Wspolnekonto8
Wspolnekonto8
  7 sierpnia 2012 (pierwszy post)

Witam. Wiecie cos na temat wspomnianego prawka? Ja slyszalem ze mozna dopiero zdawac od 25lat czy to prawda?

siemaszdylara
Posty: 232 (po ~125 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 0
siemaszdylara
  7 sierpnia 2012

zajrzyj tu - www.google.pl

Avatar użytkownika kanterxkanterx
Posty: 8524 (po ~52 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 16
kanterx
  8 sierpnia 2012

omg.
możecie jeszcze w wieku 18.
od przyszłego roku ma "niby" coś wejść że dopiero po 20.

Duszę mam motocyklisty
Autami nie gardzę
Mercedes w123 2.4D :)

raspberrydream27
raspberrydream27
  21 sierpnia 2012

zależy na jaką pojemność:P

smarki
smarki
  25 sierpnia 2012

Od 19 stycznia 2013 zaczną obowiązywać nowe przepisy Ustawy o Kierujących Pojazdami. Oznacza to dla nas między innymi nowe kategorie prawa jazdy.

Już od jakiegoś czasu środowisko motocyklowe, a przede wszystkim Ci, którzy dopiero chcą zrobić prawo jazdy uważnie śledzą poczynania naszych ustawodawców i władz. Dzisiaj zakończyła się droga legislacyjna nowych przepisów. Ustawę, która dopasowuje nasze przepisy do dyrektyw Unii Europejskiej, uchwaloną przez Sejm i Senat podpisał właśnie Prezydent.

Większość przepisów, w tym o nowych kategoriach prawa jazdy wejdzie w życie dwa lata od uchwalenia, a dokładniej z dniem 19 stycznia 2013. Do tego czasu obowiązywać będą stare przepisy o uzyskaniu prawa jazdy motocyklowego. Oznacza to, że do 2013 roku aby zrobić kategorię A należy mieć 18 lat, a aby zdać A1 - lat 16.

Ustawodawca podjął się także uregulowani kwestii quadów, na które według nowelizacji również trzeba będzie mieć odpowiednie prawko. Aby jeździć tzw. czterokołowcem lekkim należy posiadać przynajmniej prawo jazdy kat. AM, natomiast czterokołowcem ciężkim co najmniej B1 (wyjaśnienie pojęć poniżej w art. 125). Po wejściu w życie Ustawy o Kierujących Pojazdami powstaną nowe kategorie prawa jazdy AM, które zastąpi znaną do tej pory kartę motorowerową oraz A2.

Art. 6.
1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
1) kategorii AM:
a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim;

2) kategorii A1:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

3) kategorii A2:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

4) kategorii A:
a) motocyklem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

5) kategorii B1:
a) czterokołowcem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Wszystkie kat.: A, A1, A2, B1, B – uprawniają do kierowania pojazdami określonymi w kat. AM. Oprócz nowych kategorii zmieni się także wiek, w którym będzie można zrobić poszczególne uprawnienia do kierowania pojazdami.

Art. 8.
1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
1) 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
2) 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
3) 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
4) 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
5) 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
[…]
7) 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
a) A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

Koniec z bezterminowym prawkiem. Według nowych przepisów prawo jazdy będzie wydawane na czas określony 15 lat, chyba że orzeczenie lekarskie będzie przewidywało termin krótszy.

Art. 13.
1. Prawo jazdy kategorii:
1) AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat […]

Nowe przepisy zmieniły również wzór prawa jazdy. Oznacza to, że po 19 stycznia 2013 obowiązywać będzie nowy blankiet potwierdzający posiadanie prawa jazdy. Niestety oznacza to także konieczność wymiany starych praw jazdy na nowe, zgodne z obowiązującym od 2013 wzorem. Jednak to na szczęście za kilka ładnych lat.

Art. 124.
1. Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1.

2. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r.

3. Wymiana jest dokonywana na wniosek osoby zainteresowanej, po uiszczeniu opłaty za wymianę prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej, o których mowa w art. 10 ust. 1.

4. Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.

5. Prawa jazdy zgodne z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wydaje się do dnia 18 stycznia 2013 r.

6. Podlegające wymianie prawa jazdy, wydane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz niniejszej ustawy, zachowują ważność w okresie, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż do terminów wymiany ustalonych zgodnie z przepisami ust. 4, pod rygorem utraty ważności dokumentu.

Art. 125.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:
[…]

d) po pkt 42a dodaje się pkt 42b i 42c w brzmieniu:

„42b) czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
b) w przypadku przewozu osób 400 kg;

42c) czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;”,

e) pkt 45 i 46 otrzymują brzmienie:
„45) motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;

46) motorower – pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;”;

4) w art. 20 w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) motocykla (również z przyczepą), czterokołowca i motoroweru, którymi przewozi się dziecko w wieku do 7 lat – 40 km/h.”

Wspolnekonto8
Wspolnekonto8
  25 sierpnia 2012

Dzieki ziomek troche pozno bo juz sie dowiedzialem w pewnym zrodle. Ale dzieki

Avatar użytkownika kanterxkanterx
Posty: 8524 (po ~52 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 16
kanterx
  29 sierpnia 2012

powiem wam że i tak to nie wejdzie tak jak mialo wejść w tym roku :D

Duszę mam motocyklisty
Autami nie gardzę
Mercedes w123 2.4D :)

Wspolnekonto8
Wspolnekonto8
  29 sierpnia 2012

Niby czemu?

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.