigdy nie używaj do logowania adresu lub linku przesłanego w wiadomości e-mail.
 • Przed zalogowaniem upewnij się, że w polu Adres przeglądarki internetowej pierwszą częścią zapisu są litery https, a nie http.
 • Sprawdź, czy połączenie z Bankiem odbywa się z wykorzystaniem szyfrowania.
 • Jeżeli znajdziesz symbol kłódki, kliknij na niego dwa razy, by sprawdzić, czy wyświetlony certyfikat jest ważny i czy został wydany dla Banku Zachodniego WBK oraz adresu www.centrum24.pl lub ibiznes24.pl.
 • Jeśli symbol kłódki jest niewidoczny lub jeśli certyfikat został wystawiony dla innego adresu, nie wolno korzystać z serwisu (nie wprowadzaj NIK-u i PIN-u) - w takiej sytuacji niezwłocznie skontaktuj się z Zespołem Doradców BZWBK24.
 • Wybierz w ustawieniach logowania grafikę, którą będziesz widział na stronie do logowania po wprowadzeniu NIK. Jeśli grafika nie wyświetla się lub jest inna niż wybrałeś nie wolno korzystać z serwisu (nie wprowadzaj NIK-u i PIN-u) - w takiej sytuacji niezwłocznie skontaktuj się z Zespołem Doradców BZWBK24.

WBK24 - Korzystanie z serwisu bankowości elektronicznej

 • Korzystając z serwisu transakcyjnego korzystaj tylko z jednego okna przeglądarki.
 • Podczas korzystania z serwisu nie używaj klawiszy nawigacyjnych przeglądarki internetowej (tj. Wstecz, Dalej, Odśwież, Zatrzymaj). Serwis transakcyjny ma własne klawisze i hiperłącza, które zapewniają sprawne poruszanie się po jego stronach.
 • Używaj smsKodu lub tokena, bo dzięki nim osiągniesz najwyższy oferowany przez Bank poziom bezpieczeństwa.
 • Jeżeli połączenie z serwisem transakcyjnym zostanie zerwane (np. z winy operatora telekomunikacyjnego), zaloguj się ponownie do usługi i sprawdź, czy system zapamiętał ostatnie zlecenia.
 • Po zakończeniu korzystania z serwisu transakcyjnego lub w razie konieczności oddalenia się od komputera bezwzględnie zakończ pracę w serwisie transakcyjnym używając opcji Wyloguj, dostępnej w głównym menu.

WBK24 - Dodatkowe zabezpieczenia transakcji

 • Jeśli chcesz zabezpieczyć się w dodatkowy sposób przy logowaniu korzystaj z tokena lub smsKodu. Jeśli używasz tych narzędzi do akceptacji przelewów, to możesz wykorzystać je także w roli dodatkowego klucza przy logowaniu (zmieniając sposób logowania w ustawieniach Mój profil).
 • Na ekranie potwierdzenia transakcji zawsze weryfikuj czy wyświetlone dane (jak odbiorca, nr rachunku i kwota) zgadzają się z oczekiwanymi.
 • Korzystając z smsKodu do potwierdzenia logowania oraz transakcji pamiętaj o podstawowych zasadach jego stosowania:
 • - zawsze czytaj otrzymane wiadomości i zwróć uwagę czy podane dane potwierdzające transakcję zgodne są z tymi wcześniej zdefiniowanymi i oczekiwanymi (jak nr rachunku i kwota),

 • - zadbaj o to, by otrzymywać smsKod na jednym urządzeniu, a transakcję zlecać na drugim, unikaj sytuacji, w których telefon w formie wbudowanej w Twój komputer (modem GSM) odbiera smsKod bądź też logujesz się do serwisu https://www.centrum24.pl z telefonu, smartfona czy tabletu, na który chwilę później otrzymujesz smsKod. Korzystając z BZWBK24 na urządzeniach przenośnych uzywaj adresu https://m.bzwbk24.pl.
 • Korzystając z tokena do potwierdzenia logowania oraz transakcji pamiętaj o podstawowych zasadach jego stosowania:
 • - zawsze sprawdzaj czy wezwanie tokena (wartość wprowadzana na klawiaturze tokena) odpowiada wybranemu rachunkowi odbiorcy przelewu (pierwsze 2 i ostatnie 6 cyfry rachunku odbiorcy.
 • Jeśli korzystasz z Koszyka przelewów, przed wysłaniem sprawdź czy wszystkie szczegółowe dane są zgodne z oczekiwanymi.
 • Uruchom usługę Alerty24. Będziesz na bieżąco otrzymywać smsem lub pocztą elektroniczną komunikaty z Banku o tym, co się dzieje na Twoim koncie.

