przemyslav07
przemyslav07
  18 marca 2010 (pierwszy post)

Napisać po 1 zdaniu dla każdego zaimka dopełnieniowego.. ( w nawiasie daje tlumaczenie)
me (mnie,mi o mknie, ze mną)
you ( ciebie, ci , o tobie, z tobą)
him (jego, go jemu, mu, o nim, z nim)
her (jej , o niej, z nią)
it (tego, temu, o tym, z tym)
us ( nas, nam, o nas, z nami)
you ( was, wam, o was, z wami)
them ( ich, im, o niech, z nimi)

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.