Fujin
Fujin
  6 października 2011 (pierwszy post)

Ściągnąłem program HjackThis i zrobiłem skanowanie wraz z logiem. Otóż problem tkwi w tym, ze moja klawiatura wariuje. Raz pisze raz nie pisze. Zawiesza mi komputer, psuje przeglądarkę bawi się moimi programami. Oto skan. Proszę kogoś kto się na tym zna! To jest bardzo ważne! Serdecznie z góry dziękuję i pozdrawiam!! :)

Cytat:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 172145, on 2011-10-06
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\VMSnap3.EXE
C:\WINDOWS\Domino.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
D:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe
C:\WINDOWS\system32\sndvol32.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\PAWEŁ\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.babylon.com/?babsrc=HP_ss&affID=100488&mntrId=64cbd0650000000000000060b3073ff2
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startsearcher.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 212.96.141.5:80
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
R3 - URLSearchHook: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)
R3 - URLSearchHook: (no name) - {90b49673-5506-483e-b92b-ca0265bd9ca8} - (no file)
O2 - BHO: CleanMyPC Popup Blocker - {7A9BC6B1-7F27-47c6-A66D-13582E81E537} - C:\Program Files\CleanMyPC Popup Blocker\CleanBHO.dll
O2 - BHO: (no name) - {8664889D-ED18-4713-918F-E2BB69D8452B} - (no file)
O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O2 - BHO: IMVU Inc - {90b49673-5506-483e-b92b-ca0265bd9ca8} - (no file)
O2 - BHO: Vuze Remote - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: IplexToALLPlayer - {DF925EF3-7A87-44E4-9CAF-8D7B280BF616} - D:\PROGRA~1\ALLPLA~1\Iplex\IPLEXT~1.DLL
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Gadu-Gadu 10\_userdata\ggbho.2.dll
O2 - BHO: SMTTB2009 - {FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18} - C:\Program Files\Hyperionics DB Toolbar\tbcore3.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {8664889D-ED18-4713-918F-E2BB69D8452B} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {90b49673-5506-483e-b92b-ca0265bd9ca8} - (no file)
O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll
O3 - Toolbar: Hyperionics DB Toolbar - {338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E} - C:\Program Files\Hyperionics DB Toolbar\tbcore3.dll
O3 - Toolbar: CleanMyPC Toolbar - {04164EC4-1E48-4279-818E-3721931E7636} - C:\Program Files\CleanMyPC Popup Blocker\CleanBar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [VMSnap3] C:\WINDOWS\VMSnap3.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Domino] C:\WINDOWS\Domino.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui
O4 - HKLM\..\Run: [BigDog303] C:\WINDOWS\VM303_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera (ZC0301PLH)
O4 - HKCU\..\Run: [ALLUpdate] "D:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu 10] "C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Pando Media Booster] C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?
O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\PAWEŁ\Menu Start\Programy\IMVU\Run IMVU.lnk
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O15 - Trusted Zone: http://www.alkoholizm.akcjasos.pl
O16 - DPF: {1A781DED-4153-C22D-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://cached.gamedesire.com/g_bin/pl/cards_2_0_0_81.cab
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Documents and Settings\PAWEŁ\Ustawienia lokalne\Temp\{12064B4D-1976-403F-9545-2F74E2D11C63}\NMSAccessU.exe (file missing)

--
End of file - 7213 bytes

Sprawa jest bardzo poważna! Dziękuję

Fujin
Fujin
  6 października 2011

xD problem z głowy. Dziękuję za chęci wszystkim. Do zamknięcia

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.