WBK24 - Korzystanie z mobilnej wersji BZWBK24

 • Podczas logowania do mobilnej wersji BZWBK24 z przenośnych urządzeń jak telefon, smartfon czy tablet, zadbaj o to, aby podobnie jak w komputerze posiadać zabezpieczenia antywirusowe, aktualną, oficjalną wersję systemu i przeglądarki.
 • Logując się z przenośnych urządzeń do BZWBK24 loguj się na dedykowanej stronie https://m.bzwbk24.pl, która stworzona jest specjalnie dla tych urządzeń, unikaj logowania z telefonu, na którym odbierasz smsKody do serwisu.
 • Po wykonaniu operacji na rachunku sprawdź, czy znalazły się one w złożonych dyspozycjach. Jeśli zdarzy się, że połączenie zostanie przerwane albo wystąpią błędy w trakcie wykonywania operacji, sprawdź czy została ona zapisana w opcji Złożone dyspozycje.
 • Może się zdarzyć, że bezpośrednio po wykonaniu operacji telefon będzie pokazywał nieaktualne dane. W takich sytuacjach zaloguj się ponownie z poziomu strony głównej.
 • Standardowe połączenia w WAP-ie realizowane są przez port 9201. Jednak połączenia z usługami bankowymi należy ze względów bezpieczeństwa realizować przez port 9203, który zapewnia szyfrowanie danych. W telefonach nie mających opcji Nr portu, takich jak na przykład Nokia, należy ustawić opcję Połączenie szyfrowane. Pozostałe ustawienia powinny być zgodne z podawanymi przez operatorów.
 • Uwaga! Transmisja danych rozpoczyna się od ustalenia klucza szyfrowania. Proces ten inicjowany jest automatycznie przy połączeniu przez port 9203. Różne telefony podają w różny sposób informację o połączeniu szyfrowanym. Niektóre wymagają dwukrotnej akceptacji szyfrowania. Jednak w większości aparatów konieczność ustalania klucza szyfrującego ogranicza się do pierwszego połączenia z usługą. Przy kolejnych połączeniach wykorzystywany jest ten sam klucz. Jeśli masz jakieś problemy z połączeniem w WAP-ie, powinieneś skontaktować się z biurem obsługi klienta swojego operatora.

WBK24 - Bezpieczeństwo komputera

 • Stosuj zalecane ustawienia przeglądarki internetowej opisane na stronach internetowych Banku.
 • Stosuj się do zaleceń producenta systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej oraz instaluj zalecane przez niego uaktualnienia tych programów.
 • Aktualizuj inne używane przez Ciebie oprogramowanie, zgodnie z zaleceniami producentów.
 • Systematycznie używaj programów antywirusowych i dbaj o ich aktualizację.
 • Używaj osobistego Firewalla. Jest to system ochrony komputera przed ingerencją wewnętrzną lub zewnętrzną przez ograniczenie dostępu do informacji o użytkowniku i zasobach komputera.
 • Nie korzystaj z bankowości elektronicznej w miejscach ogólnie dostępnych, takich jak publiczne sieci wi-fi, czy kawiarenki internetowe. Używane tam oprogramowanie może być tak zmodyfikowane lub skonfigurowanie, że dane są gromadzone bez Twojej wiedzy.
 • Zabezpiecz hasłem domową sieć wi-fi. Skontaktuj się ze swoim dostawcą internetu, jeśli nie wiesz jak to zrobić.
 • Nie otwieraj i nie uruchamiaj plików oraz programów nieznanego pochodzenia.
 • Korzystaj tylko z legalnego oprogramowania.
 • Nie wykorzystuj do codziennej pracy konta administracyjnego systemu operacyjnego ? pracuj przy pomocy kont o ograniczonych uprawnieniach (wystarczających do codziennej pracy).


źródło: http://bankowosc-elektroniczna.bzwbk.pl

Grupa

Założona 6 czerwca 2011 przez PulkownikGruber.
Kategoria: Firmy